Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

SEPTEMBAR 2021

Stanje na pčelinjaku

Iako je u prvom delu septembra bilo veoma toplo i lepo vreme, na pčelinjacima se moglo primetiti da pčelinja društva prilično rano prestaju sa odgajivanjem novog legla. Prošle sezone to se primećivalo u drugoj polovini semptembra a sada još ranije. Verovatno veoma važan uzrok toga leži i u sušnoj sezoni, sa nedovoljno polena, pa nastojanjima da se stimuliše zaleganja nije mnogo pomagalo ni prihranjivanje niti slabiji unos medljike koji se u nekim krajevia javljao krajem leta.

Sada se uočava i da pčelinja društva nisu tako brojna kako bismo voleli da budu, mada to varira od košnice do košnice i od pčelinjaka do pčelinjaka. Čini se da ima smisla to povezivati još sa vremenima neposedno posle bagremove paše, kada je u velikom broju košnica bila izrazita blokada legla u plodišnim nastavcima. To se pre svega odnosilo na pčelinja društva koja su teško prelazila u medišne nastavke, ili nisu ni prelazila.

Pokazuje se da su društva sa mladim maticama nešto brojnija, pogotovo ako se pravilno radilo na njihovom razvoju. Takođe i društva iz kojih su oduzimani rojevi i koja su sama odgajla matice, sada po snazi često ne mogu da se razlikuju od društava iz kojih nisu uzimani rojevi.

Radovi na pčelinjaku

Pčelari su uglavnom još tokom avgusta pripremili pčelinja društva za prezimljavanje a prvi deo septembra je bio veoma pogodan da te poslove završe i oni koji su ćekali zadnji čas. Što se tiče količine hrane u košnicama, sada je više meda nego prethodnih godina, osim u slučajevima kada su pčelari te rezerve meda oduzimali. Generalno, potrebno je manje šećera za prihranjivanje i ima durštava koja takoreći uopšte nije ni bilo potrebno da se prihranjuju. Kao što je već rečeno, legla u košnicama je sve manje i u tom smislu sada je lakše grupisati ramove u pčelinjem gnezdu tako da se omogući najbolje prezimljavanje. Sve ramove sa lošim saćem, kao i ramove sa mladim saćem - sa satnim osnovama ili saćem gde je odgajeno svega 1-2 generacije pčela, treba pomeriti iz sredine gnezda na krajeve košnice ili u donje nastavke, zavisno od tipa košnica i načina zazimljavanja. Pri tom premeštanju ramova treba stalno imati u vidu činjenicu da zimsko klube neće biti raspoređeno po celoj košnici, već samo po delu košnice i zadatak pčelara je da razmeštajem ramova pomogne zimskom klubeti da najbolje prezimi. Po tome na primer, ramove sa najviše meda ne treba automatski stavljati na krajeve košnice (plodišnog nastavka), već treba imati osećaj položaja i granica zimskog klubera i postaviti ih tako da med bude dostupan pčelama tokom zime.

Ukoliko ranije nije sproveden neki tretman pritiv varoe, to treba sada obavezno uraditi, a tamo gde su u avgustu postavljane razne drvene dašćice sa sredstvima pritov varoe, sada te dašćice treba ukloniti, kako i stoji u uputstvu proizvođača.

I dalje treba održavati pojilice sa vodom za pčela, kao i lovilice za osice i stršljenove.

Ostali radovi

Lepo vreme tokom septembra treba iskoristiti za uređenje pčelinjaka, postolja za košnice, kao i eventualno preslaganje medišnih nastavaka - ako je porebno. Takođe, boja na košnicama može da se obnavlja i na samom pčelinjaku i dobro je da se povremeno obnavlja kako bi drvo manje upijalo vlagu.