Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

JUN 2004 

Stanje na pčelinjaku  

Posle kišnog maja, sa nižim temperaturama od prosečnih, ulazimo u jun. Što se tiče pčelinje paše, cvetanje bagrema još uvek traje na nadmorskim visinama većim od 300-400m a na plantažama cveta i pitoma malina. Odavno se ne pamti ovako dugotrajno cvetanje bagrema, uslovljeno klimatskim prilikama. Na žalost, pčele to nisu mogle da iskoriste u punoj meri, ali što se tiče prinosa  ipak se mogu očekivati makar prosečni prinosi, a negde i odlični. Najveći dnevni unosi su bili u nekim krajevima oko 6,5kg a u pojedinim i više od 10kg. Počeci cvetanja bagrema se takođe puno razlikuju u odnosu na prosečne godine tako da bi ove godine selidba mogla da bude vrlo isplativa. Kišna godina bi mogla da bude dobra i za livadsku pašu, takođe i sve druge paše, a ukoliko kasnije tokom leta bude vrućina, može zamediti i šumska paša. Po nekim informacijama, u Sloveniji je počela da medi jela.

Jako karakteristično za ovu godinu je masovna pojava rojevog nagona. Rojevi se puštaju na sve strane, košnice su pune matičnjaka i mladih matica. Pčelinja društva su u najvećoj snazi.

Radovi na pčelinjaku  

Kada su se već susreli sa takvom situacijom pčelari treba da je iskoriste. Uhvaćene rojeve treba naseljavati u košnice, zapošljavajući ih gradnjom novog saća. Blagovremeno dodavati nove ramove sa satnim osnovama jer je energija roja ogromna.

Isto kao što naseljavaju prirodne rojeve, pčelari mogu da formiraju sami sebi ili da kupuju paketne rojeve koji će se tokom meseca lepo razviti. U svakom slučaju to učiniti što pre.

Da bi se osnovna društva rasteretila pčela i smanjio nagon za rojenje, dobro je formirati od njih i rojeve na ramovima. Pčele koje su u rojevom nagonu ne pamte mesto košnice pa se novi rojevi mogu naseljavati na istom pčelinjaku uz mnogo manju verovatnoću vraćanja pčela izletnica. Ako je pčelar prinuđen da primeni neku radikalnu meru (zbog rojevog nagona), onda može da skloni kompletnu staru košnicu i da na njeno mesto stavi novu, praznu, sa satnim osnovama. U nju može da natrese samo malo pčela sa ramovima sa leglom iz stare košnice (pazeći da ne stresa ramove sa matičnjacima) i da stavi bilo matičnjak, bilo neoplođenu maticu ili ako ima, oplođenu maticu. To će biti dovoljno da se takvo društvo lepo razvije, a ako baš bude potrebno, prihraniti ga (u slučaju kiša, zahlađenja, nedostatka paše...). Staro društvo se može još i podeliti na dva dela, ako je toliko jako, tako da možemo dobiti ukupno 3 društva. Od vrlo snažnih društava se može formirati i više novih, posebno ako im ostavljamo manje ramova sa leglom i pčelama, a to nadoknadimo većom negom. Ako imamo puno matičnjaka, možemo ih stavljati u posebne male ili pregrađene košnice - oplodnjake, gde će se matice oploditi.

Skidanje medišnih nastavaka i vrcanje meda treba obaviti ako je paša završena i med zreo. Najbolje je da bude zaklopljen makar 2/3 površine i da u tim ramovima nema unosa nekog novog nektara. Vrcanje se može odložiti i za kasnije, da med još bolje sazri ali ako želimo da selimo pčele, te nastavke je najbolje ostaviti na baznom pčelinjaku, na preostalim društvima.

Jun je jako povoljan mesec za odgajivanje matica, pa poslove oko toga treba što pre započeti. Ako se matice kupuju, sada je povoljan trenutak za dodavanje.

Sakupljanje polenovoog praha je moguće i preporučljivo jer je u prirodi obilje polena, posebno na paši bagremca, pitomog kestena i dr. Kasnije u julu, to više nije preporučljivo jer je potrebno da pčele što više koriste polen za svoju ishranu i za negovanje legla.

Mogu se postvljati i rešetke za sakupljanje propolisa i ostaviti na košnicama do kraja jula.

U košnicama je dobro obezbediti ventilaciju (otvorena žičana podnjača i dr.) što predstavlja i jednu od preventivnih (ali ne i presudnih doduše) mera protiv pojave rojevog nagona.

Prilikom rojenja i uopšte drugih poslova sa pčelama, dobro je i preporučljivo iskoristiti svaku priliku za suzbijanje varoe. To se može učiniti formiranjem "golih" rojeva - rojeva bez legla, koji se mogu odmah tretirati protiv varoe. Zatim, mogu se formirati rojevi samo sa leglom i pčelama bez matice i pustiti da leglo izađe pa onda dodavati maticu (ili u nekoj fazi pre) ili zatvoreni matičnjak, i tretirati protiv varoe. Uvek iskoristiti priliku da se poglada ima li varoe u trutovskom leglu, takođe i na pčelama.

Sada se to teže uočava zbog mnogo legla, ali pčelari svakako treba da obrate pažnju i na druge bolesti, posebno američku kugu. Ako je uoče na vreme, prijave inspektoru i sprovedu zakonom predviđene mere, sledi im nadoknada štete, a imaće vremena da formiraju i nova društva.

Zbog snage pčelinjih društava, rojevog nagona i dobre paše, jako je povoljan period za proizvodnju voska, pa to treba iskoristiti bilo za izgradnju saća ili preko ramova građevnjaka.

Ostali radovi  

Jun je mesec raznovrsnih pčelinjih paša, pa je dobro da pčelari koji su u prilici odsele svoje pčele na neke od njih, što će povećati prinose i time i rentabilnost pčelarenja. Drugi mogu formirati i prodavati rojeve i matice, proizvoditi matični mleč.

U Srbiji počinje registracija poljoprivrednih domaćinstava (što je u nekim državama iz bivše SFRJ već učinjeno) pa je to prilika i za pčelare da utvrde svoj status, socijalno i zdravstveno osiguranje i steknu uslove za dobijanje pomoći od države. Informacije o tome se mogu dobiti u bivšim službama SDK ili kod referenata za poljoprivredu u opštinama.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u junu prošle godine, posetioci se mogu upoznati preko Jun2003.