Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković

 

APRIL 2002.

 

STANJE PČELINJIH DRUŠTAVA

Ovog proleća se više nego inače uočava velika razlika u snazi i stanju pčelinjih društava, što je posledica iz prethodne godine, kao i nepovoljnog toka zime. Dobra društva su imala krajem marta prosečno 4 rama legla, a bilo je i sa 5 i 6 ramova. Ona društva koja su bila zahvaćena nozemozom, u martu su primetno slabila ili propadala, a to će se osećati i sada. Postojaće i treća grupa društava, koja su slaba, stagniraju ili se vrlo sporo oporavljaju.

 

 FENOLOGIJA

U toku prvog prolećnog meseca - marta, procvetalo je svo voće a početkom aprila možemo očekivati samo nastavak cvetanja jabuke, eventualno trešanja, višanja. Jedino na većim nadmorskim visinama voćna paša će duže trajati. Cvetanje maslačka ove godine nešto kasni za voćem, što je dobro.

Cvetanje bagrema se u nizijskim predelima može očekivati krajem aprila, eventualno nešto ranije, ali to će u velikoj meri zavisiti od daljih klimatskih uslova, odnosno od sume dnevnih temperatura i prosečne dnevne temperature vazduha. Postoji zapažanje da od trenutka kada primetimo da su cvetni pupoljci bagrema dugi 10-15mm, bagrem će procvetati za oko 15-20 dana.

 RADOVI PČELARA

 Proširenje legla

Neophodno je proširenje legla dodavanjem ramova sa izgrađenim saćem ili još bolje, satnim osnovama. Kod društava koja imaju do 3, eventualno 4 rama legla, satna osnova se prvo dodaje sa strane legla, pa kada bude izgrađena i zaležena, može se staviti u sredinu. Kod snažnih društava pri toplom vremenu, satna snova se dodaje u sredinu legla, mogu se dodati i dve, jedna u sredinu, jedna skraja legla. U slučaju hladnijeg vremena, ako zbog udaljenosti od pčelinjaka ili drugih razloga moramo tada da proširimo leglo da pri sledećem dolasku ne bi bilo kasno, osnovu stavljamo skraja.

Kod snažnih društava u LR košnicama vršićemo rotaciju nastavaka i dodavanje satnih osnova, a kod nešto slabijih prvo ćemo radom pojedinačnim ramom stimulisati veći  razvoj.  

AŽ košnice

Oni koji rade sa AŽ košnicama, razvijeće društvo prvo u donjem nastavku, ispod matične rešetke, i to otklapanjem meda ili prihranjivanjem, preokretanjem ramova, ubacanjem praznih ramova ili satnih osnova. Zatim će ramove sa medom a bez legla podizati iznad rešetke, da dole omoguće što veći razvoj legla. Kad društvo još više ojača, prevešavaće ramove sa leglom u gornji nastavak, iznad rešetke a dole dodati satne osnove. Kad leglo izađe, vadiće sve ramove iz medišta koji su bili u plodištu i umesto njih stavljati medišne ramove. Ako je potrebno, pojačavaće društva ramovima sa zrelim leglom iz nukleusa. 

Prihranjivanje

Društva sa nedovoljnom količinom hrane, sada intenzivno prihranjujemo dok stvore zalihe.  Podsticajno prihranjivanje će posebno biti efikasno ako se obavlja za vreme kišnih dana, kada pčele ne izleću. Sirup može biti i redji, jer pčelama je veoma potrebna voda. Možemo im umesto sirupa dodavati čistu pitku vodu u hranilice. Po zapažanju Stanka Sarića iz Kragujevca, hranilice ne zatvarati da se voda ne bi ukvarila. 

Sakupljanje polena

Pri dobroj polenskoj paši i lepom vremenu, april je odličan period za sakupljanje cvetnog praha. Postavljamo skupljače i držimo ih prvo nekoliko dana otvorene kako bi se pčele navikle na ulaz. Sakupljeni polen sušimo i pakujemo u kese, a najbolje da meljemo i mešamo sa medom.

Jaku polensku pašu i blokadu ramova polenom iskoristiti za uzimanje ramova sa polenom iz košnica i njihovo stavljanje u medišne nastavke (kod DB u dva spojena nasatvka) da ih pčele dopune medom i zatvore, a ako je potrebno, prihraniti ih i šećernim sirupom. Takve ramove čuvati na nekoj košnici do dodavanja rojevima ili društvima ujesen. Neko vreme se sigurno mogu čuvati u hladnoj prostoriji, ali da ne budu zatvoreni i međusobno zbijeni, zbog moljca. 

Ostali radovi

S obzirom da je veoma rana i da će dugo trajati, ova sezona može biti veoma pogodna za negovanje i razvoj rojeva pa to treba imati u vidu pri planiranju uvećanja pčelinjaka. Dalje, može se već sada planirati selidba na pčelinje paše tokom leta.

Pčelari koji žele da pred bagremovu pašu odgaje matice, potrebno je da odgajivačka društva dobro prihranjuju, najbolje razređenim medom sa dodatkom polena. Pristupiće stimulisanju razvoja trutova, stavljanju trutovskog saća matici na zaleganje i to u društva sa kvalitetnim maticama, a od matica drugog porekla odgajiće neoplođene matice. Oplodnjake ili nukleuse mogu formirati pred bagremovu pašu od društava koja su slaba ili koja nisu spremna da je iskoriste.

Ako to nismo učinili ranije, sada uklanjamo staro i nepravilno izgrađeno saće.

