Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

JUN 200

Stanje na pčelinjaku  

Sezona je počela sa zakašnjenjem, ali cvetanje bagrema ipak nije kasnilo u većoj meri u odnosu na srednje datume cvetanja. Može se reći da su pčelinja društva ušla u bagremovu pašu nedovoljno snažna, a zbog velikih stradanja prošle jeseni i tokom zime i ranog proleća, broj produktivnih pčelinjih društava ove godine je bio u osetnoj meri manji. Na drugoj strani, bagrem je dobro zamedio i davao dnevne unose i po 10kg. I sada, početkom juna, u brdovitim krajevima i dalje medi i pčelari koji su u mogućnosti, užurbano sele svoje košnice na ta područja.

Ona društva koja su iz zime izašla slaba, sada se oporavljaju i ispunjavaju plodišta, pa se mogu iskoristiti za selidbu na neku drugu pašu, za proizvodnju rojeva, ili u druge svrhe. Ona najslabija, koja su bila zahvaćena nozemozom, takođe se u nekoj meri oporavljaju (ako do sada nisu stradala) i njih treba negovati da budu spremna da uspešno zimuju. Njihove matice treba skoro obavezno zameniti, jer postoji verovatnoća da su i one obolele od nozemoze.

 

Oblaci pčela na povratku u košnicu na bagremovoj paši 2005.

Bojan Mihajlović, Lebane

Radovi na pčelinjaku  

U krajevima gde još traje bagremova paša, jedan od glavnih poslova je dodavanje nastavaka. Ako se očekuje da paša potraje, nastavci se mogu dodavati ispod već napunjenih, u suprotnom, dodaju se iznad. Još nije kasno za selidbu na brdske lokacije gde cveta bagrem ili na selidbu na plantaže maline u višim predelima. Uskoro, u junu, će uslediti i cvetanje kupine, divlje i pitome, a već je počelo cvetanje majčine dušice. To znači da sa selidbom na livadsku i druge paše (kesten, lipa...) ne treba odugovlačiti. Livadska paša može takođe dati dobre prinose meda, jer je vlage u zemlji i vazduhu dovoljno i samo je potrebno da vremenske prilike budu dobre.

I ove godine se javlja nešto jači rojevni nagon nego inače, ne tako izrazito kao prethodne, ali dovoljno da podsetimo pčelare da na to obrate pažnju. Znači, potrebno je preduzeti mere kod društava koja su ušla u rojevi nagon: podeliti ih na rojeve, iskoristiti matičnjake, hvatati rojeve koji su se pustili i naseliti u košnice, zatim preduzeti mere da se ne pojavljuje rojevni nagon u drugim košnicama - dodavati satne osnove, promeniti matice, dodavati čitave nastavke na izvlačenje, iskoristiti za odgajivačka društva i sl.

Prirodne rojeve možemo slobodno naseljavati na voštane satne osnove, a ne na izgrađene ramove, jer su sposobni da izvanredno izgrade novo saće. Ako ih naselimo na izgrađeno saće, uz dodatak ramova sa medom i ako su dovoljno jaki, mogu postati i dobra produktivna društva.

Čini se da će ovaj mesec biti povoljan što se tiče pčelinje paše, kako u nižim tako i u višim predelima i to treba iskoristiti. Tamo gde je paša dovoljno jaka - produktivna, iskoristićemo je za dobijanje meda za vrcanje, a tamo gde je nešto slabija - sa razvoj pčelinjih društava, negovanje rojeva, oplodnju matica, proizvodnju propolisa, polena i dr.

