Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

OKTOBAR  200

 

Stanje na pčelinjaku  

U košnicama se smanjuje količina legla, ima društava gde su matice prestale sa nošenjem i polako nestaje i otvoreno leglo. U primorskim krajevima zbog lepog vremena i ranijih kiša ima i dalje pčelinje paše (vrijesak i dr.), pa društva i dalje neguju leglo i razvijaju se.

Pčele su sačuvale deo ranije unešenog meda, pa ako je bilo neke kasnije paše, pčelari uopšte nisu morali da intervenišu hranjenjem. Takvi slučajevi ove godine nisu bili retki, ali je bilo i situacija da su društva vrlo intezivno razvijala leglo i ostala sa malo hrane u plodištu. I zalihe polena izgleda nisu baš male pa što se tiče tih uslova, može se očekivati dobro prezimljavanje.

Za razliku od prethodne godine, ove je opet nastupila invazija varoe na mnogim pčelinjacima i ima stradalih društva.

 

Radovi na pčelinjaku  

Tretiranje protiv varoe sada predstavlja najaktuelniji zadatak na pčelinjaku pa ukoliko ranije nije u potpunosti sprovedeno, treba ga sada uraditi. Krajem meseca će verovatno nestati legla u košnicama pa tretiranje može biti još efikasnije. Može se preporučiti primena oksalne kiseline. Kratak opis primene dat je na stanici oksalna kiselina .

Zapaženo je dosta osica na pčelinjacima koje pokušavaju da uđu u košnice i delimično pri tome i uspevaju, pogotovo kod slabijih društava, suviše velikih leta i pri hladnijem vremenu kada pčele ne izleću. Da bi se njihov broj smanjio, dobro je postavljati flaše sa malo zaslađenim pivom koje će se ukiseliti i privlačiti pčele. Može se stavljati i ukisli voćni sok, ali i ukvareno pileće ili riblje meso, što sve privlači osice.

Sada je vreme da se provere postolja za košnice i poprave ako je potrebno da se tokom zime ne bi desilo da se košnice prevrnu. Za vreme toplijih i suvih dana može se poneka košnica i ofarbati na pčelinjaku da bi manje upijala vodu. Travu  treba dobro pokositi da ne bude mesto za skrivanje miševa i rovčica.

Staviti češljeve ili neku drugu zaštitu od ulaska miševa i rovčica u košnice. Mogu se koristiti limovi kojima se leto ograniči po visini, a dobre su i žičane mreže 6x6mm koje se izrežu i postave na leto da pčele ulaze kroz njih.

Pčelari koji imaju pčelinjake u toplijim krajevima (primorje) sada će još obavljati poslove iz septembra.

Ostali radovi  

Medišne nastavke treba složiti bilo u magacin ili na pčelinjaku i zaštititi od štetočina i eventualnog ulaska voštanog moljca.

Sakupljeni vosak treba pretopiti a ukoliko propolis nije skidan sa medišnih ramova, skinuti ga pre stavljanja ramova u magacin. Ako bude ostao za narednu godinu propolis će velikim delom izvetreti i neće biti efikasan kao kada je svež.

Sada počinje sezona sadnje, pa treba pripremiti zemljište i sadnice i posaditi što je više moguće raznog medonosnog bilja oko pčelinjaka, u dometu leta pčela.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u oktobru prošle godine, možete se upoznati preko stranice oktobar2005.