Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

MAJ 2011

 

Stanje na pčelinjaku  

U centralnim delovima Srbije, cvetanje bagrema se ove godine može očekivati nešto ranije od prosečnog, verovatno već oko 7-8. maja. Glavno cvetanje i medenje će početi neki dan kasnije. Bagrem bi cvetao i ranije ali je zahlađenje krajem aprila malo usporilo razvoj cveta. U brdskim krajevima će verovatno cvetati sredinom maja.

Pčelinja društva su se dobro razvijala tokom aprila, s tim da je i dalje osetna razlika u snazi. Društva koja su dobro zimovala, razvijala su se prosto eksplozivno, bez obzira na kasni početak novog legla (tek početkom marta). Njima je trebalo dodati medišne nastavke ranije nego inače, a samo ih je zahlađenje krajem aprila sprečilo da u medišta ne donesu više voćnog meda. Društva koja su loše zimovala, slabo su se razvijala ali su se i ona nekako oporavila i moći će pred početak bagremove paše da im se stave medišni nastavci. Takvih, slabijih društava je ovog proleća na mnogim pčelinjacima bilo više nego inače.

Što se tiče trovanja pčela usled prskanja voća, u nekim krajevima to je bilo izrazitije a u nekim ne.

Radovi na pčelinjaku

Na pčelinjacima gde su pčelinja društva dobro zimovala i brzo se razvijala u aprilu, pčelari su već dodali medišne nastavke. Sada se savetuje da se ispod tih nastavaka, direktno na plodišta stavi novi medišni nastavak. To treba učiniti bez obzira da li su pčele unele nešto meda u ranije dodati nastavak ili ne, a poželjno je da su makar delom prešle u taj nastavak. Na košnicama gde su se pčele sporije razvijale, ako su plodišni nastavci sada puni, treba dodati medišta. Ako neko društvo i nije dostiglo punu snagu pred pašu, može mu se sa strane staviti pregradna daska, time ograničiti na manje ramova (to posebno važi za društva u 12-to ramnim DB košnicama) i iznad postaviti medišni nastavak.

Neće se pogrešiti da se odmah stave po dva medišta, posebno ako je reč o DB košnicama. Kod LR košnica može se staviti jedan medišni nastavak a posle oko nedelju dana, ako su pčele prešle u dodati nastavak, treba ispod postaviti drugi, prazan. Na snažna društva u LR košnicama, koja dobro ispunjavaju dva nastavka pčelama, mogu se odmah staviti dva medišna nastavka. To je stara pčelarska dilema, koliko nastavaka staviti, i kada. Generalno, neće se pogrešiti ako se u prvom delu paše, ili sredinom paše, postavljaju novi nastavci ispod ranije dodatih, i kada oni nisu sasvim napunjeni nektarom. Ako treba dodati nastavke pri kraju paše, možda je bolje staviti ih iznad ranije dodatih, da služe kao rezerva, jer je manje sigurno koliko će trajati paša i kako će mediti.

Ne treba ni podceniti ni preceniti snagu pčelinjih društava. Poznato je da u jeku bagremove paše snažna društva mogu dati preko 10-12kg nektara za dan, ako je paša dobra. Slabija društva će dati manje ali ni to neće biti zanemarljivo. Stara je izreka: bolje je postaviti ceo nastavak više nego jedan ram manje. Sve to govori da u dobroj paši, na jaka društva treba staviti po 2LR nastavka sa medišnim saćem, ili po 3 DB nastavka. U rekordnim pašama biće potrebno i više nastavaka. Savet je, ako nemamo dovoljno izgrađenog saća, da postavljamo po celi nastavak sa satnim osnovama, ali ispod nastavka koji je već delimično napunjen. To je najbolje činiti u prvom delu paše, ili sredinom.

Neki pčelari će se odlučiti da presele košnice na bagremovi pašu u krajeve gde bagrem kasnije cveta, pa je potrebno pripremiti košnice, eventualno prebaciti medišne nastavke na košnice koje se ne sele, a postaviti prazna medišta.

Krajem bagremove paše se može očekivati i pojačan rojevni nagon u košnicama, pa treba obilaziti pčelinjake i hvatati rojeve ako su izleteli. Vrlo je korisno postaviti košnice - mamce za rojeve.

Ako se želi proizvodnja meda u saću, treba postaviti ramove bez žice i satne osnove, ili staviti drvene ili plastične boksese. Pčele mogu da izgrađuju saće i direktno u teglama koje se preko folije dodaju na plodišne nastavke, pa je i to način da se proizvede atraktivan proizvod za kupca.

Ramovi koji su napunjeni polenovim prahom mogu se sakupiti u jedan nastavak (bilo kog tipa košnica) i to postaviti na plodište jedne jake košnice, da dopuni ramove medom i da zaklopi med i polen voštanim poklopčićima. Na taj način ćemo napraviti odličnu rezervu ramova sa medom i polenom za jesenju pripremu društava za prezimljavanje. Kada takvi nastavci budu ispunjeni sa medom, ispod njih se mogu podbaciti normalni medišni nastavci.

Ako krajem paše naiđemo na neko društvo koje je ušlo u rojevni nagon, ili je možda roj već izleteo a u košnici ostali zatvoreni matičnjaci, to društvo se može podeliti na više malih rojeva, pri čemu se svakom roju stavi po jedan ram sa matičnjacima i jedan ram sa medom, i dodatno natrese jedan ram sa pčelama (voditi računa da se ne tresu ramovi sa matičnjacima). Takvi mali rojevi, kada se matica izlegne i oplodi, razvijaće se veoma dobro i moći će da prezime.

Ostali radovi

Pregledati medišne nastavke u skladištima i preneti na pčelinjake da bi bili spremni za postavljanje na košnice.

Pripremiti košnice za nove rojeve koji će biti formirani posle bagremove paše. Ako ne proizvodimo matice sami, naručiti matice kod odgajivača, isto tako i za rojeve. Pčelari koji će seliti pčele na druge paše, potrebno je da pripreme košnice za selidbu, a takođe i da pripreme odgovarajuću dokumentaciju preko veterinarske inspekcije.

Treba nabaviti i odgovarajuću ambalažu za med i urediti i očistiti prostoriju za vrcanje.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u maju prošle godine, možete se upoznati preko stranice maj2010.