Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

FEBRUAR 2016

 

Stanje na pčelinjaku  

Kao što je pisano u izveštajima o stanju pčelinjih društava tokom prethodnih meseci i sada je primetno da postoje velike razlike u snazi društava i to između pojedinih pčelinjaka, a čini se da su razlike manje ako se posmatraju društva u okviru jednog pčelinjaka. Tako, ima pčelinjaka gde društva zaposedaju i po 6-7 pa i do 10 ulica pčela, dok na drugima, 4-5 ili i manje, sa manjom ili većom pokrivenošću ramova. Ono što je važno, društva su za sada u dobrom stanju i hrana se nije pokazaka kao problem, kako su se mnogi pčelari pribojavali.

Krajem januara je bilo dana sa višim temperaturama kada su pčele mogle da izleću na pročisne letove, tako da je to bilo veoma povoljno za zimovanje pčelinjih društava. U brdskim krajevima je sunčanih dana vervovatno bilo i više, jer nije bilo magle.

Na samom kraju januara primećeno je da u košnicama koje su otvarane radi kontrole ima samo malo zatvorenog legla, prečnika oko 7-8cm, na 1-2 rama, dok otvorenog legla nije bilo. To je znak da su pčele počele negovanje legla početkom januara i da su posle, verovatno zbog većeg zahlađenja, matice prekinule zaleganje. To je u suštini dobro, jer društva time štede svoje snage, pčele se ne iscrpljuju na negovanju legla i manja je potrošnja hrane.

Neki pčelari su izvestili da su imali gubitke - stradanja društava. Bez detaljnog uvida se ne može pouzdanije govoriti o uzrocima a naravno, laboratorijski izveštaj je od ključnog značaja za pouzdano utvrđivanje uzroka stradanja. Kada se govori o stradanju, često se propušta jedan važan faktor a to je stanje pčela, kao jedinki i kao celine, nevezano za eventualnu bolest, pčele mogu da budu nesposobne, nepripremljene za prezimljavanje i da budu kratkog veka, što direktno vodi do slabljenja durštva i stradanja.

 

Radovi na pčelinjaku

Za vreme toplijih dana, kada pčele izleću, dobro je obići pčelinjake, pa i ako pčelar ne namerava da obavlja ikakve radove. Posmatrati stanje, posebno ispred košnica, na poletaljkama i na krovovima košnica. Pojava izmeta na košnicama ne bi trebalo da uznemirava jer generalno, pčele su koristile priliku da obave čišćenje, što je naravno dobro. Trunje od voska i od drveta verovatno ukazuje da je u košnicu ulazio miš, dok isitnjeni delovi tela pčela znače ili da je ulazila rovčica ili pak da su ptice hvatale i jele pčele (obično na krovu košnice).

Ukoliko se primeti da iz neke košnice pčele ne izleću, to svakako nije dovoljan razlog da zaključimo da je društvo stradalo jer možda su pčele izletale prethodnih dana. Ipak, ako pčelar hoće pouzdano da ustanovi stanje na pčelinjaku, može da pri toplijem vremenu otvori košnicu i bez podizanja ramova samo utvrdu da li je društvo živo, koliko ramova zaposeda, da li ima hrane (medni venci se mogu videti i bez podizanja ramova) kao i da li je eventualno potrebna neka intervencija. Ukoliko je društvo stradalo, leto treba zatvoriti a ramove je najbolje izvaditi i odneti u neku posebnu prostoriju, van domašaja pčela. Ako je društvo stradalo od neke zarazne bolesti, ramove i med ne treba dodavati u druge košnice, ali ako nije (stradanje od gladi van domašaja meda, stradanja od virusa i dr.) ramovi se mogu dodavati u druge košnice.

U slučaju da su ulazili miševi ili rovčice, košnice treba očistiti i ramove koji su više oštećeni izbaciti.

Veliki broj pčelara dodaje pogače tokom zime a moglo bi da se kaže da to čine više iz navike ili predrasuda nego zbog prave potrebe. Oni to čine obično u januaru ili tokom februara. Kao što je pomenuto u izveštaju za ovaj mesec o stanju u košnicama, pokazalo se da hrana nije takav problem kako su se neki pčelari pribojavali. Ako se vidi da je baš neophodno dodati pogaču onda bar treba dodati što kvalitetniju, najbolje pravljenu u domaćim uslovima, od meda i šećera u prahu. Dodavanje raznih dodataka nije tako efikasno ni dobro kako se obično misli, jer remeti mikrofloru u želucu pčela a može da izazove i teškoće pri varenju i da praktično skraćuje život pčela.

Neuporedivo bolja mera kojom pčelar može da pomogne svojim pčelama u ovo doba je približavanje rama sa medom odmah do samog klubeta pčela. Sa tom merom ne treba previše žuriti, možda je najbolje uraditi to krajem februara, ali ako pčelar strahuje od toga da već sada nema dovoljno hrane, može i sada, za vreme toplih dana na početku meseca koji se predskazuju, da obavi približavanje ramova sa medom. Tom prilikom, ramovi koji su uz leglo a prazni su, posebno još ako su i sa lošijim saćem, sklanjaju se na kraj košnice. Tim sužavanjem, društvo se podstiče da neguje buduće leglo na manjem broju ramova i da formira veće površine legla, umesto da širi leglo manje površine na veliki broj ramova. Sužavanje je efikasnije kod slabijih društava ali korisno je i kod jakih jer stvara uslove za razvoj kompaktnijeg legla. To zavisi i od kvaliteta saća u košnici, ako je saće kvalitetno a društvo jako, uglavnom nije potrebno nikakvo sužavanje.

Osim približavanjem ramova, pčelama se može pomoći i stavljanjem rama sa medom položeno, preko satonoša. Za to je potrebno imati poseban dodatak - prsten, ili modifikovan zbeg ili krov, koji dozvoljavaju da u njih stane položen ram.

Krajem februara treba postaviti pojilice sa čistom vodom na pčelinjacima, ukoliko u blizini ne postoji neki izvor čiste vode. Pojilice se postavljaju na sunčanim mestima, obično 5-10 metara dalje od košnica, zavisno od uslova na pčelinjaku.

Ako se krajem meseca primeti da u nekom društvu nema legla, dobro je ipak sačekati još neko vreme da se pouzdano utvrdi da li u društvu postoji matica i da li je dobra, ne treba žuriti sa spajanjem.

Prilikom obilazaka pčelinjaka proveriti postolja košnica i ukoliko je potrebno, popraviti ih.

 

Ostali radovi

I dalje su aktuelne pčelarske skupštine i druge aktivnosti pčelarskih udruženja i saveza pa se savetuje učešće na njima.

Pčelari sa većim brojem košnica već su započeli pripreme za novu sezonu a sada i oni pčelari sa manje košnica imaju poslove koje ih čekaju da bi se što bolje pripremili za sezonu: izrada ramova ili čišćenje starih i žičenje, zamena voska za satne osnove, čišćenje košnica iz magacina, pravljenje ili kupovina košnica i farbanje i td.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u februaru prošle godine, možete se upoznati preko stranice februar2015.