Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

JUL 2022

Stanje na pčelinjaku

U nekim krajevima je bilo manjeg unosa nekog drugog svetlog meda, posle bagrema, ali sve u svemu, to nije bilo u većim količinama. Pčelarske vage uglavnom su pokazivale pad. Primetno je da se pčelinja društva dosta razlikuju po stanju i snazi, gledano od pčelinjaka do pčelinjaka. Tako, tamo gde je bila blokada bagremovim medom i manji prinosi meda u medištima, u večini slučajeva ima manje legla u plodištu, manje pčela i veći su medni venci na ramovima sa leglom. U košnicama gde je bilo puno meda u medištima, plodišta košnica su praznija ali najčešće, ima ramova sa medom sa strane. Treča grupa društava je sa kritičnim zalihama meda u plodištu - to je najčešće tamo gde su pčelari, zavisno od tipa košnice i sistema rada, na razne načine manipulisali ramovima sa medom, posebno tamo gde je za plodište korišćen samo jedan LR nastavak i dr.

Može se reći da je ovog leta pojava pokušaja grabeži i grabež na pčelinjacima mnogo češća pojava nego što je to uobičajeno. Iz tog razloga pčelarima je često bio ograničen rad na pčelinjacima. Pri formiranju rojeva i oplodnjaka često se dešavala grabež, potpuno pljačkanje ponekog roja, a to je bio slučaj i pri vađenju ramova sa medom za vrcanje, kada su pri nemaru pčelara, na nekim pčelinjacima stradala ćak i proizvodna društva. Grabež je nekada bila praćena uništavanjem celog pčelinjeg društva (roja, oplodnjaka) a nekada samo pljačkanjem meda i delimičnim stradanjem pčela.

Primetno je da je ove godine na pčelinjacima više krečnog legla. Generalno, u košnicama je ostalo više meda nego prethodnih godina.

Radovi na pčelinjaku

Pčelari su u većini slučajeva izvrcali bagremov med ali ima i onih koji to rade tokom ovog meseca i njima je to jedan od glavnih poslova. Drugi važan posao u julu je negovanje rojeva koji su formirani ili ako to nije ranije urađeno - formiranje novih rojeva.

U Vojvodini sada traje paša suncokreta pa pčelari čije su košnice na toj paši (bilo stacionarne ili preseljene) obilaze pčelinjake i po potrebi dodaju medišne nastavke.

Na pčelinjacima uglavnom nema nekih hitnih poslova a dodatan razlog da se žuri sa pregledima je što su vrlo velike vrućine, koje osim direktnih smetnji pčelaru , vrlo su nepogodne za otvaranje košnica, za pčele, za držanje ramova van košnica i drugo. Kao što je već rečeno, tokom ovog meseca nije bilo pogodno za rad i zbog veoma povećanih pojava grabeži i pokušaja grabeži (napada) na pčelinjacima. Jedino na suncokretovoj paši i možda u nekim krajevima gde je bilo neke paše, moglo je normalno da se radi oko košnice.

Pri negovanju rojeva, ako se dodaju nove satne osnove, roj treba povremeno prihranjivati kako bi se stimulisala gradnja osnove i njeno zaleganje, a to važi i za dodvanje osnove u društvo. Mora se napomenuti da se već duže vreme, više godina, primećuje da gradnja a posebno zaleganje satnih osnova tokom leta u većini krajeva ide veoma teško i često izostaje osim možda ako se ne posveti posebna pažnja.

Svakako, zbog pomenute velike razlike u stanju pčelinjih društava, vrlo je korisno da se uradi pregled pčelinjih društava, ne samo zbog sticanja uvida u stanje, već i da bi se nešto konkretno i uradilo ili bar obavile pripreme za ključne radove i pripremu društava za prezimljavanje.

Pojilice sa vodom redovno održavati. Na pčelinjacima treba da stoje lovilice za osice i stršljenove.

Ostali radovi

Prokontrolisati da li su sve košnice pogodne da pčelinja društva u njima ostanu preko zime, ukoliko nisu uraditi potrebne popravke ili nabaviti nove. Sada je vreme i da se izvrši farbanje košnica, tamo gde je stara boja izbledela. Takođe, treba prokontrolisati postolja košnica i popraviti ih ako je to neophodno.

Nabaviti šećer za prihranu pčelinjih društava.

Pripremiti mesta gde će se ostavljati prazni, suvi medišni nastavci da stoje tokom zime. Radi toga, idealno je da odozdo i odozgo postoji žičama mreža za ventilaciju.