Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

JUL 2010

 

Stanje na pčelinjaku  

Ni jun ove godine većinom nije ispunio očekivanja pčelara, jer su zbog ne baš povoljnih vremenskih uslova prinosi na pašama bili slabiji ili u granicama proseka. Ipak, pčelari koji su selili u brdske krajeve imali su neke dodatne prinose bagremovog meda i kupinovog meda sa plantaža, kao i nekog livadskog meda, u granicama prosečnih. Medenje na lipovoj paši je bilo slabije od očekivanog, dok su na primer neke druge paše (svilenica - divlji duvan) dale prosečne prinose. Zbog više kišnih i hladnih dana potrošnja hrane se povećala u odnosu na dnevne unose, pa su pčele bile primorane da troše ranije unet med.

Na drugoj strani, rojenje pčela je bilo za pamćenje, nastavio se trend iz prethodnog meseca i retko se može naći neki pčelinjak odakle nije izleteo poneki roj.

Radovi na pčelinjaku

Sada već treba raditi neke pripreme društava za prezimljavanje. Bolje je već sada obezbediti ono što je pčelama neophodno za prezimljavanje da bi u avgustui mogli eventualno da se urade završni poslovi. Naravno, za pčelare koji sele svoje pčele na suncoket ili neke druge paše, još uvek traje aktivna sezona medobranja i ne mogu se vršiti takve pripreme. Ipak, i samim seljenjem na te paše, društva se indirektno pripremaju, jer se snabdevaju prirodnim medom, polenom, razvijaju se i jačaju. Uvek se savetuje preseliti i rojeve na te paše da bi se bolje razvili, bez obzira što neće moći da daju med za vrcanje a to pogotovo važi ako kod kuće uslovi za razvoj rojeva nisu tako povoljni.

Dakle, u sklopu tih priprema, zamenjivaćemo staro i loše saće, još u ovom mesecu ćemo društvima davati satne osnove na gradnju, dodavati ramove sa medom društvima koja imaju manjak, prihranjivaćemo u slučaju potrebe. Prokontrolisaćemo kako matice nose i zameniti one koje su stare i koje loše nose. Ako na košnicama nema medišnih nastavaka možemo društva tretirati protiv varoe a to posebno važi ako smo primetili povećanu zaraženost.

Generalno, kaže se da su kišne godine, kao što je i ova, sa većom zaraženošću varoom. Tome se dodaje činjenica da je prethodna godina bila sa dosta malom zaraženošću, pa bi ove godine moglo da bude mnogo više varoe i problema koje nosi.

Sada je vreme, ukoliko to ranije nije obavljeno, da se izvrca bagremov i eventualno neki junski med, ako ga je bilo. Ako postoje osnove za neku drugu pašu, na košnicama treba ostaviti medišne nastavke, a ako su ti izgledi slabiji, posle toga što pčele očiste saće posle vrcanja, može im se ostaviti po jedan medišni nastavak.

Ranije je najavljena mogućnost pojave medljike, posebno se misli na hrastovu medljiku, koja se može javiti ako posle ovih kiša nastupe vrućine. U svakom slučaju, ako u okolini pčelinjaka ima hrastovih šuma, pčelari treba na vreme da uoče eventualne unose tamnog meda. Da bi pčele manje tog meda unosile u plodišta (zbog toga što medljika sadrži više nesvarljivih materija i nije pogodna da pčele na njoj zimuju u slučaju dugih zima) treba im postaviti medišne nastavke.

Rojeve koji su ranije formirani, bilo na koji način, treba negovati: dodavati im voštane satne osnove i po potrebi ih prihranjivati.

Pošto je godina vrlo karakteristična po masovnom rojenju, treba biti pažljiviji nego inače kada se vrši zamena starih matica na pčelinjaku. Ako se eliminišu samo one matice lošeg izgleda i koje slabo nose, neće se napraviti greška, ali svakako treba biti oprezan da se eventualne beleške o starosti matice ne prihvate "zdravo za gotovo" jer ako je iz te košnce izleteo roj, sa njim je otišla i stara matica a u košnici je sada mlada i najčešće jako kvalitetna matica. Na drugoj strani, treba obratiti pažnju da li košnice iz kojih je izašao roj imaju maticu i da li ona dobro nosi, jer se dešava da se mlada matica ne oplodi ili iz bilo kog razloga strada. Što se tiče uhvaćenih i naseljenih prirodnih rojeva, u njima su većinom stare matice (ako su to rojevi prvenci) a mlade ako su drugenci i trećenci. U sklopu toga, obratiti pašnju na ostatke matičnjaka na saću, koji mogu da ukažu na to šta se zbivalo u košnici. Isto to važi i za slučaj ako se u košnici izvršila tiha smena matice, kada u jednom trenutku možemo istovremeno naći i staru i novu maticu.

Ako nisu ranije stavljeni, sada se mogu postaviti skupljači propolisa - u vidu raznih rešetki i sl. a mogu poslužiti i obične najlonske folije, kao i malo odizanje poklopnih dasaka ili nastavaka - za nekoliko milimetara, da bi se pčele podstakle da tu donose više propolisa. Propolis se takođe može skidati i sa medišnih ramova, pre njihovog vraćanja u magacine.

Obezbediti pojilice na pčelinjaku.

Ostali radovi  

Na vreme obezbediti ambalažu za med, kao i etikete. Nabaviti sredstva za tretiranje protvo varoe. Stare i oštećene košnice treba popraviti i ofarbati. Postolja košnica treba prokontrolisati i po potrebi popraviti, to je posebno važno ako je zemljište bilo dosta nakvašeno usled padavina ili eventualnih poplava.

Oni pčelari koji žele da seju perko, koji bi cvetao narednog aprila, potrebno je da obezbede zemljište i seme, kako bi ga u avgustu posejali.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u julu prošle godine, možete se upoznati preko stranice jul2009.