Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

NOVEMBAR 2014

 

Stanje na pčelinjaku  

Tokom jačeg zahlađenja krajem oktobra, pčelinja društva su formirala zimsko klube i to predstavlja početak perioda zimovanja. Tokom toplijih dana klube će se širiti, više ili manje, zavisno od temperature.

Potrošnja hrane tokom ovog meseca je mala jer nema negovanja legla i pčele su u zimskom mirovanju.

Radovi na pčelinjaku

Za vreme hladnijih dana, kada su pčele u klubetu, može se izvršiti tretman oksalnom kiselinom. Radi što bolje efikasnosti tretmana dobro je izabrati dan i doba dana, kada je vlažnost vazduha najveća.

Pčelari koji nisu postavili češljeve ili neku drugu zaštitu od eventualnog ulaska štetočina u košnice, sada bi trebalo da ih postave.

Ukoliko na košnicama postoje gornja leta, savetuje se da ostanu otvorena u periodu zimovanja, a i kasnije, tokom cele godine. Zimi će obezbeđivati dovoljnu a ne preteranu ventilaciju (ne primenjuje se ako su košnice sa otvorenim žičanim podnjačama), i biti od ogromne koristi za obavljanje zimskih pročisnih letova. Takođe, značaj gornjeg leta se pokazuje i kroz uticaj na položaj zimskog klubeta, a u aktivnoj sezoni ima uticaj na položaj legla u košnici. Donja leta se mogu znatno suziti, pa i zatvoriti ako postoji gornje leto.

Ostali radovi

Za vreme lepih dana u novembru, na pčelinjaku se mogu izvršiti neka uređenja: postolja, košnica, krovova, ukoliko to nije ranije urađeno. Ukoliko se nad košnicama nadvijaju grane drveća koje bi mogle da padnu, ili eventualno da pri naletima vetra dohvataju košnice, najbolje je iseći ih.

Kao i uvek u periodu od jeseni do proleća, preporučuje se sadnja medonosnog drveća i šiblja na pčelinjaku i u okolini. Iako se možda čini da se time ne daje neki značajan doprinos poboljšanju pčelinje paše, za više godina situacija može izgledati sasvim drugačije. Eventualna dodatna korist od posađenih biljaka, mimo pčelarstva, predstavlja dodatan razlog za sadnju.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u novembru prošle godine, možete se upoznati preko stranice novembar 2013.