Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

MART 2018

Stanje na pčelinjaku

Mart je bio veoma kišovit, drugi najkišovitiji mart u istoriji merenja. Počeo je sa vrlo niskim temperaturama, ispod nule, kao posledica hladnog talasa skraja februara. Toplo je bilo uglavnom samo delom druge nedelje. U drugoj polovini marta nastupio je drugi talas hladnoće koji je trajao oko nedelju dana. Jutarnje temperature vazduha tokom marta su bile dosta niske.

Radovi na pčelinjaku

U ovakvim vremenskim uslovima glavno je obezbediti da pčelinjem klubetu hrana bude dostupna i da se omogući postepeno širenje legla. Najprirodnije je da se to odvija tako da pčele delom troše, delom premeštaju med sa ramova na kojima se klube nalazi i gde je već počelo negovanje legla. Znači, prirodno je da u centralnom delu klubeta u jednom trenutku na nekom ramu nestane medni venac, toga se ne treba plašiti jer će ubrzo, sa početkom prolećne paše i prihrane, pčele početi ponovo da formiraju medne vence. Važno je samo da sa obe strane klubeta, neposredno uz ramove sa leglom, budu ramovi sa dosta meda, a na samim ramovima sa leglom mogu da budu kakvi-takvi medni venci. Ako su vremenski uslovi pogodni za otvaranje košnica, te medne vence treba otklapati, čime se stimulište povečanje površine legla u centru klubeta. Treba nastojati da se izbegnu situacije da se leglo raširi na isuviše mnogo ramova a da same površine pod leglom budu male.

Pri hladnom vremenu u martu, ako je obezbeđena hrana sa strane legla, ne treba brinuti za pčele, a ako nije, onda to treba uraditi, pa makar i u ne sasvim idealnim uslovima. U slučaju da u košnici nema dovoljno meda, rešenje je da se dodaju pogače ili da se pčele dodatno prihrane sirupom - ako iskrsne neki topao dan. Prvo prihranjivanje sirupom najbolje je obaviti malom količinom sirupa i to toplog, kako bi se pčele privikle na uzimanje. To se obično obavlja tokom dana, kada je toplije.

Ako u košnicama ima legla, bez obzira na prohladno vreme pčele će povremeno izletati da bi donosile vodu. Korisno je davati toplu vodu u hranilice, a ona može da bude i malo zadlađena. Na pčelinjacima treba postaviti pojilice za vodu.

U slučaju da u nekoj košnici nema matice, to društvo treba spojiti, najbolje preko novine, sa nekim drugim društvom koje ima maticu.

Ostali radovi

Sada je pogodno da se sadi medonosno drveće i šiblje na pčelinjaku i u okolini.

Ako se pri obavljanju pregleda sakupi više ramova za topljenje, dobro je ne odlagati već odmah pretopiti to saće.