Jun je odličan period za odgajivanje matica, jer su pčelinja duštva jaka i prirodno imaju tendenciju rojenja, vreme je toplo i stabilno, a postoji dobra pčelinja paša. Početnici će nove matice moći da odgaje korišćenjem rojevnih matičnjaka, ili matičnjaka dobijenih iz prinude - prostim obezmatičenjem. Pri tome, voditi računa da se izaberu krupniji matičnjaci, pravilnog oblika. Preporučljivo je pre obezmatičenja u košnicu dodati ram - dva sa satnom osnovom, koga će pčele izgraditi a matica zaleći. Kada bude zalegnut, ukloniti maticu (može se formirati i mali roj sa 2-4 rama pčela) a pčele će na novom ramu izgraditi dobre matičnjake. Od složenijih načina odgajivanja, možemo preporučiti presađivane larvi i rad Jenterovim aparatom. U junu ćemo u društvima sa starim maticama izvršiti i zamenu matica koje smo smo odgajili ili kupili. Voditi računa, pre uklanjanja postojeće matice, da slučajno u košnici ne postoji još neka matica (znak za to nam može biti ako vidimo trag nekog matičnjaka, ili ako vidimo maticu koja nam izgleda drugačije od stare), jer je možda došlo do tihe zamene ili do nestanka stare i odgajivanja nove i bez uticaja i znanja pčelara. Sve loše matice ćemo zameniti, kao i stare, da naredne zime pčelinja društva ne bi ostala bez matice.

Skidanje nastavaka sa medom ćemo vršiti samo ako ramovi budu dobro zatvoreni, da ne bismo vrcali redak med, a saće sa medom treba da zri na košnicama, ne u magacinu.

Na košnice se mogu postavljati skupljači polenovog praha i mrežice za propolis. Sada je idealno vreme za proizvodnju matičnog mleča a društva koja su ušla u rojevni nagon su idealna za to (kao i za odgajivačka društva za odgajivanje matica). Možemo postavlajti i ramove gde će pčele donositi polenov prah, preraditi ga u pergu i te ramove čuvati za dodavanje društvima krajem leta ili iz njih uzimati pergu za apiterapeutske svrhe, pošto je ona lekovitija od polena sakupljenog skupljačima.

Jun je mesec nabavke i prodaje rojeva, a poželjno je nabaviti ih što pre, kako bismo ih što bolje razvili. Ako nabavljamo paketne rojeve, možemo ih slobodno naseliti na satne osnove, s tim da i pored podsticajne paše obezbedimo i prihranu. S obzirom na zakasneli razvoj, jun će biti mesec najvećeg razvoja  društava pa to treba iskoristiti za potrebe pčelara, jer će već u julu situacija biti drugačija, osim na terenima sa dobrom pašom (suncokret, vrijesak, planinske livade ili ako se pojavi medljika).

Obezbediti vodu na pčelinjaku. I pored podsticajne paše u prirodi, dobro je rojeve i nova društva podsticajno prihranjivati. Prihranjivanje većim količinama sirupa radi pripreme za zimu ćemo ostaviti za jul i početak avgusta.

Tretiranje protiv varoe se ne može vršiti na društvima na kojima stoje medišni nastavci (postoje ekološka sredstva ali savetujemo da se ipak ne vrši tretiranje bez preke potrebe), ali je zato moguće tretirati rojeve. Kada su paketni rojevi u pitanju, obavezno iskoristiti to što u košnici nema otvorenog legla prvih 9-10 dana od naseljavanja i tretirati ih. Isto tako, možemo tretirati društva koja nemaju medišne nastavke, gde je došlo do prekida legla i sl. pripremićemo se za tretiranje protiv varoe u julu, da bismo koliko-toliko predupredili najezdu varoe sa virusima, koja nam je napravila veliku štetu pročle godine. Kao biološke mere, može se isecati trutovsko saće (uz kontrolu da li u njemu ima varoe). Ako želimo sada da tretiramo pčele, vrlo je preporučljivo nekim tehnološkim merama na pčelinjaku stvoriti situaciju da se prekine ciklus legla i uklone medišta, kako bi se pčele mogle tretirati. Primenljivost tih postupaka će u velikoj meri zavisiti od uslova pčelinje  paše, kao i od drugih uslova pčelarenja i potreba pčelara.

Ostali radovi  

Pripremiti ambalažu za med, opremu za vrcanje. Pripremiti nukleuse ili oplodnjake za odgajivanje matica. Ubrzati izradu novih košnica, ramova za naše potrebe ili prodaju. S obzirom na stradanja pčela, ako imamo praznih košnica, dobro ih dezinfikovati i pripremiti za naseljavanje novih rojeva. Nabaviti neko sredstvo za tretiranje protiv varoe u julu.

 

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u junu prošle godine, posetioci se mogu upoznati preko stranice jun2004.