Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

SEPTEMBAR 2015

 

Stanje na pčelinjaku  

Karakteristično za stanje pčelinjih društava je da prosečno gledano, imaju nešto manje legla nego uobičajeno u ovo doba godine. Na nekim pčelinjacima, doduše retko, čak se dešavao privremeni prestanak legla iako je u košnicama bilo dovoljno hrane i postojala je podržavajuća paša medljike. Verovatno da je mnogo faktora uticalo na to, počev od izuzetno visokih temperatura tokom leta, slabijeg unosa polena zbog suše, slabije nektarske podsticajne paše a može se predpostaviti da je bilo i nekih drugih razloga.

Kao što je pisano za prethodni mesec, zaraženost varoom je uglavnom prilično mala, pri kontrolnim tretiranjima ne pada mnogo varoe. Na nekim pčelinjacima, srećom retko, ipak se može naći po neko društvo sa vrlo visokom zaraženošću varoom i sa pčelama bez krila.

Zalihe hrane u košnicama su uglavnom veoma dobre i a u nekim krajevima, gde je bilo paše medljike medni venci su vrlo veliki, posebno u DB košnicama i takvim društvima nije ni potrebno prihranjivanje.

Relativno česta pojava u košnicama u krajevima gde je bilo paše medljike je da su pčele punile medom i eventualno polenom ramove ili satne osnove koji su tokom leta dodavani radi prošitenja legla.

 

Radovi na pčelinjaku

Pčelari koji nisu ranije obavili jesenji pregled, učiniće to početkom septembra. Uglavnom, stanje je tako da se društva mogu lepo spremiti za zimovanje a tamo gde nema dovoljno hrane, može se dodati šećerni sirup. Važno je da društvo ima sa obe strane bar po 1-2 puna rama sa medom i sa nešto polena. Uz eventualnu prihranu, društvo će mnogo lakše formirati medne vence ako ih nema, na ramovima sa leglom, nego što će obezbediti veće zalihe meda na ramovima sa strane legla. Po svakom ramu legla treba obezbediti da ima najmanje 1-1,2kg hrane a poželjno i više, posebno kod DB košnica i drugih košnica sa višim ramovima.

Ukoliko ranije nisu iz sredine klubeta izvađeni ramovi sa mladim saćem, nezaleženi ili slabo zaleženi, to treba sada učiniti i staviti ih na skraja. Na kraj košnice se stavljaju i ramovi sa lošim saćem, pa čak i ako u njima ima legla, leglo će se izvesti a pčele će postepeno tokom jeseni i zime preneti med iz tih krajnjih ramova.

Pri svakom pregledu ramova treba obratiti pažnju na to da li je leglo zdravo, a takođe treba posmatrati pčele, posebno mlade koje tek izlaze iz legla, da se utvrdi da je sve u redu.

Sada se rade tretmani protiv varoe, kako bi se obezbedilo da pčele uđu u zimu bez velike zaraženosti i da nisu oštećene od varoe i virusa.

U sušnim godinama je povećana najezda osica i stršljena, a to se moglo videti i ove godine. Zbog toga, pčelari bi trebalo da nastave sa postavljanjem lovilica a i da uništavaju gnezda, koja mogu biti u šupljinama drveća, krovnim konstrukcijama, u zemlji, u napuštenim objektima i dr.

I dalje treba obezbediti pojilice sa vodom na pčelinjaku ili u blizini, ukoliko nema pogodnih prirodnih izvora.

 

Ostali radovi

Ukoliko to nije ranije učinjeno, medišni nastavci se sada stavljaju u magacine, bilo da je to u zatvorenim prostorijama ili pod nadstrešnicama. Važno je da postoji ventilacija, a ona se postiže postavljanjem mreža na dno i vrh naslaganih nastavaka. Pre slaganja nastavaka, savetuje se da se pregledaju ramovi i odbace oni u kojima je bilo negovano leglo ili deponovan polen. Time se sprečava prenošenje jaja voštanih moljaca i takvo saće se može slobodno čuvati bez potrebe da se nečim tretira. Pčelari obično između naslaganih nastavaka stavljaju orahovo lišće ili suvi bosiljak, nanu i slično.

Ukoliko pčelar želi da sačuva i ramove sa tamnijim saćem, najbolje je da ih drži odvojeno, a oni se mogu čuvati i u košnicama sa pčelama, ispod plodišnih nastavaka. Pri tome je važno skrenuti pažnju da će zbog podmetutih medišta i visoke pozicije plodišta, pčele u takvoj košnici imati mnogo teže uslove izletanja na zimske pročisne letove od pčela u košnicama gde nije ništa podmetano. Zbog toga se savetuje da na plodišnim nastavcima tih košnica obavezno bude gornje leto. Takođe, pošto pčele teže kontrolišu donje leto pri niskim temperaturama, a pogotovo ako su ispod postavljeni medišni nastavci, savetuje se da se donja leta na podnjačama takvih košnica zatvore u jesen, kako bi se društvo zaštitilo ne samo od štetočina (miševi, rovčice) već i osica i tihe grabeži od strane pčela.

Pretapaju se svi ostaci voska. Pre stavljanja medišnih nastavaka u magacine, sa nastavaka i ramova se skida propolis.

Ukoliko je to potrebno, bojenje košnica se može obaviti i sada, direktno na pčelinjaku.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u septembru prošle godine, možete se upoznati preko stranice septembar2014.