Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

DECEMBAR 2011

 

Stanje na pčelinjaku  

Pčele su izletale na pročisni let tokom nekih toplijih dana krajem novembra i može se očekivati da u decembru ili početkom januara bude još neki povoljan topao dan za izletanje, tako da ne bi trebalo brinuti. Krajem ovog meseca ili početkom januara se može očekivati početak novog ciklusa razvoja legla.

Dosadašnja potrošnja hrane je bila minimalna pa nema razloga za preventivno stavljanje pogača, osim ako su društva ostavljena sa nedovoljno meda. Ne treba da zavarava ako pri otvaranju košnice vidimo da su pčele izašle na satonoše, to uopšte nije pouzdan znak da nema dovoljno meda u blizini klubeta, odnosno "da su pčele probile medne vence", kako se inače često kaže. Čini se da su ove zime pčelinja društva formirala klube na vrlo različite načine, da je ta raznolikost nešto veća nego obično. Neka su formirala klube na prednjoj strani u sredini, druga "otišla" na jednu ili drugu stranu, ili nazad, treća su se spustila duboko dole ispod mednog venca, dok su neka izašla gore na satonoše, delimično pokrivajući medne vence ispod.

Što se tiče zaraženosti varoom, po svoj prilici je nešto manja nego prosečno, mada je sa nekih pčelinjaka izveštavano da je dosta varoe opadalo pri jesenjim tretmanima. Na nekim pčelinjacima su se već javila stradanja društava, nestajanja pčela, ali je to izgleda dosta redak slučaj ove godine, za sada. Većina pčelinjih društava veoma dobro zimuje, u dobrom je stanju i brojnija su nego inače.

Radovi na pčelinjaku

Tokom meseca treba obići pčelinjak i bez otvaranja košnica videti da li je sve u redu, spolja gledano. Ako se primeti mnogo mrtvih pčela ili trunja od voska na poletaljci ili ispred košnice, takva košnica se može pogledati, najbolje pri nekom toplijem danu, kada pčele izleću i u slučaju da je društvo stradalo, košnicu treba zatvoriti. Ramovi u takvim košnicama se mogu privremeno ostaviti unutra, a kasnije će se odlučiti šta će se uraditi sa njima. Smatra se da, na primer, ako je društvo stradalo nestankom svih pčela, da se takva bolest ne prenosi ramovima, pa se oni mogu slobodno upotrebiti u drugim košnicama. Ali ako je društvo stradalo od nozemoze i ramovi su izmazani prolivom, onda je najbolje da se nigde ne dodaju, već pretope.

Nema još uvek potrebe da se košnice utopljavaju u većoj meri, to je bolje učiniti krajem januara. Prevelikim utopljavanjem se može podstaknuti povećano negovanje legla a u slučaju kasnijih velikih zahlađenja, to nije baš povoljno za razvoj društva. Ipak, utopljavanje sada u ovom periodu ne mora da predstavlja grešku, jer je neizvesno kakav će biti tok sezone i razvoj legla, a takođe, od košnice do košnice i od pčelinjaka do pčelinjaka mikroklima unutar košnice može mnogo da se razlikuje. Utopljavanje odozgo može pomoći da se smanji kondezacija sa donje strane poklopne daske.

Pčelari koji nisu izvršili tretman oksalnom kiselinom, a nameravaju da učine, najbolje je da to urade u provoj polovini meseca.

Sada je povoljan period i za premeštanje košnica na neko drugo mesto na pčelinjaku, to treba izvesti pažljivo, da se pčele što manje uznemiravaju.

 

Ostali radovi

Pčelari sa većim brojem košnica sada imaju više posla u pripremi za narednu sezonu, dok ostali mogu da obavljaju neke pripremne poslove, vrše nabavke i obavljaju dogovore za narednu sezonu.

Lepi dani bez snega mogu se iskoristiti da se posadi neko medonosno drveće ili šiblje na pčelinjaku i u okolini. Voćke na pčelinjaku bi trebalo okopati, ako to nije učinjeno ranije, kako bi zemljište bolje primilo vlagu tokom zime. Obično uvek ima ponekog posla na uređenju pčelinjaka.

Ukoliko ranije nisu uređena postolja za košnice, to treba što pre uraditi, kako bi košnice bile dobro postavljene, da ne budu nakrenute na stranu niti nagnute nazad.

Decembar je mesec kada se obično poveća potražnja za medom, pa se treba potruditi oko prodaje.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u decembru prošle godine, možete se upoznati preko stranice Decembar2010.