Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

MART 2003

     

Stanje na pčelinjaku  

Ova zima je počela relativno kasno, ali zato nije bilo dužih perioda otopljavanja. U većini slučajeva, pčele su imale priliku da izleću i obave pročisne letove, ali u nekim krajevima to nije bilo moguće tako često. Potrošnja hrane nije bila velika, kretala se ispod 1kg mesečno, oko 700 grama pa i manje. Ipak, neka pčelinja društva koja su zazimljena sa nedovoljno hrane su već i stradala od gladi. Za to je bilo dovoljno da u blizini klubeta ne bude hrane, iako je možda u košnici imalo ramova sa medom.  Prve veterinarske analize uginulih pčela pokazuju i tragove nozemoze, ali još nije nastupilo masovnije uginuće starih i bolesnih pčela. I varoa je prisutna tamo gde je jesenji tretamn bio manje efikasan.

Upoznati smo i sa nekoliko neobjašnjenih stradanja pčelinjih duštava, gde je celo klube palo na podnjaču a pri tome su skoro isključeni mehanički potresi košnice. Takva društva su imala dovoljno hrane u ramovima iznad.

Radovi na pčelinjaku  

 Zbog loših iskustava sa velikim i dužim otopljenjima tokom zime, kada je proleće bilo vrlo nestabilno i donosilo dosta nevolja pčelarima, dosadašnji tok zime možemo smatrati povoljnim ukoliko smo obezbedili dovoljno hrane u košnicama.

U tom slučaju,  za sada nije ništa potrebno raditi oko košnica sve dok ne nastupi toplije vreme i pčele izađu na pročisni let. Tada bi trebalo izvršiti letimičan pregled društava da se ustanovi da li su sva uspešno prezimela, da li imaju matice i leglo, dovoljno hrane i da li je stanje u njima normalno.

Pripremimo se za prolećni pregled

 

Fotografija Milana Matejića, mladog pčelara iz Vlaškog Dola

Ako pčele u velikom broju donose polen i podizanjem poklopne daske utvrdimo dovoljnu količinu pčela i normalan izgled klubeta, ne moramo ni vaditi ni pregledati pojedinačne ramove. Ako su podnajče prljave, možemo podići celo plodište i očistiti podnjaču ili zameniti čistom, na neki način ih svakako treba očistiti.

Društva bez matice treba spojiti sa onima koja imaju matice, a to isto važi i za drutva sa lažnim maticama ili maticama trutušama. Pčele iz društava zaraženih nozemozom ne treba spajati sa zdravim pčelama. Košnice u kojima je bio miš ili rovčica očistiti od đubreta i klube suziti.

Oni pčelari koji su uzimili slabija društva i sa nedovoljno hrane imaće više poslova oko njihovog negovanja. Njima savetujemo da što pre dodaju šećerno medno testo ili kupovne "pogače" da bi zaštitili pčele od stradanja.

Sa većim razvojem legla, pčelama će biti potrebno i više vode, radi koje će izletati i po nepovoljnijem vremenu. Zato je dobro obezbediti pojilicu blizu pčelinjaka, najbolje sa čistom vodom koja neće biti suviše hladna. Možemo im ponuditi običnu vodu kao i blago zasoljenu morskom ili kuhinjskom solju. Pčelari koji imaju košnice u svom dvorištu mogu svakodnevno sipati toplu vodu u hranilice. To je naravno dobra mera ali nepogodna za velike pčelare, jer oduzima mnogo vremena.

U martu počinje jači razvoj legla, pogotovo kada pčele počnu sa izletanjem i donošenjem novog polena. Da bi im se pomoglo, dobro je dodati ram sa pergom - preradjenim polenom od prošle godine, ako smo ga imali u rezervi. Mogu se praviti i pogače sa polenom, ili sa inaktiviranim kvascem, što naravno nije prava zamena.

Pčelari prave grešku ako požure sa proširivanjem legla rano u proleće. Uginjavanje starih pčela i smena generacija tek počinju i doći će do izvesnog slabljenja društava, a spoljašnje temperature su vrlo kolebljive i u suštini niske. Mnogo je korisnija mera na koju smo više puta ukazivali, da se uz prvo leglo približe ramovi sa medom i polenom a izmaknu prazni. To se može učiniti prilikom prvih pregleda. Leglo će tada biti kompaktnije i kasniji rad sa pčelama mnogo lakši. Kod snažnih društava i sa dosta hrane, to nije neophodno a na velikim pčelinjacima nema se ni vremena za to.

Dobra mera je i utopljavanje, odozgo i sa strane klubeta, a to se posebno odnosi na slabija društva, dok onim najjačim skoro da i nije potrebno.

Preporućljivo je svuda gde su zalihe hrane male davati šećerni sirup u većim količinama rad stvaranja rezervi, što će veoma stimulativno delovati na pčelinja društva.

Ako pčele u LR košnicama zauzimaju manje od jednog nastavka, sada im se može ukloniti drugi. Snažna društva ćemo ostaviti na dva tela. Kod DB i AŽ košnica preporučuje se prilikom pregleda krajem marta otklopiti po malo meda iz ramova, što će vrlo stimulativno delovati na društvo. Isto važi i za stare ramove skraja košnice, da bi pčele pokupile med i da bismo ih uzeli za pretapanje.

Možemo da se podsetimo i prošlogodišnjeg  marta  i onog što smo tom prilikom rekli.

Ostali radovi  

Ramove iz košnica u kojima su pčele stradale izvaditi i pretopiti vosak a košnice dezinfikovati. Vosak zameniti za voštane satne osnove. Bolje je da one malo "odstoje" pre utapanja u ramove.

Pripremiti ramove, ožičiti ih i utopiti satne osnove. Nabaviti šećer za prolećnu prihranu pčela, oko 5kg po košnici, a ako su zalihe hrane nedovoljne, onda radi postizanja najboljih rezultata, i više.

Pripremiti skupljače polena za april. Planirati prodaju rojeva ili proširenje pčelinjaka, selidbe i drugo. Uzorke pčela sa nalogom veterinarskog inspektora odneti na analizu. Po novom zakomu o bolestima pčela, sa kojim na žalost još nismo precizno upoznati, predviđena su obavezna dva pregleda pčela godišnje, a potvrda nam je osim za naš lični uvid, potrebna i radi selidbe, prodaje rojeva i drugog.

 

Za pitanja, sugestije ili vesti sa Vaših pčelinjaka, molimo Vas da se ne ustručavate da se obratite uredniku.

 

Povratak na početak