Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

JUN 2009

 

Stanje na pčelinjaku  

Iza nas je bagremova paša koja je dala dobre a negde i rekordne prinose. Cvetanje je bilo postepeno i paša bi potrajala i duže da nije bilo visokih temperatura sredinom maja. One su verovatno donekle smanjile prinose u brdovitim krajevima, gde je bagrem kasnije cvetao ali je, generalno, i tamo dobro medilo. Inače, ove godine su se dosta razlikovali počeci cvetanja prvog bagrema pa je tako na severu Vojvodine, kao i u okolini Beograda bagrem pre cvetao nego u centralnim delovima Srbije.

Pčelinja društva su se dosta razlikovala po snazi i pripremljenosti za pašu, o čemu je pisano i za prethodne mesece a to se videlo i kroz prinose meda. Bilo je dosta slučajeva pojave rojevnog nagona, što će se verovatno nastaviti i u prvom delu juna, pogotovo kod društava koja su snažna i blokirana medom.

Kiše koje su padale krajem prošlog meseca i početkom ovog, imaće povoljan uticaj na medenje livadskog bilja kao i na druge paše (kupina, kesten, lipa...).

Radovi na pčelinjaku

Pčelari koji sele pčele na druge paše će verovatno deo medišnih nastavaka odmah da skinu i prebace na druge košnice na zrenje ili će ga izvrcati ako je dovoljno zreo. Neki pčelari su već na samom početku ovog meseca počeli vrcanje meda ali generalni savet bi mogao da bude da se sa tim ne žuri, da se vrca kada med bude potpuno sazreo, dobro zaklopljen i kada u ramovima koji će se vrcati nema novog, svežeg nektara koji bi mogao da utiče na smanjenje gustine izvrcanog meda. Obično se praktikuje da se deo ramova sa medom koji nije dovoljno sazreo ostavi u košnici a ostatak izvrca.

Cvetanje lipe će ove godine verovatno biti nešto ranije nego inače, a krajem meseca se očekuje i početak cvetanja suncokreta.

Društva su sada u maksimumu snage pa se to može iskoristiti za odgajivanje matica i formiranje novih rojeva. Neki pčelari se odlučuju za kupovinu rojeva pa nastoje da rojeve nabave što pre, kako bi ih što bolje razvili. Oni koji imaju na raspolaganju suncokretovu pašu mogu rojeve pripremiti čak i da delom iskoriste tu pašu i daju neki višak meda.

Kada se med izvrca, može se početi sa radovima oko pčelinjih društava ako se želi uvid u njihovo stanje, kvalitet i starost matice, količinu hrane u plodištu i dr. kao i da se zameni staro i loše saće. Matice koje su stare, loše, treba zameniti kvalitetnim, ali pri tome voditi računa da li možda i same pčele već nisu započele proces zamene tihom smenom.

Pčele mogu da izgrade puno novog saća ako su uslovi za to pogodni (dovoljno mladih pčela, temperatura, paša...) a jun je jedan od najpogodnijih meseci  za to, što treba iskoristiti, bilo kroz izgradnju satnih osnova, ili prirodnog saća - građevnjaka.

Pčele će sada početi intezivnije da donose propolis, pa se preporučuje stavljanje skupljača za propolis - u vidu  raznih rešetki, mreža, il na neki drugi način. Sakupljanje polena za potrebe pčelara takođe je dobro sada vrštiti, jer će kasnije polen biti veoma potreban pčelama u pripremi za zimovanje pa se ne preporučuje da se kasnije uzima iz košnica. Proizvodnja matičnog mleča obično ide uz odgajivanje matica ali se može organizovati i nevezano od toga.

Ostali radovi  

Ovo je mesec velike aktivnosti pčelara i na pčelinjaku i izvan njega.

Pripremati ambalažu za med, kao i etikete. Pčelari koji prodaju med na pijaci ili preko prodavnica treba da obezbede potrebnu dokumentaciju koja se zakonom zahteva, kao i da imaju registrovane objekte za vrcanje i pakovanje meda.

Pčelari koji planiraju selidbe trebalo bi da se raspitaju o klimatskim i drugim uslovima u krajevima gde bi selili (padavine i dr.) a ako sele na suncokret, jako je važno i da budu informisani o eventualnim tretmanima suncokreta insekticidima, o vrsti sredstva i delovanju, kako bi izbegli kasnija moguća stradanja pčela. Na žalost, i mnoge druge poljoprivredne kulture se tretiraju preparatima otrovnim za pčele pa je sada praktično za svakog pčelara neophodno da bude upućen u to čime se sve tretiraju kulture u kraju gde drži pčele, a u spisak potencijalno opasnih kultura uvrstio se i kukuruz.

Za formiranje novih društava treba pripremiti košnice, bilo nove, bilo stare, popravljene i dezinfikovane.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u junu prošle godine, možete se upoznati preko stranice jun2008.