Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

JUL 2018

Stanje na pčelinjaku

Jul je bio sa mnogo padavina, u nekim delovima Srbije jedan od rekordno kišnih. Pčelinja društva uglavnom samo troše hranu, unos je manji, pa su zalihe meda u košnicama sve manje. Izuzetak je naravno suncokretova paša i eventualno neke druge paše koje se javljaju na nekom užem području.

Zbog mnogo kišnih dana dosta je nepovoljno za oplodnju matica.

Radovi na pčelinjaku

Tokom jula se obično ne rade neki veći pregledi pčelinjih društava ali ako se sumnja na male ili nedovoljne rezerve hrane u košnicama, dobro je uraditi pregled radi sticanja uvida i eventualnog reagovanja. Ako se proceni da u košnici nema dovoljno hrane ili da društvo gladuje, jedno od rešenja je da mu se doda pogača ili sirup. Medišni nastavci u tome smetaju a društva su obično jaka da bi se svodila na plodište. Može se eventualno uraditi sledeće - medišni nastavak se spusti na podnjaču - ispod plodišta, tada je manje verovatno da će pčele dodati sirup da spuštaju i deponuju u medište.

Ako se dodaju satne osnove treba pratiti kako pčele reaguju, da li ih izvlače. Sve češće se dešava da osnove ostaju neizvučene i nezaležene, ili nedovoljno zaležene. Osim što je tada manje legla u košnici, mnogo je gore to što te osnove tada čine prepreku za normalan razvoj legla i društva u celini. Ako takvih slučajeva ima treba reagovati, uklanjati ramove sa neizvučenim osnovama i nastojati da se sredi stanje ramova u pčelinjem gnezdu.

Pčele na suncokretovoj paši se dobro razvijaju i osim dobijanja meda, paša može da se koristi za gradnju saća i razvijanje rojeva.

Rojeve treba strpljivo negovati, to znači pratiti njihov razvoj, ne sme ni da se žuri ni kasni, niti preteruje, sa dodavanjem ramova i prihranjivanjem.

Smatra se da je u kišnim godinama veća najezda varoe, pa to treba imati u vidu i pri pregledu kontrolisati da li ima varoe na pčelama i u leglu, radiličkom i trutovskom.

Ostali radovi

Radi dopune hrane pčelinjih društava za zimu treba na vreme nabaviti šećer. Takođe, nabaviti sredstava za tretman društava protiv varoe.

Zbog velikhi padavina treba obratiti pažnju na postolja košnica, da li su u redu i ako je potrebno, popraviti ih ili zameniti.