Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

JUL 2023

Stanje na pčelinjaku

Kako sezona odmiče, sve je više pokazatelja da je na znatnom broju pčelinjaka situacija sa pčelinjim društvima bliska katastrofalnoj. Posle razočarenja zbog izostanka prinosa meda za vrcanje, došlo je do toga da pčelinja društva masovno ostaju bez minimalnih zaliha hrane i da su na ivici gladovanja. Na to se nadovezuje činjenica da su društva znatno slabija nego što je to uobičajeno u ovo doba godine. Može se reći, rekordno slabija, ne pamte se ovako slaba društva u ovo doba godine. Što je dalje zabrinjavajuće, to je vrlo slab razvoj društava, slabo zaleganje i širenje legla, male ili nikakve zalihe polena, što sve vodi ka njihovom daljem slabljenju. I dalje, negde je već počela najezda varoe, a u većini krajeva se verovatno tek sprema, njoj veoma odgovaraju ovakve kišne godine sa nižim temperaturama. To je u osnovnom pregled stanja ali treba imati u vidu da je stuacija složenija. Povećan je broj društava bez matica zbog lošijih uslova oplodnje. Na nekim pčelinjacima je bilo više pojave rojevnog stanja i dešavalo se izletanje više rojeva iz jedne košnice.

Zbog dugotrajnog kišnog perioda i nižih temperatura, bilo je vrlo povoljno za razvoj medonosne flore tokom juna i početkom jula, ali na žalost, pčelinja društva najčešće nisu mogla da dobro iskoriste te paše. Da je stanje bilo iole normalnije, pčelinja društva bi bila mnogo bolja i sa više meda. Zbog kiša nedovoljno je polena u košnicama a dnevna potrošnja najčešće premašuje unos. Izuzetak verovatno predstavlja suncokretova paša, gde su verovatno i društva u znatno boljem stanju.

Radovi na pčelinjaku

S obzirom da je ovogodišnja pčelarska sezona izvan svih šablona, potrebno je da se sada aktivnije radi sa pčelama u odnosu na uobičajene radove u julu. Savetuje se da se što pre obave detaljni pregledi i da se praktično odmah započne sa pripremama društava za prezimljavanje. Izuzetak od toga može da se odnosi samo na društva koja su trenutno na nekoj od letnjih paša (suncokretova i dr.). Ukoliko pčelar ne može tako hitno da obavi pregled, savetuje se da za početak makar uradi neke pripreme za to, kao što je skidanje medišnih nastavaka i eventualna prihrana društava radi obezbeđenja minimalnih zaliha hrane - da društva ne uginu od gladi i da imaju minimum hrane za iole normalan razvoj. Posle toga treba se potruditi da se košnice detaljno pregledaju i da se uradi sve što je neophodno da bi što bolja ušla u zimovanje.

Osnovno je utvrditi da društvo ima maticu za koju se procenjuje da može da ostane do naredne godine. U slučaju da je matica stara i nepogodna, treba je zameniti, a takođe, ako se naiđe na društvo bez matice, treba mu dodati novu maticu ili ga spojiti sa nekim drugim društvom. Pri pregledu obratiti pažnju na to da možda pčele nisu ulazile u rojevno stanje ili pak da je došlo do tihe zamene matice. Bilo je i slučajeva odustajanja od rojenja, kao i nekih pojava tako da nazovemo - neregularnog rojenja.

Savetuje se da se pčelinja legla suze na manje ramova u odnosu na ukupan broj ramova u košnci, pošto su kao pro je već govoreno, u većini slučajeva, društva znatno slabija. U tom smislu, kod 12-to ramnih košnica, dobro je suziti klube na najviše 8-9 ramova a kod desetoramnih na 6-8 ramova. Pod tim se podrazumevaju ramovi počev od glavnog mednog rama sa jedne strane klubeta do meda na drugoj strani. U sredini klubeta se ostavljaju ramovi sa najboljim saćem i sa najvećim površinama legla. Ako se primeti da je matica izbegavala da zaleže u neke ramove, da je samo malo legla, takvi ramovi mogu eventualno da se stavljaju skraja legla, da služe za polen. Iz klubeta se vade ramovi sa mladim saćem ili satnim osnovama, koji nisu zalegani ili imaju sasvim malo legla. Ti ramovi, kao i drugi ramovi koji se vade iz sredine klubeta, mogu da se stavljaju skraja košnice, iza ramova sa medom. Time se obezbeđuje da klube tokom zime bude bliže medu i da bolje zimuje.

Praktično, više nije vreme za dodavanje satnih osnova, osim ako pčelinjak nije na suncokretovoj paši ili ako nema dovoljno ramova-saća u prostoru klubeta. Za slučaj da se sada dodaje satna osnova treba više puta prihranjivati pčele i kontrolisati kako teče izgradnja saća i da li ga matica zaleže. Ako ne zalegne, taj ram eventualno može da posluži za polen ili kao medni, ako nema pogodnijih.

Posle prepakivanja ramova treba odmah početi sa prihranjivanjem radi dopuna rezervi hrane za prezimljavanje. Savetuje se da se obezbedi da društvo ima oko 1,5kg meda po ramu u okviru klubeta - na onoliko ramova koliko je predviđeno za zimsko klube. Dakle, ako je 8 ramova, treba da ima oko 12kg hrane.

Što pre treba izvršiti tretman protiv varoe, a posle tretmana savetuje se da se izvrši kontrola primenom nekog drugog sredstva.

Pojilice sa vodom redovno održavati, pogotovo za vreme velikih vrućina. Takođe, održavati lovilice za stršljenove i osice.

Ostali radovi

Mimo radova na košnicama, s obzirom na mnogo padavima prethodnih meseci, savetuje se da se prokontrolišu postolja košnica i u slučaju potrebe da se poprave ili zamene. Skinute medišne nastavke treba presložiti tako da se obezbedi veća ventilacija - da i na dnu i na vrhu bude mreža. Pre slaganja na skladište pregledati ramove i odvojiti za topljenje one na kojima je eventualno bilo legla ili pak polena, pošto su oni najčešće nosioci voštanog moljca.

Obezbediti dovoljne količine šećera za prihranu društava.