Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

JUL 2021

Stanje na pčelinjaku

Što se tiče zaliha hrane, pčelinja društva su u boljem stanju nego što je to bilo prethodne godine, pogotovo ona koja su dala manje meda za vrcanje. Što se tiče snage društava, izglleda da je blokada legla unešenim nektarom tokom i odmah posle bagremove paše imala uticaja na to da mnoga društva nisu baš previše jaka. Tokom juna i delimično u julu bilo je neke dodatne pčelinje paše ali to je najčešće bilo sasvim nedovoljno za dobijanje značajnije količine meda za vrcanje. U nekim krajevima tokom jula je bilo nešto unosa medljike. Talasi vrlo visokih temperatura koji su povremeno nastupali nisu pogodovali normalnom razvoju društava, kao ni oplodnji matica, pogotovo što je bilo i raznih vremenskih nepogoda.

Većina pčelara je još tokom juna vrcala med od bagremove paše a samo manji deo to obavlja sada. Prinosu su bili skromni ili sasvim mali, zavisno od kraja do kraja i od pčelinjaka do pčelinjaka. Prinosima od oko 10kg po košnici ili nešto više, može da se pohvali samo mali broj pčelara, većina je imala niže prinose, 4-5kg po košnici ili i manje.

Radovi na pčelinjaku

Ukolko još nije izvrcan med od bagremove paše, to treba uraditi sada. Pčelarima koji su odselili pčele na neku letnju pašu glavni zadatak je povremeno obilaženje tih pčelinjaka i obavljanje svih neophodnih radova. Važan posao u julu je negovanje rojeva koji su formirani. Moguće je i tokom ovog meseca formirati nove rojeve i ako se to radi, treba uraditi što pre, kako bi bilo dovoljno vremena za njihov razvoj i pripremu za prezimljavanje, a takođe treba misliti i na društva iz kojih su formirani rojevi, ako se to radilo prostim prenošenjem postojeće matice u novoformiran roj. U slučajevima da se rojevi formiraju sa posebnom maticom, mnogo su povoljniji uslovi za njihov razvoj.

Jul treba iskoristiti za zamenu starih matica i onih za koje se proceni da nisu dovoljno dobre i pouzdane da ostanu u košnicama toko zime. U tom smislu može se izvršiti zamena kupljenim maticama ili onim koje je sam pčelar odgajio, a moguće je izvršiti i prosto obezmatičenje i pustiti da samo društvo odgaji drugu maticu. Pri zameni matica povesti računa o tome da li je procena matice pouzdana - dešava se da pčele same zamene maticu i da pčelar sa nedovoljno iskustva tu maticu smatra za staru i hoće da zameni. Takođe, ova sezoma je karakteristična po tome da se ne baš retko dešavala u nekoj meri neuobičajena pojava - društvo je ulazilo u rojevno stanje ali roj ne izleće, maticu u nekim slučajevima promeni u nekim ne.

Krajem meseca već može da se razmišlja o pripremi pčelinjih društava za prezimljavanje i mogu se obavljati poslovi koji predstavljaju deo te pripreme - vađenje mladog nezaleženog ili nedovoljno zaleženog saća iz sredine klubeta, eventualno stavljanje skraja klubeta, isto tako i sa ramovima sa lošim saćem na kojima je leglo. U pripremne poslove spada i dodavanje pogodnog, tamnijeg saća za zaleganje matice, kao i prihranjivanje društava u slučaju potrebe.

Veoma je važno da na svim pčelinjacima ili u neposrednoj blizini pčele imaju izvod čiste vode. Treba postavljati i održavati lovilice za osice i stršljenove.

Ostali radovi

Ponovljeno farbanje košnica na kojima je oštećena i oslabljena boja može da se obavlja tokom suvih dana i na samom pčelinjaku. Sada je pogodno vreme i za zamenu starih i oštećenih košnica.

Ukoliko se planira zamena oštećenih košnica, to je pogodnije uraditi sada, nego čekati kraj sezone.