Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

OKTOBAR 200

Stanje na pčelinjaku  

Vremenske prilike u septembru nisu bile povoljne za izletanje pčela i donošenje jesenjeg nektara i polena, mada je krajem avgusta i na početku septembra bilo znakova da će se podsticajna paša nastaviti, posebno u primorju. Došlo je i do nešto veće potrošnje hrane i ona pčelinja društva koja nisu imala dovoljno hrane ili nisu dovoljno prihranjivana, sada su ostala sa još manjim zalihama. Prednost kišnog i hladnijeg vremena u septembru je što matice u većoj meri prestaju sa nošenjem, što je dobro za prezimljavanje pčelinjih društava. Zaraženost varoom ove godine izgleda da nije tako velika kao prethodne.

Radovi na pčelinjaku  

Očekuje se da će oktobar biti topliji i suvlji, što bi omogućilo završavanje poslova na pčelinjacima koji nisu ranije urađeni. Najpre se misli na tretiranje protiv varoe  i letimičan pregled društava ukoliko nije izvršen ranije, a što se tiče obezbeđivanja rezervi hrane, sada se već okasnilo  sa prihranjivanjem, osim možda u toplijim, primorskim krajevima. U krajnjoj nuždi i ono se može primeniti, pri toplom vremenu i gušćim sirupom. Bolje bi bilo umesto šećernog sirupa dati med rastvoren sa malo vode (20%), ili dodati ramove sa medom uz pčelinje klube (takođe i iznad klubeta, u LR i sličnim košnicama). Ramovi se mogu uzeti i iz drugih društava, posebno onih koji imaju više od po 2 puna rama sa medom sa svake strane kod DB, pološki i AŽ košnica, a slićno i kod LR i Farar, vodeći računa da se ne ugrozi zimovanje nijednog društva.

Tretiranje protiv varoe sada je najbolje izvršiti oksalnom kiselinom (35g na litar šećernog sirupa). Ta kiselina predstavlja ekološko sredstvo zaštite a ostala sredstva se mogu preporučiti samo u krajnjoj nuždi i uz svođenje eventualnih zagađenja košnice na najmanju moguću i zakonski prihvatljivu meru.  Ukoliko su ranija tretiranja bila efikasna, možemo izostaviti dalje tretmane.

Zaštita od ulaska miševa bi trebalo da se što pre sprovede jer miševi i rovćice već sada mogu da uđu u košnice. Isto se odnosi i na magacine i druga mesta gde se čuva medišno saće.

Eventualne najezde osica i stršljena bi takođe trebalo preduprediti stavljanjem flaša - lovilica, sa ukislim sokom, pivom, trulim ribljim mesom i sl.

Ostali radovi  

Oktobar je kao i septembar već tradicionalno pun raznih aktivnosti u vezi pčelarstva, kao što su izložbe, sajmovi, predavanja, promocije i dr. pa je korisno da pčelari budu u toku dešavanja, kao i da sami učestvuju. Posebno se odnosi na mogućnosti upoznavanja sa novim tokovima u pčelarstvu, zaštitom pčela od bolesti novim, ekološkim sredstvima, kao i zajedničkim nastupima i udruživanja pčelara u cilju boljeg plasmana njihovih proizvoda.

Skidanje propolisa sa medišnih ramova i nastavaka ne bi trebalo ostavljati za narednu  godinu jer propolis može delom da izgubi neka svoja svojstva (neke lekovite materije isparavaju).

Oni pčelari koji planiraju nastupe na izložbama, kao i oni koji žele da plasiraju svoj med i izvan kućne prodaje, trebalo bi da obezbede potvrde o kvalitetu meda, za šta je potrebno da se obrate nadležnim ustanovama i inspekcijama. Pčelari koji nemaju svoje etikete, trebalo bi da se potrude i naruće njihovo štampanje.

Sađenje medonosnog drveća i žbunja može već da počne i trebalo bi planirati da se  pčelinja paša u okolini pčelinjaka obogati sa što više sadnica. Isto tako, može se pripremati zemljište za jesenju ili prolećnu setvu raznog medonosnog bilja. Pri tome se može postići da i sam pčelar i njegovi susedi imaju od toga i drugih koristi (jestivi plodovi, seme, list i cvet za čaj, zelenišno đubrenje zemljišta i dr.)

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u oktobru prošle godine, možete se upoznati preko stranice oktobar2004.