Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

DECEMBAR 2004 

Stanje na pčelinjaku  

Hladno vreme je pogodovalo mirovanju pčela i može se reći da zimovanje ide normalnim tokom. Nemamo podatke o potrošnji hrane, ali pretpostavljamo da je mala, oko 1kg ili manje.

Radovi na pčelinjaku  

Decembar je mesec mirovanja pčelinjih društava i jedino šta se preporučuje raditi na pčelinjaku to je da se obilazi i pogleda da li je sve u redu spolja gledano - na letima, po zvuku, itd. Naravno, pčele treba obavezno obići i posle nevremena, jakih vetrova i sl. Sada se može vršiti premeštanje košnica u okviru pčelinjaka, mogu se vršiti radovi na uređenju pčelinjaka i slično.

Topliji dan se može iskoristiti i za eventualno tretiranje nekim registrovanimlekom protiv varoe, ako se to pokaže kao potrebno.

Pčelari koji se boje da su im društva sa nedovoljno hrane mogu krajem meseca staviti pogače. košnice za koje nam se učini da se nešto nepovoljno desilo (ulazak miša ili nešto drugo), slobodno možemo otvoriti i interevenisati pri iole toplijem vremenu pa i po hladnom, pazeći da ne izazivamo prejake potrese.

Ostali radovi  

Nastavljaju se poslovi koje smo spominjali u novembru - na popravci starih košnica, izradi ramova, novih košnica. U ovo vreme se održava puno predavanja pa je to prilika za učenje i razmenu iskustava sa kolegama. period pred i oko Nove godine treba posebno iskoristiti i za promociju i prodaju meda i drugih proizvoda.

Takođe, u decembru treba saditi medonosno drveće ili bar izvršiti pripreme za prolećnu sadnju.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u decembru prošle godine, posetioci se mogu upoznati preko decembar2003.