Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

NOVEMBAR  200

 

Stanje na pčelinjaku  

 Ovog novembra sneg je pao nešto ranije nego uobičajeno i to u većoj količini. Pčelinja društva miruju skupljena u klubad pošto je mesec počeo sa nižim temperaturama. I prethodnih meseci je primećivan povećan broj varoa u košnicama, tako je i sada pri ponovnim tretmanima a u nekim slučajevima neka društva su već potpuno stradala, najčešće ostajući bez pčela i na ramovima i uopšte u košnici. Teško je davati generalne ocene ali čini se da su društva slabija nego prosečno, osim možda na pčelinjacima gde su postojali neki posebno povoljni uslovi za jesenji razvoj. Ona društva koja su letos dala najviše meda u medištima možda sada imaju manje hrane u mednim vencima ukoliko nisu intezivnije prihranjivana. Ima dosta slučajeva i da su zalihe meda velike a pčele skupljene u dosta malo klube. To ipak ne treba uvek da plaši jer je pčelinje društvo u stanju da u velikoj meri širi i skuplja zapreminu klubeta.

Radovi na pčelinjaku  

Kaže se da je novembar najmirniji mesec na pčelinjaku tokom godine. Ove godine je to verovatno posebno naglašeno zbog dosta snega i hladnijih dana. Ono što bi pčelar trebalo da uradi je da obezbedi mir na pčelinjaku - da ništa ne uznemirava pčele, ne potresa košnice, da postolja na košnicama budu stabilna, da obezbedi da miševi i rovčice ne ulaze u košnice a ako uđu da što pre reaguje. Rano je još sada stavljati šećerno medne pogače ali ako se baš proceni da su neophodne, da bi spasile društvo od propasti, onda ih naravno treba staviti. Još bolje bi naravno bilo ako bi se dodao neki ram sa medom odmah uz pčelinje klube.

Sada je pogodno vreme za tretman oksalnom kiselinom i to treba učiniti posebno ako prethodni tretmani nisu dovoljno efikasno smanjili broj varoe. Pri tome, uvek se preporučuje praćenje efikasnosti tretiranja podmetanjem nekog uloška na podnjaču ili još jednostavnije ako se primenjuju mrežaste podnjače.

Ostali radovi  

Završavanje poslova na topljenju voska, kao i uređenju  pčelinjaka preporučuje se da se obavi što pre jer kasnije stižu i novi poslovi. Takođe, treba se pobrinuti oko svih nenaseljenih košnica, delova košnica, da se očiste, slože i tako sačuvaju za narednu sezonu. Izvrcani med treba da stoji u odgovarajućim prostorijama, suvim i bez stranih mirisa, a što se temperature tiče, za med je pogodno da temperatura bude što niža, kada se njegova svojstva najduže čuvaju. Posude sa medom treba da su na nekim policama ili postoljima, ne direktno na podu ili posebno ne na betonu, i da su dobro zatvorene. Pčelari koji nameravaju da se ozbiljnije bave prodajom meda treba da se kod sanitarnih i veterinarskih inspektora u opštinama raspitaju o uslovima za registrovanje prostorija za čuvanje i pakovanje meda.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u novembru prošle godine, možete se upoznati preko stranice novembar2006.