Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

APRIL 2004

Stanje na pčelinjaku  

Matice sve intenzivnije polažu jaja i pčelinja društva doživljavaju buran razvoj. Čini se da su ove godine zdravija nego prethodnih i može se pretpostaviti da će u proseku gledano dati bolje rezultate, naravno ukoliko i klimatski i pašni uslovi to omoguće.

Prošle sezone smo isto imali relativno kasni početak razvoja i pčelinjih društava i biljaka, ali su posle  nastupile izuzetno visoke temperature, koje su ubrzale cvetanje. Ne raspolažući pouzdanim dugoročnim prognozama ipak možemo izraziti sumnju da će se baš ista takva situacija ponoviti i ove godine. Ali treba reći da, što se tiče fenološkog kalendara, odnosno početka cvetanja biljaka, ima pokazatelja da u poslednje dve decenije postoji stalni trend ranijeg cvetanja i da kasnih sezona skoro i da nema.

 

blokada polenom

Jelena Stanković Mihajlović, Niš

Pčelinja društva prosečne jačine u drugoj polovini marta su već imala 3 rama legla, sada je to 4, 5 pa i više, a mnogo je veći broj i mladih pčela.

Prve prolećne paše su  sigurno već podstakle neka snažna društva na gradnju saća, pa i na unose meda preko dnevnih potreba. Još uvek se vrši zamena zimskih pčela mladim - novo izleženim. Snažna društva su unela već nekoliko kilograma novog nektara, ali zato i potrošnja hrane zbog negovanja legla značajno raste. To se najbolje može videti u kišnim danima, kada će vaga pod košnicom pokazivati znatna opadanja težine.

Potreba pčela za vodom radi pravljenja hrane za leglo i održavanja mikroklime u košnici je vrlo velika.

U celini, ona društva koja su prezimila, sada su mnogo bolja nego ranijih godina i imaju bolje izglede za razvoj.

 

prolećni pregled

Jelena Stanković Mihajlović, Niš

 

 

Radovi na pčelinjaku  

April je mesec kada je posebno naglašen značaj pravovremenog reagovanja pčelara, kako bi što bolje bili iskorišteni prirodni uslovi i kako se ne bi desilo da društva uđu u pripreme za rojenje. S obzirom da će vremenske prilike kao i same pčele možda i preduhitriti neke pčelare, može se očekivati pojačana sklonost pčela ka rojenju, a to će posebno doći do izražaja ako mesec bude u većoj meri kišovit.

Pčelari će zapravo biti u svojoj večitoj dilemi - da pomognu i iskoriste razvoj pčelinjeg društva ali da pri tome ne naprave neke štetne uticaje ili da ne zakasne.

U tom smislu, najvažnija je dobra procena stanja pčelinjeg društva. Snažnim društvima, sa puno meda, polena i pri dobrim unosima nektara ili uz prihranjivanje, moguće je dodavati i po više voštanih satnih osnova odjednom, pa i čitave nastavke sa osnovama (kod posebno jakih) a kod slabijih treba biti strpljiv i dodavati ram po ram, prvo izgrađenog saća, zatim i satnih osnova.

Osnovno je da pčele moraju dobro da zauzimaju postojeće saće da bi im se dodavalo novo. Procena snage društva je najpreciznija pred veče, kada se većina pčela vrati sa paše, mogla bi se vršiti i vrlo rano ujutru, pre izleta na pašu.

Dodavanje satnih osnova i saća će se kod snažnih društava i pri toplom vremenu vršiti u sredinu legla, a kod slabijih skraja legla, odmah između legla i polena. Podrazumava se da najslabija društva ne treba proširivati, već naprotiv - suziti ih na onoliko ramova koliko zaposedaju.

Kao podsticajna mera uz dodavanje ramova može poslužiti i preokretanje ramova sa leglom (svakog drugog), pazeći naravno da se time ne izazove prehlada ako pčele ne mogu da pokriju tako premešteno leglo. Da bi to izbegli, neki pčelari preokreću sve ramove odjednom (ili ceo nastavak) što ipak ima nešto manji efekat.

