Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

NOVEMBAR 2004 

Stanje na pčelinjaku  

 

Vremenske prlike početkom novembra bile su povoljne, tako da su pčele izletale i pojedina društva čak donosila polen. U primorskim krajevima sigurno da je bilo još povoljnije za izletanje. Mišljenje pčelara je da su pčele ove godine bile sa mnogo manje hrane u plodištu, ali je situacija bila ipak mnogo povoljnija u Vojvidini gde je suncokret dobro medio i gde su pčele po svim izgledima bolje ušle u zimu. Savesni i odgovorni pčelari su nadoknadili nedostatke hrane tako da ipak spokojno mogu čekati proleće i njihove košnice su u dosta slučajeva čak sa obiljem hrane, doduše poreklom od šećera.

Varoa je ove jeseni uzela prvi danak pčelarima, a po fotografiji se vidi da je zaraženost pojedinih društava bila zabrinjavajuće velika. To je dovelo do brojnih stradanja već krajem leta i početkom jeseni, što je posle vodilo do grabeži. Neki lekovi ili načini primene jednostavno nisu bili efikasni i nepažljivi pčelari su to dobro iskusili.

 

Fotografija: Oliver Mihajlovć, Niš

Radovi na pčelinjaku  

Ako to ranije nije učinjeno, sada treba postaviti češljevi ili neke druge zaštite pčelinjih društava od mogućih ulazaka štetočina - miševa i rovčica u košnice.  Već ima slučajeva ulaska miševa pa bi pri stavljanju trebalo nekako proveriti nisu li možda već ušli. Pri tome, naravno, što manje uznemiravati pčele. Utopljavanje košnica sada ne znači mnogo kao što će značiti u rano proleće, pa pčelarima ne savetujemo da se sada mnogo trude oko toga. Jedino treba obezbediti da košnice budu suve i da ne dođe do kondezacije vodene pare. Samo utopljavanje u ovo doba i ima važniji efekat upravo zbog toga, ali samo ako je dobro izvedeno, da se izbegne "tačka rose" vezana za kondezaciju.

Dobro je proveriti kvalitet postolja za košnice i povremeno obilaziti pčelinjak, bez uznemiravanja pčela.

Ostali radovi  

Nastavljaju se poslovi na popravci starih košnica, izradi ramova, novih košnica. Više je vremena za promociju i prodaju meda i to treba shvatiti kao najozbiljniji zadatak.

Sadnja medonosnog drveća predstavlja odlično ulaganje u pčelarsku budućnost i treba anstojati da se po svaku cenu posadi po neka sadnica, ako ne posedujemo svoj plac, onda makar na tuđem.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u novembru prošle godine, posetioci se mogu upoznati preko novembar 2003