Home

[Kalendar radova]

 

Predrag Cvetković    

JUN 2003

     

Stanje na pčelinjaku  

Bagremova paša je završena, osim ponegde gde je i najkasnije cvetao i gde će možda trajati i prvih dana juna. Strahovanja pčelara da bagrem neće mediti, kako zbog mrazeva, tako i  zbog velikih vrućina kasnije, ipak se nisu ispunila i mi iza sebe imamo, što se bagrema tiče, povoljniju sezonu od prethodne dve. U nekim krajevima Srbije, pre svega centralnoj, bilo je i veoma visokih prinosa a drugde su bili prosečni. U Vojvodini je cvetanje ranije završeno i po prvim reakcijama koje imamo, pčelari nisu baš zadovoljni. Medenje na Ceru je bilo veoma dobro.

Radovi na pčelinjaku  

Pčelinja društva su sada vrlo jaka i može se desiti pojava rojevog nagona. Verovatnoća za to je još veća kod društava sa starim maticama, maticama iz rojeva i društvima koja nisu izašla u medišta ili su previše blokirana u plodištima. U takvim slučajevima dobro je dodati po neku satnu osnovu u plodište, a izvaditi pune ramove. Izvlačenje saća je do sada bilo veoma dobro a nadalje, zavisiće od unosa nektara, pa ukoliko ga nema, potrebno je prihranjivanje da bi pčele gradile saće. Pčelarima predstoji vrcanje meda, pogotovo onima koji sele i koji žele da izdvoje čist bagremov med. Drugi pčelari ostavljaju da med još bolje sazri u saću.

Jun je vrlo pogodan mesec za sakupljanje polenovog praha ili za vađenje perge iz saća. Kasnije, u julu, prah ne bi trebalo oduzimati jer je potrebniji pčelama radi bolje ishrane pred zimu i radi negovanja legla. To bi jedino bilo moguće tamo gde je unos polena veoma jak.

U drugoj polovini meseca cvetaće lipa na Fruškoj Gori, pa pčelari mogu seliti svoje košnice. Posle loše paše od prošle godine, očekuje se bolje medenje. Sa prvim toplijim danima na planinama počinje livadska paša, pa pčelari mogu svoje košnice seliti i tamo, na terene za koje procene da su pogodni. Krajem juna počinje cvetanje suncokreta, pa pčelari koji su u mogućnosti, svoje košnice sele i na tu pašu, koja odlično snabdeva pčele medom za zimu. Priprema za lipovu ili suncokretovu pašu se sastoji najviše u tome da se dodaju ramovi sa satnim osnovama i da se izvade ramovi sa medom za vrcanje, a pri tome da se ostavi dovoljno meda za pčele.

Sada je vreme i za postavljanje mrežica ili nekih drugih vrsta skupljača propolisa, koje ćemo do kraja jula izvaditi i odvojiti propolis. Skupljači se postavljaju preko satonoša i može se napraviti i mala veštačka ventulacija u košnici da bi pčele više sakupljale propolis.

Formiranje novih rojeva, posao je koji je najbolje obaviti što pre u sezoni, kako bi se pčele pripremile za zimu. Ako se formiraju kao paketni, potrebna je veća briga i redovno prihranjivanje.

Ne bi trebalo propuštati tretiranje pčela protiv varoe u slučajevima kada se vrši rojenje ili obezmatičenje i pri formiranju paketnih rojeva pogotovo. Mogu se vršiti neka test tretiranja protiv varoe. Oni koji uoče zaraženost, a nameravaju da sele svoje pčele na drugu pašu, treba da budu oprezni da se tokom vremena ne poveća zaraženost, pa bi mogli i da urade jedno tretiranje sredtvom koje je zagažuje med i pri skinutim medištima.

Ostali radovi  

Od juna do kraja sezone potrebno je isplanirati da li ćemo i u kojoj meri menjati matice, zbog njihove starosti ili drugih razloga i izvršiti pripremu za nabavku ili proizvodnju. Ako bude slučajeva prirodnog rojenja, vlo lepo se mogu iskoristiti matičnjaci koje možemo naći u društvu koje se izrojilo.

Vrcanje meda je važan i za pčelare prijatan posao, ali nei lak, pa ga treba dobro organizovati. Pripremiti i odgovarajuću, kvalitetnu i čistu ambalažu. Izvrcane ramove vratiti pčelama na čišćenje pred veče i izvaditi posle dan dva.

Jun 2002.

 
Povratak na početak