Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

MAJ  200

 

Stanje na pčelinjaku  

Može se odmah reći da je stanje na pčelinjacima većinom dobro, ali da se ipak razlikuje od košnice do košnice. Dobrim pčelinjim društvima već je bilo potrebno dodati medišne nastavke i neki pčelari su možda već i imali nešto viška voćnog ili nekog drugog ranog meda. Društva srednje snage su se razvila i biće spremna za bagremovu pašu, doduše ne možda za najveće prinose, ali bar prosečne. Ona pčelinja društva koja su tokom zimovanja imala veće gubitke starih pčela i gde se na vreme nije obavila zamena mladim pčelama sada još uvek tavore - slabo se razvijaju, dok ona koja su podlegla većim napadima nozemoze uglavnom propadaju. Neki od razloga za pojačano stradanje pčela su bili zbog manje prilika za pročisne letove (slaba osunčanost, niski tereni, nedostatak gornjih leta, unos medljike krajem leta i u jesen...) kao i glad - nedovoljno hrane u košnici ili loše raspoređena hrana - daleko od klubeta. Tako, kod nemarnih pčelara se događalo da tokom uvek promenljivih prolećnih meseci - u martu i aprilu imaju leglo na nekoliko ramova bez hrane a ramovi sa medom su bili udaljeni.

Mnogi pčelari su tokom aprila naglašavali da u košnicama nema toliko legla kao što su navikli da vide. Ipak, kasnije su se dobro razvijala i bilo je dobroh unosa polena.

Radovi na pčelinjaku  

Kao što smo rekli, razvijenim pčelinjim društvima potrebno je dodati medišne nastavke i pre početka bagremove paše da bi se obezbedio veći prostor u košnicama i pčele angažovale na čišćenju saća i pravljenju veza sa plodišnim saćem.

Iako je godina kasnila zbog hladnog vremena krajem zime, može se očekivati da će bagrem cvetati u terminima koji su uobičajeni na terenima gde se nalaze pčelinjaci. Tako, u nižim predelima, to može biti od 10--15. maja, u nešto višim - brdovitim područjima oko 20. maja a na još većim visinama krajem maja.

Medišni nastavci se mogu stavljati odjednom na sve košnice ali neki pčelari praktikuju da ih dodaju tek kada se saće u plodišnim nastavcima zabeli i kad se vidi da je počeo unos. Tu treba imati meru - ne dodavati ih ako plodišni nastavci nisu dobro pokriveni pčelama i ako je dosta praznog saća, a na drugoj stani - kasno dodavanje može izazvati prenatrpanost košnice i nagon za rojenje, kao i gubitak meda koji je mogao biti unet.

Ako dakle, postoje uslovi za postavljanje medišnih nastavaka, mogu se odjednom staviti i po dva nastavka. To će zavisiti i od udaljenosti pčelinjaka i drugih uslova, a treba znati da prazno medišno saće stimulište pčela za veći unos nektara. To se pogotovo odnosi na saće neposredno iznad plodišnog nastavka, odnosno iznad ramova sa leglom. Posle nekoliko dana, kada se primeti da je počelo obilnije punjenje nektara u donjem nastavku, mogu se zameniti mesta nastavcima i dodati još nastavaka. Dobro je zapamtiti pčelarsku izreku: bolje je imati jedan nastavak  više na košnici nego jedan ram manje.

Pčelari koji nemaju dovoljno medišnog saća mogu izgrađeno saće kombinovati sa voštanim satnim osnovama. Oni koji žele proizvodnju sečenog saća sa medom stavljaće prazne ramove bez osnova, a za proizvodnju meda u boksesima postavljaće boksese.

 

Ostali radovi  

Priprema medišnih nastavaka, ramova, žičenje ramova i postavljnje satnih osnova, sve su to poslovi koji zahtevaju hitno obavljanje ukoliko ranije nisu urađeni.

Pčelari koji nameravaju da sele pčele na druge paše moraju da izvade veterinarske potvrde za pčelinjake, a takođe i da pronađu odgovarajuće lokacije, dogovore se sa vlasnicima i dr. Potrebno je pratiti unose nektara na aktuelnoj paši i na budućoj lokaciji i prema tome se odlučiti za trenutak seljenja.

Društva koja nisu produktivna mogu se iskoristiti tako da se podele na rojeve - za nadoknadu zimskih gubitaka. Pre toga ih treba odnegovati da se još malo razviju - dodavanjem novih ramova. Matice se mogu odgajiti na svom pčelinjaku ili kupiti, važno je imati u vidu kalendar odgajivanja - vreme potrebno za izvodjenje i sparivanje. Pčelari koji žele da nabave- kupe rojeve trebalo bi da se na vreme dogovore sa proizvodjačima i da nabave košnice, ramove i sve drugo što je neophodno.

Na vreme nabaviti ambalažu za med, pripremiti prostoriju za vrcanje, da bude spremno za naredni mesec.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u maju prošle godine, možete se upoznati preko stranice Maj2005.