Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

SEPTEMBAR 2020

Stanje na pčelinjaku

Na pčelinjacima gde je na vreme početo sa prihranjivanjem pčelinja društva su se vidno popravila, ne samo po zalihama hrane već i po količini i izgledu legla, zalihama polena, kao i broju pčela. Na većini pčelinjaka tokom avgusta nije bilo neke značajnije paše pa su pčele uglavnom zavisile od prihranjivanja ali bilo je krajeva, često nekih zasebnih malih lokaliteta gde je postojala i bolja paša i gde se u košnicama javio i značajan unos meda. Ponegde je to bila neka vrsta medne rose, ali izgleda da u većini slučajeva nije, već da je to bio neki unos nektara. To su većinom bili neočekivani unosi, koji su mogli da dovedu i do situacije da se u košnicama napravi i prilična blokada medom, posebno ako je pčelar prethodno obilnije prihranjivao pčele.

U većini krajeva tokom avgusta je uglavnom bila slabija podsticajna nektarska i polenska paša.

U košnicama je vidno manje legla i pčela. Što se hrane tiče, na nekim pčelinjacima su mogle da se primete dosta velike razlike u količini hrane u košnicama. Moguće je da to predstavlja posledicu grabeži ili tihe grabeži, ali može da bude povezano i sa time da li je izletao roj ili ne, da li je bilo prekida razvoja legla i slično.

Za prethodni mesec je pomenuto da je na nekim pčelinjacima primećena veća pojava varoe a to se sada i proširilo - takvih pčelinjaka je više i na nekima od njih varoa je već dovela do ozbiljnih gubitaka. Srećom, to ipak nije tako masovno, izgleda da je uglavnom svedeno na neka uža područja a moguće je i da je povezano sa selidbama, naletanjem pčela, pa da je ponegde baš i zaista masovno.

Krečno leglo je bilo prilično rašireno na velikom broju pčelinjaka, ali sada posle intezivnije prihrane i nege i posle toplijeg i suvljeg vremena, situacija je nešto ublažena. Što se tiče pojave američke truleži (kuge) pčelinjeg legla, po svoj prilici da će se tokom jeseni otkrivati sve više takvih slučajeva.

Radovi na pčelinjaku

Do sada je trebalo uraditi jesenje preglede i privesti kraju prihranjivanje, a pčelari koji još nisu stigli to da urade, u prvoj polovini septembra imaju pogodne uslove da obave i završe pripremu pčelinjih društava za prezimljavanje. Mogu se pogledati saveti koji su dati za prethodni mesec. Sada je verovatno u košnicama manje legla, pa je u tom smislu nešto lakše urediti ramove, mada je i generalno u košnicama manje legla nego inače, zbog nepogodnih uslova ove sezone.

Što se tiče zaliha hrane za zimu, treba se držati toga da po svakom ramu na kome će se nalaziti zimsko klube bude najmanje po 1,5kg meda. Za DB ramove bi zapravo trebalo da bude i više, do 2kg, ali neka bude minimalno bar 1,5kg. To se podrazumeva za dovoljnu količinu za pčelinja društva do približno kraja marta naredne odine, znači nije potrebno dodavati pogače.

Prihranjivanja radi dopune rezervi treba obaviti većim dozama sirupa i najbolje u ciklusima, po oko 3-4 uzastopna dana (eventualno svaki drugi dan) pa posle toga praviti pauze od nekoliko dana. Sada se može praviti i nešto gušći sirup, npr. 3 dela šećera i 2 dela vode. Posle završene dopune dobro je nekoliko puta dati po manje količine sirupa kao podsticaj za bolje zaklapanje prerađenog šećera i uopšte za bolju pripremu za zimu.

Pčelari koji rade sa LR košnicama i drže pčele tokom zime u dva nastavka, postavljaju glavni nastavak sa leglom na vrh, a dole stavljaju eventualni višak ramova sa leglom, zajedno sa drugim ramovima, ili pak dole postavljaju medišni nastavak. Savetuje se da u svim tim slučajevima gornji nastavak obavezno ima zasebno, gornje okruglo leto, prečnika oko 25mm, koje je od velike koristi za uspešno prezimljavanje i uopšte za razvoj društva. Čuvanje medišnih nastavaka ispod plodišnih se raktikuje ali može da se smatra više kao nužno zlo i savetuje se nalaženje drugih rešenja i drugog koncepta pčelarenja.

Dešava se da se leglo raširilo na mnogo ramova sa manjim površinama legla. U takvim slučajevima ramovi sa lošijim saćem a na kojima ima legla, stavljaju se sasvim na stranu, iza ramova sa medom. Pčele će da se izlegnu i ti ramovi će da ostanu prazni pa se na proleće mogu lako izvaditi iz košnice.

Ako se sada zatekne neka košnica bez matice, najpraktičnije rešenje je da se spoji sa nekim drugim društvom. U slučaju da može da se nabavi matica, može se ići na spasavanje društva dodavanjem te matice, ali najpre treba proceniti da li to uopšte treba raditi - da li ima dovoljno pčela, zaliha hrane, da li ima nešto legla koje će uz novo leglo obezbediti da ima dovoljno zimskih pčela.

Pomenuto je da je u nekim krajevima, kao retkost, bilo neočekivanog značajnijeg unosa nektara pa u slučaju da se to desilo a da su košnice prethodno već bile snabdevene za zimu, trebalo bi uraditi dodatni pregled i eventualno korigoovati položaj ramova i omogućiti da zimsko klube ima i prazan prostor ispod mednih venaca gde će boraviti tokom zime. Kod LR košnica obratiti pažnju da je eventualni neočekivani unos ne suzbije leglo i pčelinje klube u donji nastavak. Mala je verovatnoća da se to desi ali ipak značajno je pomenuti.

Tretmani protiv varoe su verovatno već urađeni ali ako je potrebno, savetuje se da se uradi i neki dodatni tretman, to važi za slučajeve da se u košnicama i dalje primeti po neka varoa ili pčela sa oštećenim krilima. Pri obavljanju tretmana treba obratiti pažnju na temperaturu vazduha pri tretiranju i poštovati preporuke proizvođača leka.

Ukoliko do sada nisu postavljene letvice leta na podnjačama, treba ih sada staviti i pripremiti da se u oktobru na njih postave češljevi protiv ulaska miševa i rovčica.

Ako je na pčelinjaku ili na okolnim pčelinjacima primećena pojave američke truleži savetuje se da se još jednom pažljivo pregledaju sve košnice.

Na pčelinjaku i okolini treba i dalje postavljati lovilice za osice i stršljenove.

Ostali radovi

Lepo vreme treba iskoristiti da se uredi pčelinjak i proveri da li ima oštećenja na košnicama koja zahtevaju hitnu popravku pre dolaska jeseni i zime. Misli se na oštećenja daske i pojavu procepa na plodišnom telu ili u podnjači, kroz koje bi mogli da ulaze pčele, osice ili možda miševi i rovčice. Takođe, važno je da je košnica što bolje zaštićena od prodora kiše i snega, pa povremeno treba obnoviti farbanje a u slučaju potrebe prethodno uraditi i gitovanje. Važno je i da se poatolja poprave i dobro nivelišu.

Medišne nastavke treba odvojeno složti, bilo na samom pčelinjaku bilo na nekom drugom mestu, i zaštiti ih mrežom od eventualnog ulaska moljca ili miševa. Pre skladištenja treba sastrugati propolis. Oplodnjake treba takođe pregledati i naći najbolje rešenje za čuvanje ramova do proleća. Sav višak voska pretopiti.