Home

[Kalendar radova]

 

Predrag Cvetković    

OKTOBAR 2003

     

Stanje na pčelinjaku  

U  košnicama je sve manje legla, poneke matice su već i prekinule sa nošenjem. Zalihe meda su različite, zavisno od pašnih uslova tokom godine. U krajevima gde je suša bila vrlo jaka i nije bilo paše, pčele koje nisu prihranjivane sada su sa vrlo malo hrane i oslabljene. Tamo gde su paše bile bolje i gde su pčelari ostavili zalihe, društva su u mnogo boljem stanju, imaju meda i brojna su.

Mnogi pčelari kažu kako je varoe manje nego ranije, međutim, činjenica je da već ima gubitaka, da su stradala čitava društva i košnice ostale prazne. Utisak jednog broja  pčelara je da su im pčelinja društva slabija nego prošle godine ali to je izgleda najviše zavisno od toka ove sezone.

Javljaju se i slučajevi grabeži na slaba društva, kao i na košnice u kojima su pčele stradale.

Pčelinjak u Klajiću kod Lebana

Jelena Stanković Mihajlović, Niš

Radovi na pčelinjaku  

Ako to nije ranije učinjeno, ramove sa medom približiti klubetu a izbaciti prazne i tek izgrađene a koji nisu zaleženi, ili su zaleženi vrlo malo. I sada se može vršiti prihranjivanje, ukoliko su pčele bez dovoljno hrane. To ne bi trebalo shvatati kao preporuku za narednu sezonu, ali je činjenica da je bolje i sada prihranjivati sirupom nego posle davati pogače, ili još gore, da pčele stradaju od gladi. Takođe, pčele se najviše iscrpljuju od negovanja legla, a ne od prerade sirupa, što ide u prilog takvoj preporuci.

Pošto je legla sve manje, sada je napogodnije da se ramovi iz kojih je izašlo leglo, a koji su vrlo stari, sa lošim saćem i bez meda, izvade iz košnica.

Ukoliko se vrši pregled košnica, treba obratiti pažnju na opasnu bolest zatvorenog legla - američku kugu. Prepoznaje se po raštrkanom leglu, ulegnutim i voštanim poklopcima legla koji su promenili boju i imaju rupice na sredini. Larva u ćeliji je istrulela i masa se razvlači i ima neprijatan miris. Takve slučajeve prijaviti veterinarskom inspektoru ili u udruženje pčelara, osobi koja je zadužena za bolesti.

Ako ranije nije urađeno, izvršiti tretiranje protvi varoe nekim pouzdanim sredstvom. I u slučajevima kada su pčele ranije tretirane, sada je dobro uraditi neki probni tretman, možda nekim drugim sredstvom.

Preventivno davanje lekova ne preporučujemo, a što se tiče nozemoze, najbolja preventiva je snažno društvo, sunčano i suvo mesto pčelinjaka, kvalitetan med u košnici.

Što se tiče ventilacije, oni koji imaju žičane podnjače, ne bi trebalo da ih zatvaraju, već da tako ostanu otvorene približno sve do kraja februara. U košnicama bez žičane podnjače dobro je ostaviti otvoreno gornje leto. Na mesto otvora za hranilicu sada se mogu staviti novinski listovi koji će upijati eventualnu vlagu tokom zime.

Ako je u prethodnom periodu završeno sa pregledom, prihranom, tretiranjem i uopšte, sa poslovima pripreme za zimu, sada se košnice i ne otvaraju. Otvaraćemo samo sumljiva društva, ako ima znaka grabeži (gužva na letu, borba, ili zaprljano leto.

Ostali radovi  

Postavljaju se lovilice za ose i stršljene. Radi toga, mogu se koristiti pivske ili neke druge flaše u koje se sipa zaslađeno pivo, ili sirup, stavlja voće, a vrlo je efikasno ako se stavlja ukvarena riba. Umesto staklenih flaša mogu se koristiti i plastične, a postoji i rešenje da se gornji deo plastične flaše iseče i u obliku izvrnutog levka zavuče u donji deo. To će onemogućiti izlazak štetočina koje budu ušle u flašu.

Ako to nije ranije urađeno, sa medišnih nastavaka i ramova u magacnima skida se propolis. Takođe, treba pretopiti saće koje je za to određeno.

Postaviti češljeve protiv miševa i rovčica, jer s jeseni i tokom zime mogu napraviti velike štete u košnicama. U krajevima sa jakim vetrom, napraviti neku zaštitu od vetra, ili na samim poletaljkama ili u vidu neke ograde, tarabe i sl.

Izvršiti proveru postolja za košnice i popraviti ih ako je potrebno. Očistiti pčelinjak od granja i drugog, gde bi inače mogli da se kriju miševi.

Košnice sa kojih se oljuštila boja mogu se ofarbati direktno na pčelinjaku.

Sa onim što smo govorili za oktobar prethodne godine možete se upoznati preko linka oktobar02

Povratak na početak