Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

JANUAR 2020

Stanje na pčelinjaku

Iako je najavljivano da bi januar mogao da bude topliji od proseka, čini se da je bar u nivou proseka ili i nešto hadniji. To za pčele nije bilo nepovoljno jer je uzrokovalo pravo zimsko mirovanje i nije podsticalo početak negovanja novog legla. Posmatrano od jeseni, potrošnja hrane je bila mala, tako da bojazni pčelara oko toga u većini slučajeva nisu opravdane. Verovatno samo tamo gde je raspored hrane bio loš, da su ramovi sa najviše meda bili više udaljeni od klubeta, ili gde se to desilo zbog pomeranja zimskog klubeta ili drugih razloga (opadanja broja pčela), samo tamo može da se očekuje da hrana i njena dostupnost budu problem.

Što se tiče snage društava, za sada je dobro, u većini slučajeva društva su zadržala snagu koju su imala od jeseni. Čak se kod nekih košnica moglo uočiti da društva imaju više pčela (i zauzimaju više ulica) nego što se moglo videti kasno ujesen, na primer pri tretmanu oksalnom kiselinom.

Prosečno, društva imaju oko 4 ulice pčela, to je neki realan prosek za centralnu Srbiju, tamo gde prošle godine pored bagrema koji je potpuno propao, nije bilo ni neke druge bolje paše. Tu se računaju bolje popunjene ulice a ne one sa samo malo pčela. Pod ulicom pčela, u realnim okolnostima ne misli se na punu ulicu već je to uglavnom oko polovine dužine rama pa i nešto manje. U krajevima gde je ipak bilo neke bolje paše tokom leta, ili gde su pčelari kontinuirano hranili u dužem periodu, tamo može da se očekuje da društva imaju prosečno po 5 pa i više ulica pčela. Varijacije u snazi bi mogle da budu vrlo velike. To se odnosi uglavnom na sve tipove košnica. Naravno, treba imati u vidu da se pčelinje klube širi i skuplja, zavisno od temperature, pa podatke o broju ulica treba shvatati uslovno.

Kritična snaga društva je oko 3 ulice i posebno ako su ulice vrlo male, takva društva mogu i da stradaju do kraja zime ili pak da pčele budu isuviše iscrpljene i da društva još više oslabe. Ipak u srećnijim okolnostima i boljim klimatskim uslovima, takva društva ipak imaju šansi da prezime i uz dobru negu da se koliko-toliko razviju.

Ima izveštaja o nekim stradanjima društava na pčelinjacima, ali čini se da to za sada nije veliko i da su uglavnom u pitanju neke nepovoljne situacije kod pojedinačnih društava (ostajanje bez matice, loša struktura pčela pred zimovanje i iscrpljenost pčela i slično.

Radovi na pčelinjaku

Tokom hladnih dana pčelari nisu imali nikakvih poslova na pčelinjaku. Pošto je procenjeno da hrana u većini slučajeva nije problem, nema svrhe da se pčelama dodaju pogače - šećerno medno testo. Pčelari mogu jedino da obiđu pčelinjake i spolja pogledaju da li sve normalno izgleda.

U slučajevima ako i kada nastupe otopljenja, tada je korisno i preporučljivo da se obiđu pčelinjaci, kako bi se stekao bolji uvid u stanje pčelinjih društava. Tada se može lakše uočiti ako eventualno neka društva ne vrše pročisni let i košnice sa tim društvima se mogu otvoriti i pogledati. Dešava se da su na primer neka društva pre toga izvršila pročisne letove, tako da tog tretnutka kada je pčelar na pčelinjaku ona izgledaju potpuno neaktivno. Na većem broju pčelinjaka odprilike mesec dana je proteklo od prethodne mogućnosti za pročisni let, ne računajući možda manji pročisni let sredinom januara, koji su imala samo neka društva, zavisno od lokacije pčelinjaka, položaja košnica, toga da li postoji gornje leto i slično. To za sada nije zabrinjavajuće i ako se u nekim košnicama vide tragovi proliva to verovatno govori i o nečem drugom što je bilo nepovoljno, kao npr. nedostatak hrane i loš raspored hrane, icrpljenost pčela - dugo negovanje legla u jesen i dr.

Košnice u kojima su društva stradala treba zatvoriti kako se ne bi izazvao grabež pri masovnijem izletanju pčela na pročisne letove.

Pčelarima koji su baš zabrinuti za stanje svojih društava može se posavetovati da slobodno otvaraju sve košnice, takoreći bez obzira na temperaturu, naravno ne misli se baš na temperture ispod nule. Iako pčele ne izleću i iako nije preporučljivo da pčelar manipuliše ramovima pri niskim temperturama, posebno nižim od 8-10 stepeni, pri tim otvaranjima može se steći dovoljno dobar uvid u stanje društava i bez podizanja ramova. Može se videti koliko ulica društva zaposedaju (osim ako pčele nisu duboko ispod satonoša), zatim može se videti položaj klubeta, da li ima tragova proliva, a može se čak orijentaciono proceniti i da li ima meda na ramovima sa pčelama - odozgo se to uglavnom vidi ili se može pčelarskim nožem zagrebati saće pod satonošom radi uvida.

Ostali radovi

Pčelari sa većim brojem pčelinjih društava verovatno već ubrzano pripremaju ramove i drugo što je potrebno za novu sezonu. Oni sa manjim brojem još ne moraju da budu u velikoj žurbi ali ako planiraju neko značajnije uvećanje pčelinjaka, svakako da se i njima savetuje da što pre počnu sa pripremama, jer kada sezona aktivnih radova na pčelinjacima počne, biće manje vremena za pripremu.

Ukoliko to nije ranije urađeno, sada treba pretopiti vosak i zameniti ga za satne osnove, pošto je kvalitet osnova bolji ako odstoje u magacinu.

Sada je i vreme održavanja pčelarskih skupština, kao i raznih predavanja i okupljanja pčelara pa je i za pčelare početnije ali i za iskusne pčelare dobro da ih posećuju.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u decembru prošle godine, možete se upoznati preko stranice decembar2019.