Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

DECEMBAR 2015

 

Stanje na pčelinjaku  

Vremenske prilike su do sada bile veoma povoljne za prezimljavanje pčelinjih društava i potrošnja hrane nije bila velika. Primećuje se velika razlika u snazi pčelinjih društava između pojedinih pčelinjaka, ali treba znati da brojnost društva nije sasvim pouzdan znak da li će neko društvo prezimeti ili ne, mnogo je važnija struktura pčelinjeg društva, pripremljenost samih pčela za zimu, kao što su važni i drugi uslovi zimovanja.

Neki pčelari su već izvestili o prvim gubicima, srećom da su ti slučajevi retki, radi se najčešće o napuštanju košnice, koja ostaje bez pčela, sa hranom na ramovima. To se smatra za težak oblik stradanja, jer je nepredvidiv, može da se desi i vrlo jakom društvu a predpostavlja se da su uzrok virusi. U takvim slučajevima, ramovi sa medom mogu slobodno da se koriste i dodaju drugim društvima jer se virusne bolesti prenose preko pčela a ne preko meda i ramova.

Još tokom novembra neki pčelari su takođe izvestili o slučajevima tihe grabeži na pčelinjacima - košnice su ostale sa pčelama ali potpuno bez hrane. I to je srećom bila retka pojava ali možda se može reći za nijansu češća nego inače, verovatno je imao uticaja i dugotrajan topao period tokom jeseni, kada su pčele mogle da izleću i da se dešava tiha grabež.

Ove godine je bila velika najezda glodara pa je primetno i veće ulaženje miševa u košnice, na šta treba obratiti povećanu pažnju.

 

Radovi na pčelinjaku

U ovom mesecu praktično nema nikakvih radova na pčelinjaku, osim eventualnog tretmana oksalnom kiselinom, ako se praktikuje i planira a nije ranije urađen. Podrazumeva se da su do sada obavljeni svi drugi poslovi neophodni da se pčelama obezbede uslovi za normalno zimovanje. Bez obzira na to, savetuje se povremeno obilaženje pčelinjaka, kako bi se imao uvid u tok zimovanja i stanje na pčelinjaku.

Neki pčelari praktikuju da stavljaju pogače u košnice iako za to nema stvarne potrebe i često to čine još s jeseni. To se svakako ne savetuje jer potrošnja hrane uopšte nije tako velika da bi mogla lako da smanji zalihe. Takođe time se izaziva prekomerno uzimanje hrane, nepotrebno iznurivanje pčela za preradu pogače i dr.

Prokontrolisati leta, ako su prevelika trebalo bi ih suziti, a kod slabijih društava pa i kod jačih, u slučaju da postoji gornje leto, donje se može zatvoriti.

Sada se mogu vršiti premeštanja košnica na pčelinjaku, ako želimo da budu drugačije raspoređene, ako postavljamo nova postolja i slično.

 

Ostali radovi

U zimskom peridu je nešto veća potražnja za medom i drugim pčelinjim proizvodima, što treba iskoristiti za promociju i prodaju.

Obično je sada vreme održavanja pčelarskih skupština i drugih skupova, pa je dobro prisustvovati, obnoviti članstvo u društvu, ostvariti kontakte sa lokalnim pčelarima i dr. Na skupštinama je uobičajeno i da se vrši zamena voska za satne osnove pa treba unapred pripremiti vosak.

Sada je vreme za planiranje aktivnosti u narednoj godini, za izradu ili nabavku košnica, pribora i opreme. Pčelari sa većim brojem košnica već sada počinju da pripremaju ramove, ožičavaju ih i da rade druge pripremne poslove za narednu sezonu.

Kao što je savetovano za novembar, pčelarima se savetuje da takođe i tokom ovog meseca iskoriste priliku sve dok uslovi to dozvoljavaju, da na pčelinjaku i u okolini sade medonosno drveće i šiblje.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u decembru prošle godine, možete se upoznati preko stranice decembar2014.