Neki pčelari praktikuju stavljanje plastične folije koja će pomoći stvaranju pogodne mikroklime u košnici, sa dovoljne vlage (ali ne preterane, naravno). Na pčelinjacima je potrebno postaviti pojilice sa vodom, a dobro je i vršiti prihranjivanje retkim šećernim sirupom, posebno u kišne dane, kada pčele ne izleću. Ako ne bi imale dovoljno vode, pri prethodnom velikom unosu polena, može se desiti pojava majske bolesti pčela - teškog kretanja i pojave tvrdog izmeta.

Kod LR košnica matica će verovatno i sama preći u donji nastavak ako je klube bilo gore, i pčelar tada može zameniti mesta nastavcima. Ako želi da sam proširi društvo na 2 LR nastavka, neophodno je da društvo veoma dobro popunjava jedan nastavak. Eventualno prebacivanje nekoliko ramova sa leglom u gornji nastavak može se sprovesti ako to neće da ima negativne efekte - prehlađivanje legla i zastoj u razvoju. Znači, bolje je u početku klube držati kompaktno i u drugi nastavak prebacati ramove na kojima nema legla. A kao što smo rekli, ako pčelinja društva sama prelaze sa leglom u dva nastavka, onda je to jasan pokazatelj pčelaru šta da radi. Krajem aprila nekim društvima će verovatno biti potrebno dodati i treći LR nastavak, a kod DB košnica postavljaće se polumedišni nastavci.

Podsticanje razvoja legla ima smisla najduže do 20 dana pred glavnu pašu, koliko treba pčelama da se razvoju od jaja, a zapravo, podsticanje razvoja legla se može završiti i ranije, jer tek izležene pčele neće moći da učestvuju u paši, a mnogo legla u košnici utiče na smanjenje prinosa u medu.

U aprilu se vrše i pripreme za odgajivanje matica, a pčelari koji se time ozbiljnije bave već i počinju sa odgajivanjem.

Utopljavanje slabijih društava, ali i drugih, daje dobre rezulate, pa o tome treba voditi računa, da se odozgo i sa strane utople i organiče, pa zatim postepeno proširuju.

Takođe, cvetanje sve većeg broja medonosnih biljaka, od kojih neke predstavljaju i vrlo dobre pčelinje paše, mnoge pčelare pokreće na selidbu pčelinjaka. U pitanju su obično paše perka i uljane repice, jabuke, vrbe, višnje, divlja trešnja, kao i crnjuše i drugog bilja na planinama. U nekim krajevima biće reč o drugim, specifičnim pašama, pčelari koji poznaju medonosnu floru iz svoje okoline mogu javiti o kojim biljkama se radi i kada cvetaju, (mail na predragcv@ptt.yu ).

Sakupljanje polenovog praha je vrlo isplativo a i preporučljivo obavljati u aprilu, kada ionako dolazi do blokade pčelinjeg gnezda polenom. Zavisno od vrste skupljača, on može biti aktivan nekoliko sati dnevno ili duže, a uvek treba imati ispravan osećaj koliko se praha može sakupiti a koliko ostaviti pčelama za njihove potrebe. Pčelinja društva sa više legla donose i više polena, a na sakupljanje podsticajno utiče i prihrana retkim šećernim sirupom.

Ostali radovi  

Sada je već hitno da se pripreme ramovi sa satnim osnovama, medišni i plodišni nastavci. Nabavka šećera za prihvanjivanje je takođe vrlo važna. Ako je pčelinjak udaljen, preporučuje se podsticajno prihvanjivanje šečernim testom - pogačama, takođe i upotreba hranilica za sirup veće zapremine.

Ako se primeti veći broj varoe na pčelama ili u leglu, neophodno je izvršiti tretiranje nekim registrovanim sredstvom. Imati pri tome u vidu dejstvo leka i ciklus razvoja pčele od 21 dan, da se ne bi desilo da varoa ostane neoštećena u zatvorenom leglu.

Zaperci novoizgrađenog saća se mogu topiti i u sunčanim topionicima.

Radi poredjenja stanja sa prethodnom godinom, može se pogledati šta je govoreno za:   april2003

Povratak na početak