Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

JANUAR 2021

Stanje na pčelinjaku

Početak kalendarske zime je bio sa relativno toplim vremenom za ovo doba godine i što se temperatura tiče, uslovi za zimovanje pčelinjih društava za sada su veoma povoljni. Bio je jedan period u novembru sa temperaturama ispod nule, što je verovatno predstavljalo izvesnu teškoću za slabija društva, pa se kasnije u decembru moglo primetiti naknadno stradanje slabih i kritičnih društava. Takvo stradanje se moglo negde videti i posle tretmana oksalnom kiselinom. U pitanju su društva sa nedovoljnim brojem mladih pčela sposobnih da prežive do proleća, dakle nije uvek u pitanju bolest, mada su negde mogli da se vide i tragovi proliva, što može da ukaže na zaraženost (ili tihu skrivenu zaraženost) nozemozom. Takođe, sigurno da ima uticaja i zaraženost varoom i virusima. Činjenica je da je već od kraja leta i jeseni, pa do sada, broj stradalih društava znatno veći nego prethodnih godina i da tokom narednih meseci zime može da se očekuje povećano stradanje pčelinjih društava. Sve je ipak krajnje neizvesno, ne može da se predvidi šta će da se dogodi. Čak i da zima ne bude hladna, dovoljno je da bude relativno dugačka i to već predstavlja dodatnu teškoću za pčele. Treba imati u vidu da su pčelinja društva u većini slučajeva slabija nego prosečno, što nosi povećanu osetljivost na sve faktore zimovanja. Dodatno, zbog izrazitog problema sa oplodnjom matica tokom prošle sezone, nestajanje i gubitak matica tokom zime mogu da budu češće pojave.

Radovi na pčelinjaku

U januaru svakako treba povremeno obilaziti pčelinjak i kontrolisati da li je, najpre spolja gledano, sve u redu. Pogotovo je korisno obilaziti u danima kada otopli i pčele obavljaju pročisne letove. Tada eventualno neka košnica može i da se otvori i pregleda, ako se na nešto sumnja da nije u redu ili da bi se stekla predstava o opštem zimovanju. To pogotovo važi na velikim pčelinjacima, gde pčelari ipak moraju da budu mnogo oprezniji u pogledu toga da li treba da preduzmu neke merei radove ili ne.

Potrošnja hrane do sada je veoma mala, da nema realnih osnova da se dodaju pogače, pogotovo još sada. Gotovo je sigurno da hrana neće biti uzrok stradanja u najvećem broju slučajeva, već da će to najpre da bude oslabljeno društvo (iz raznih, već pominjanih razloga). Kada se klube znatno smanji zbog povećanog uginjavanja starih pčela, njemu hrana može da postane teže dostupna, pogotovo ako društvo počne sa negovanjem novog legla. Ali i u tim slučajevima eventualno dodavanje pogače nije mnogo od koristi jer i pogača može da bude teško dostupna tako smanjenom klubetu.

Zbog svega toga, za ovu godinu može da se posavetuje što raniji letimični pregled pčelinjih društava radi kontrole stanja i eventualnih intervencija. Misli se na pregled koji bi se obično obavljao u martu ili krajem februara, sada bi to moglo da bude već krajem januara ili na samom početku februara. Naravno pod uslovom da vremenske prilike to dozvole i da krene razvoj prvog legla. Ako u košnici još nema legla, pčelar ne može da stekne pravu predstavu o stanju društva i takav rani pregled nema smisla. Podrazumeva se da su pčele dobro, normalno zazimljene (sa makar neophodnim minimumom hrane i da ima pčela iznad nekog kritičnog broja. Taj kritičan broj za ovu godinu je možda 3 zaposednute ulice, eventualno i 2,5. Ukoliko nije tako, onda će verovatno biti potrebno da pčelari češće kontrolišu stanje da eventualno pomognu ako mogu ili da zatvaraju košnice sa stradalim društvima.

Pri tom letimičnom pregledu treba približiti ramove sa najviše meda (poželjno i sa dobrim saćem) uz samo leglo, sa obe strane, a odmaći prazne. Ako se naiđe na društvo koje je jako oslabelo a razvilo je leglo na više ramova, savetuje se da se ostavi samo možda jedan ram legla a ostali žrtvuju - uklone i pretope. Time se takvom društvo daje veća šansa da preživi, jer veliko je pitanje da li bi uspelo da odneguje (othrani i greje sve vreme) leglo na više ramova.

Pčelari koji su pčele dobro zazimili i pri kontrolnim pregledima videli da društva dobro zimuju, nemaju razloga da išta rade oko košnica sada u januaru, pa najverovatnije i u februaru.

Treba kontrolisati da li su u košnice ulazili miševi i rovčice.

Ostali radovi

Zbog ovakve situacije na pčelinjacima, koja u dosta slučajeva nije baš zadovoljavajuća, na žalost realno je očekivati povećano stradanje pčelinjih društava, pa će dodatna briga i posao pčelara da bude dalji postupak sa tim stradalim košnicama. Dakle, najpre treba obezbediti da se takve košnice zatvore i da se ne izaziva grabež. Ako se ima uslova, ramovi mogu da se prenesu u neku hladnu prostoriju pogodnu za skladištenje, makar privremeno dok se ne odluči šta će sa njima da se radi. Za takvo oldučivanje važno je znati razlog stradanja ili makar da može da se proceni da li se takvi ramovi mogu i smeju stavljati u druge košnice ili ne, zbog moguće opasnosti od prenošenja eventualne zaraze.

Ako su ramovi i saće zaprljani pčelinjim izmetom (prolivom) takve ramove treba pretopiti i ne stavljati u druge košnice ni med iz njih - sve se pretapa. Sada nije doba da se uočava stradanje od američke kuge ali ako je na pčelinjaku bilo to oboljenje a da pčelar i nije primetio, nije isključeno da se sada vidi - takve košnice se prijavljuju i ramovi i saće pale. Treba imati u vidu da je američku kugu mnogo teže dijagnostikovati ako je društvo već stradalo, pogotovo ako je prošlo duže vreme od stradanja - zaostalo leglo često može da pokazuje simptome slične američkoj kugi (probušeni poklopčići, ulegnuti, prazne ćelije...) a da nije bila u pitanju ta zaraza. Takvi sumnjivi slučajevi mogu sigurno da se odrede samo laboratorijski.

Za stradanja od virusa se smatra da u većini slučajeva bolest ne može da se prenosi ramom i saćem, ali za neke oblike virusa se ipak smatra da može, tako da je to pitanje komplikovano i nezahvalno je davati savete.

I dalje su veoma pogodni uslovi za sadnju drveća i žbunja na pčelinjaku i oko njega. Takođe, pogodne zimske dane treba iskoristiti za uređenje pčelinjaka, rezanje grana koje ometaju, ograđivanje i slično. Ako je bilo stradanja pčelinjih društava te košnice treba detaljno očistiti i dezinfikovati (sredstvima za dezinfekciju i plamenom).

Sada već treba početi pripremu ramova i svega drugog što je potrebno za nastupajuću sezonu.