Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

JANUAR 200

Stanje na pčelinjaku  

Prvi deo zime je bio blag i za sada praktično sva, pa i slaba pčelinja društva su u dobrom stanju. Naravno, u najvećem broju slučajeva za prezimljavanje je presudan drugi deo zime, a to je vezano za rezerve hrane, iscrpljenost pčela, opterećenost debelog creva pčela i druge važne faktore prezimljavanja. Ponegde su se možda pojavile štetočine u košnicama, ili su pčele ostale bez hrane na pojedinim ramovima u slučajevima slabije jesenje pripreme. Što se tiče obavljanja pročisnih letova, u proteklom periodu je bilo toplih dana, tako da to nije bio problem.

Matice će verovatno u najvećem broju slučajeva početi da polažu jaja tokom ovog meseca, ukoliko ne dođe do većih zahlađenja i možda sa izuzetkom pčelinjaka na većim nadmorskim visinama. To će možda biti samo probna zaleganja, u slučaju da vreme kasnije znatno zahladni. U suprotnom, leglo će se održavati i polako uvećavati. Iskusniji pčelari znaju da je bolje da zaleganje ne započne suviše rano i da prvo leglo ne bude suviše veliko jer su kraj zime i proleće u našim krajevima vrlo promenljivi i jaka zahlađenja mogu otežati razvoj pčelinjih društava koja su se suviše rano "probudila".

Radovi na pčelinjaku  

Obavezno obići pčelinjake i prvo osmotriti ima li možda nekih spoljašnjih znakova da nešto nije u redu (stabilnost postolja za košnice, ispravnost krovova, stanje na poletaljkama...).

Nije potrebno niti preporučljivo još sada posebno utopljavati košnice. Ako već ima nekog utopljavajućeg materijala, proveriti da li je suv i u slučaju potrebe zameniti suvim. Utopljavanje inače može da predstavlja korisnu meru ne direktno za same pčele, već pre svega za sprečavanje kondezacije. Treba imati u vidu da je mikroklima svake košnice specifična, na šta utiče i više spoljnih faktora, pa se ni jedan zaključak ne može izvoditi olako. Oni pčelari koji imaju podnjače sa žičanom mrežom, mogu ih slobodno i dalje ostaviti otvorenim, da ne bi podsticali razvoj legla.

Ukoliko na letu ima mrtvih pčela, očistiti ih da ne zatvaraju ulaz. Oni pčelari koji nisu ostavili dovoljno hrane u košnicama moraće da naprave ili kupe pogače od šećerno mednog testa i da ih daju pčelama.

Košnice otvarati samo ukoliko je potrebno. Može se otvoriti nekoliko košnica na pčelinjaku radi sticanja uvida u stanje ostalih pčelinjih društava. Ne treba odmah da zabrinjava ako se vidi da su pčele na primer izašle na satonoše, to ne znači uvek da nemaju hrane, odnosno da su medni venci potrošeni. Može se na primeru jedne košnice pogledati o čemu se radi (podići ramove) pa ako zaista nema hrane, onda staviti šećerno medno testo ("pogače").

Ako vreme bude povoljno za otvaranje (iznad 12-13 stepeni), može se neki ram sa više meda primaći uz samo pčelinje klube, a prazan ram odmaći. Napominjemo da to treba raditi samo u slučaju potrebe, a toplo vreme može biti olakšica, inače je sve to nepotrebno uznemiravanje i stres za pčelinje društvo.

Ostali radovi  

Sada je sve više poslova  u radionici za pčelare koji imaju veći broj košnica, planiraju veće proširenje pčelinjaka kao i one koji nisu završili sve pripreme za narednu sezonu. To su: izrada košnica, delova košnica, ramova, ožičavanje ramova, dezinfekcija starih košnica i ramova, topljenje voska, zamena za voštane satne osnove...

Sadnja medonosnog bilja je jedan od važnih zadataka svakog pčelara i nešto za šta će mu potomstvo i druge kolege pčelari biti posebno zahvalni. Sadnice je najbolje saditi što pre, ne treba čekati proleće. Oni pčelari koji imaju mogućnosti da obezbede zemljište za setvu medonosnog bilja, već sada će planirati setvu i pripremiti zemljište.

Januar je mesec intezivnih okupljanja pčelara - predavanja, sastanaka, pa se može preporučiti uzimanje učešča u svemu tome, radi što bolje informisanosti i proširenja znanja. Učlanjenje u pčelarska udruženja i pretplata na časopise će takođe doprineti uspešnijem pčelarenju.

Januar obično predstavlja i period nešto veće potražnje za medom, pa je dobro više se angažovati na propagiranju i prodaji pčelinjih proizvoda.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u januaru prošle godine, možete se upoznati preko stranice  januar2005.