 ISKUSTVA

Bilo kojim tipom košnice da pčelarimo, potrebno je da znamo da ako u bagremovoj paši budemo imali mnogo otvorenog legla u košnici, to će uticati da ostvarimo manji prinos meda. Zato ograničenje matice da nosi na manjem broju ramova daje dobre rezultate. Efikasno je ali dosta komplikovano oduzimanje ramova sa otvorenim leglom (pa čak i sa pčelama na njima) i stavljanje u slabije košnice.

Možda se može izreći neko pojednostavljeno gledanje na mogućnost iskorišćavanja paše od strane pčelinjeg društva. Reč je o iskustvu da pčele mogu solidno (naravno, ne i najbolje moguće, jer govorimo o minimumu) iskoristiti pašu ako dobro zaposedaju plodište, pa ma koliko ono bilo i ako ono bude ispunjeno hranom. Znači, kod DB košnice, potrebno je da svih 12 ramova budu dobro zaposednuti pčelama. Kod 10-ramne DB, to važi za njeno plodište, kod AŽ takođe. Kod LR bi trebalo da plodište budu 2 tela, ali tak zahtev nije lako ispuniti. Ako nam je samo jedno LR telo plodište, i takvo društvo može u dobroj paši dati i pun medišni nastavak, koji je iznad plodišta, samo onda se susrećemo sa problemom da pčelama nemamo obezbeđenu zimnicu. To rešavamo polumedišnim nastavkom - magacinom hrane ili uvođenjem još jednog nastavka za plodište, ili za bar deo zimske hrane.

Neki pčelari vrcaju i ramove iz plodišta pred bagrem kako bi što više stimulisali pčele da unose nektar. Izvrcanim medom hrane rojeve. To daje efekte ali je vrlo komplikovano, neprihvatljivo za veće pčelinjake a rizično ako bagremova paša podbaci. Takođe, potrebno je imati prazno medišno saće kojim ćemo zameniti ramove iz plodišta.

Nije suvišno podsetiti pčelare da su april, maj i jun ključni meseci kada se nešto oko pčela može efikasno uraditi. Misli se na izgradnju saća, razvoj društava, odgajivanje matica, razmnožavanje, razvoj rojeva. U krajevima sa letnjom pašom, pogodan je i messec jul. A avgust, to je najvažniji mesec pripreme pčelinjeg društva za narednu sezonu. To ne smemo shvatati kao frazu, već kao stvarnu činjenicu da se tada stvaraju najvažniji uslovi (misli se na uslove na koje pčelar može da utiče) da naredne godine ostvarimo visoke prinose. 

Prirodno rojenje

Zbog svega toga, nastojaćemo da najbolje iskoristimo buran razvoj pčela u aprilu. Nastojaćemo da predupredimo rojenje, koje će biti verovatnije u društvima sa starim maticama, pogotovu onih sklonih rojenju, kao i u jakim polenskim aprilskim pašama, blokadi matice. Ako uočimo znake rojenja (najsigurnije - pojavu matičnjaka), možemo isecati matičnjake i iskoristiti ih u oplodnjacima ako su nam neophodni, a možemo takva društva i veštački podeliti na više rojeva. Možemo ih iskoristiti i za odgajivačka društva pri odgajivanju matica ili proizvodnji matičnog mleča. Naravno, ako želimo proizvodnju meda, nastojaćemo da rojenje suzbijemo. Kod LR košnica se može pokušati sa umetanjem nastavka sa satnim osnovama između dva plodišna tela. Pri tome, u taj nastavak preneti jedan ram sa leglom, kako bismo podstakli pčele da zaposednu taj nastavak a ne da ga “preskoče”. Za suzbijanje rojenja se može preporučiti i oduzimanje izletnica iz tog društva u korist nekog drugog društva.

Društva za koja procenimo da nisu sasvim spremna za iskorišćenje bagremove paše ćemo pojačati nekim ramom zatvorenog legla ili eventualno spojiti sa nekim drugim društvom srednje jačIne. Važno je zapamtiti da spajanje dva slaba društva ne daje nikakve efekte, može se spajati slabo sa srednjim, ali i tu je efekat vrlo mali. Spajanje srednjih društava sa srednjim već je mnogo povoljnije. Ako društvo, naprimer, pred bagremovu pašu ne zaposeda puno DB plodište, primenićemo spajanje sa nekim srednjim, ali ako zaposeda, spajanje se može i izostaviti.

 

Zdravstveno stanje

S obzirom na prisustvo bolesti legla na pčelinjacima širom zemlje, svaki pregled legla iskoristiti za kontrolu bolesti. Sumnjive su ćelije sa zatvorenim leglom sa potamnelim i probušenim poklopcima, pogotovu one koje su kada ih otklopimo iznutra naizgled prazne ili se u njima nalazi smeđe-siva masa koja se razvlači.

Društva obolela od krečnog legla suziti što više, postaviti na sunčano mesto i dobro prihranjivati sirupom, a najbolje medom i polenom. Prvom prilikom izvršiti zamenu matice. Može se pokušati suzbijanje bolesti stavljanjem belog luka na satonoše.

Za tretiranje protiv varoe se može upotrebiti neko sredstvo koje ne zagađuje med i vosak, nrp. mravlja kiselina, timol, uz pažljivu kontrolu doze i ponašanja pčela. Dobro je još sada planirati mogućnost da posle bagrema neka društva oslobodimo varoe tako što ćemo da im (privremeno) oduzmemo svo leglo ili da ih naselimo na golo saće i onda tretiramo.

 

Povratak na početak