Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

AVGUST  200

 

Stanje na pčelinjaku  

Sezona se primakla kraju, među pčelarima avgust se smatra početnim mesecom nove sezone a u svakom slučaju, predstavlja veoma važan period pripreme pčelinjih zajednica za prezimljavanje. Što se tiče količine hrane u košnicama, pčelari u Vojvodini, Slavoniji, u krajevima gde je počev od proleća bilo više paša, ili pčelari koji su selili košnice, mogu ipak biti zadovoljni, iako verovatno ni njihovi prinosi neće biti tako veliki kao što su možda navikli. Nasuprot tome, mnogi pčelari su ostali čak bez meda za vrcanje a njihove košnice prilično, a negde i zabrinjavajuće prazne. Srećom, mnogi pčelari su ranije osetili da bi ova sezona mogla da bude jedna od vrlo slabih pa su ostavili sav med pčelama, nisu vrcali, a neki su počeli prihranjivanje ranije. Čak i u slučajevima ako nije ništa uzimano za vrcanje, društva su za svoj razvoj trošila med i možda sada već oskudevaju sa hranom. Zavisno od ranijeg stanja dobar deo pčelinjih društava ipak ima rezerve hrane, samo su im potrebne manje dopune ili intervencije sa ramovima. Razvoj pčela koje će prezimiti i koje treba da odigraju ključnu ulogu u ranom prolećnom razvoju direktno zavisi od njihove ishranjenosti i zaštićenosti od bolesti - to stalno treba imati u vidu.

Pčelinja društva koja su imala više dobrih paša ove godine su u izvanrednom stanju, sa obiljem meda i polena, sa velikim mednim vencima oko legla i sa odlično uhranjenim pčelama.

Stanje sa varoom je dosta različito gledajući od pčelinjaka do pčelinjaka, i od košnice do košnice na istom pčelinjaku. To ipak ne treba da zavara pčelara, pa se savetuje tretman, ili makar probni tretman, kojim bi se koliko toliko objektivno sagledalo stanje.

Radovi na pčelinjaku

Izvršiti pregled pčelinjih društava i obaviti neophodne intervencije kako bi im se pomoglo u pripremama za prezimljavanje. Videti kakva je matica, jako dobar kriterijum je da se pogleda leglo, kako količina, tako i kompaktnost, imajući ipak u vidu da sada matice ipak ne zaležu kao u jeku sezone, i da u slučajevima bespašnih perioda, leglo može da bude znatno smanjeno, pa to ne treba smatrati kao manu matice. Ako je potrebno da se matica zameni mladom, to učiniti što pre ukoliko se može nabaviti nova, mlada matica, ako ne, najbolje je društvo sa lošom maticom spojiti sa nekim slabijim društvom ili nukleusom sa dobrom maticom.

Izmaći sve ramove iz  sredine klubeta (misli se na prostor koji zaposedaju pčele) ako na njima nema legla (nisu zaleženi ili se leglo izvelo), ako je saće isuviše mlado i ako su površine pod leglom male, ako je saće loše i previše staro. Zavisno od tipa košnice, stanja rama i načina rada pčelara, ti ramovi se mogu izvaditi, staviti izvan pregrade u košnici, staviti u donji nastavak, odseći delovi saća sa medom i dati pčelama idr. U košnici ne treba da bude previše ramova u odnosu na broj ramova koje pčele zaposedaju. Najbolje je da sa strane ramova sa leglom bude po dva, najviše tri rama sa hranom (kod DB košnica, AŽ, LR sa jednim nastavkom i sl.) a ako društva zimuju u dva LR nastavaka, u gornji se može izvući 2-3 rama sa leglom i dobrim mednim vencima a dole ostaviti ostatak ramova sa leglom. Na ramovima sa leglom treba da bude dobrih mednih venaca a ako ih nema, neophodno je prihranjivanje, do količine meda od 1,5-2kg med po ramu, zavisno od veličine rama. Takva količina daje sigurnost pčelaru da neće morati da dodaje čvrstu hranu zimi, ako je hrane manje, pre će se potrošiti i zimska intervencija pčelara će biti neophodna. Pčelarima koji koriste polunastavke neće biti problem da košnice pripreme za zimovanje, a savetuje se da polunastavke spuste ispod plodišnih nastavaka što pre ako već do sada nisu, kako bi pčele počele da prenose med iz njih i od toga formiraju medne vence iznad legla.

Ramove sa polenom primaći uz samo leglo. Ramove sa malo meda ili sa lošim saćem izmaći na kraj košnice, sa njima se može postupati kao i sa nepogodnim ramovima iz sredine klubeta.

Koncentrisanje klubeta pčela na manje ramova je posebno preporučljivo ako su rezerve hrane male. Najbolje je naravno rezerve dodati u vidu prirodnog meda, bilo direktno dodavanjem ramova, ili prihranjivanjem malo razblaženim medom u mlakoj vodi a prihranjivanje šećernim sirupom ostaje kao nužna mera ako nema drugih rešenja. Ako se daje, šećerni sirup treba dodavati u većim količinama za kratko vreme, a zatim pčelama dati vremena da ga prerade i konačno razmeste po košnici.

Ostali radovi  

Propolis se može sakupljati sa izvrcanih medišnih ramova, iz nastavaka pre nego što se stave na čuvanje, a više se ne savetuje uzimanje iz košnica. Medišne nastavke, koji su vraćeni iz košnica sa čišćenja, poređati jedan preko drugog i obezbediti zamreženu  ventilaciju odozdo i odozgo. Ako ima ramova gde je bilo leglo ili polenov prah, treba ih pretopiti ili makar izolovati od ostalih. Tim merama će se sačuvati od napada moljaca.

Obezbediti vodu na pčelinjaku. Proveriti postolja košnica, koja pogotovo posle jakih julskih kiša mogu da manje ili više potonu u zemlju i da se košnice iskrenu ili i prevrnu. Napraviti gornje otvore - leta na plodišnim nastavcima košnica, kako bi se pčelama omogućilo bolje zimovanje - bolju mikroklimu i lakše izletanje na pročisne letove.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u avgustu prošle godine, možete se upoznati preko stranice avgust2007.