Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

DECEMBAR 2021

Stanje na pčelinjaku

Posle relativno blagog toka zime, ulazimo u hladniji period, praćem kišom i snežnim padavinama. Za pčelinja društva to sada ne predstavlja problem i dobro je da zima teče normalnom tokom. Što se tiče snage društava, pri otvaranju košnica radi tretmana oksalnom kiselinom moglo je da se vidi da su pčele dobro - onako kako su ostavljene krajem leta, čak negde se videlo da su društva i nešto jača nego što se očekivalo. Prosečna snaga je ipak skromna - 4 nepune ulice pčela kod društava srednje snage, ali to je verovatno bolje nego što je bilo prošle godine u ovo vreme. Pri tome netreba računati ulice sa sasvim malo pčela, na samom kraju klubeta, sa jedne i druge strane.

Sa izvesnim kašnjenjem su se čule informacije o gubicima na nekim pčelinjacima koje su se desili tokom jeseni. U prvi mah se činilo da je sve u redu što se tiče zdravlja pčela, ali ipak nije tako - neki pčelari, srećom u malom broju, već su imali gubitke pčelinjih društava, ponegde čak i veoma velike. Radi se o napuštanju košnica - košnice ostaju prazne, sa zalihama hrane, i to se smatra za posledicu uticaja virusa, koji se prenose varoom i živim pčelama. Na žalost, taj vid stradanja je posebno opasan i pčelar tu ne može ničim više da pomogne. Dešava se da društva i sa većom zaraženošću varoom prežive ako nisu previše zahvaćena virusima, dok nasuprot tome, i veoma jaka društva mogu veoma lako da stradaju ako je zaraženost kompleksna.

Radovi na pčelinjaku

S obzirom da u novembru nije bilo mnogo hladnih dana pogodnih za tretman oksalnom kiselinom (niže od 10 stepeni), većina pčelara koji praktikuju tretman oksalnom obaviće ga verovatno sada tokom decembra. Uputstvo za tretman je na ovom linku.

Nevezano od tretmana oksalnom, savetuje se obilazak pčelinjaka i osmatranje stanja - spolja gledano. Košnice ne treba otvarati bez razloga, ali u slučaju potrebe one mogu da se otvrore i po hladnijem vremenu. Ako je društvo stradalo, košnicu treba zatvoriti kako pri otopljenju ne bi postala plen grabeži. U slučaju da se primete znaci ulaska glodara (izmrvljen vosak i drvo) košnicu treba otvoriti i osloboditi pčele od štetočine i napasnika. Delovi tela pčela na poletaljci, ako su u većem broju mogu da ukažu na ulazak rovčice, a ako ih je manje obično su posledica toga što ptice sleću na poletaljku i jedu pčele koje se pojave.

Što se tiče količine hrane u košnici, ne treba imati nikakvih bojazni oko toga jer je dosadašnja potrošnja izuzetno mala - gotovo je sigurno da je situacija sa hranom poslednje što može da ugrozi pčelinje društvo u ovo doba.

Ostali radovi

Pčelari sa većim brojem košnica već sada treba da počnu sa pripremama za narednu sezonu: pravljenjem ramova, izradom ili kupovinom košnica, takođe i kupovinom pribora. Oni koji do sada nisu istopili vosak mogu to sada da učine i da ga zamene za voštane osnove.

Sada je vreme da se pčelari više angažuju oko prodaje meda i drugih pčelinjih proizvoda na malo.