Home

[Kalendar radova]

 

Predrag Cvetković    

JUL 2003

     

Stanje na pčelinjaku  

Pčelinja društva su dala med za vrcanje, bilo je voćnog, vrbovog, bagremovog, livadskog i drugih medova. Pri kraju je lipova paša a upravo počinje suncokretova. Na planinama još traje livadska paša a u predelima sa šumama postoje uslovi za pojavu medljike, ponegde se već javila. U Sloveniji, nekim delovima Hrvatske, medile su  jela i smreka a u Srbiji se pojavila medljika sa hrasta. Završava se cvetanje pitomog kestena. U delu Hrvatske, bagremova paša je dala slabije prinose od prosečnih. U celini, smatramo da pčelari ipak mogu biti zadovoljni, a oni koji nisu, još uvek imaju mogućnost da presele pčele na neku pašu.

 

Rojevi maticnjak, Saša Andonović, Zrenjanin

Radovi na pčelinjaku  

Ove sezone bilo je mnogo više prirodnih rojeva nego inače. Pčelari koji su od pojedinih košnica izvrcali puno meda moraju biti oprezni da ih ne ostave sa nedovoljno hrane za zimu, pa i za tekući period, za razvoj. Zato u predelima gde nema paše može se odmah početi sa prihranjivanjem društava koja imaju nedovoljno hrane.

Ako se košnice nalaze na paši, primenjuju se uobičajene mere - dodavanje medišta po potrebi, satnih osnova, oduzimanje nastavaka sa medom, vrcanje. Ako se želi sortno čistiji med, onda se posebno vrcaju nastavci sa unosima iz pojedinih paša.

Dodavanje satnih osnova se vrši još ovog meseca, posle će biti sve teže a matica će sve slabije zalegati takve ramove. U predelima gde ima dobre paše, pčele će izvlačiti saće i kasnije.

Tokom jula se mogu postavljati mrežice za sakupljanje propolisa i preporučljivo je sakupljati ga do kraja jula a zatim ostaviti mogućnost pčelama da unesu propolis za svoje potrebe. Naravno, i posle tog roka se može strugati propolis sa medišnih nastavaka i ramova. Isto tako i polen, ne bi ga trebalo sakupljati već možda od polovine jula, osim tamo gde ga zaista ima puno. U predelima sa kestenovom i drugim jakim polenskim pašama mogu se izdvojiti i sačuvati ramovi sa polenom ili radi prodaje vaditi perga - prerađen polen.

Rojevi koji su formirani ove sezone zahtevaju negu, znači prihranjivanje i dodavanje satnih osnova, eventualno i ramova sa medom, kako bi se što bolje spremili za prezimljavanje.

Krajem meseca, u onim krajevima gde više nema glavnih paša početi sa pripremama pčelinjih društava za zimovanje, i to pre svega prihranjivanjem, dodavanjem sačuvanih ramova sa medom, polenom, tretiranjem protiv varoe, zamenom starih matica.

Svaki pregled iskoristiti za uvid u zdravstveno stanje pčela. Počev od onoga što vidimo pred košnicom, pa preko brojnosti pčela, podnjače, prisutnosti varoe u pčelama i leglu (posebno trutovskom), zatim kompaktnost i ispravnost legla i sve drugo. Takođe, svako ostajanje društva bez zatvorenog legla koristiti za tretiranja protiv varoe, jer je tada učinak leka najveći.

Ostali radovi  

Organizovati selidbu na pčelinje paše, pojilice za vodu ako je potrebno. Pripremati ambalažu za med. Nabaviti lekove protiv varoe.

 

 

Ako želite da se podsetite jula 2002. godine: Jul2002

 
Povratak na početak