Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

AVGUST 2018

Stanje na pčelinjaku

Avgust je bio veoma topao i sa dosta padavina. Za celo leto uopšte, može da se kaže da je bilo toplo, kišno i sparno. To je najtoplije leto u Srbiji u celoj istoriji merenja kada se posmatra minimalna temperatura vazduha, što znači da su noći i jutra bili neobično topli.

Što se tiče pčelinjih društava, velike su razlike u količini hrane, ima košnica gde su pčele skoro sasvim ostale bez hrane a generalno, u košnicama je bilo nedovoljno meda ne samo za prezimljavanje već i za goli opstanak društva do zime. Tu se ne računaju košnice koje su imale suncokretovu pašu, gde pčele po pravilu naprave dobre zalihe hrane. U centralnim delovima Srbije, kao izuzetak od nepovoljnog stanja, bilo je krajeva u kojima su pčele imale neku pašu pa su čak donele i nešto meda za vrcanje. Radilo se verovatno o nekoj vrsti medljike.

Pri radu sa pčelama, moglo je da se primeti da su pčele često bile dosta uznemirene, da su jako reagovale na med i da su bili česti pokušaji grabeži, tako da je bilo nepogodno za rad. Dešavalo se češće nego inače da su pčelari morali da prekidaju rad da bi izbegli grabež na pčelinjaku.

Radovi na pčelinjaku

Sada je vreme da se obavi detaljan rad i pregled pčelinjih društava radi pripreme za zimovanje. Pri radu treba voditi računa da se ne izaziva grabež, to znači preduzimanje mera ppredostrožnosti pri otvaranju košnica, vađenju ramova, držanja ramova van košnice... Procenjuje se količina hrane u košnici i koliko šrećera treba dodati da bi društvo moglo sa tom hranom da prezimi. Sada je i vreme da se ramovi u košnici prepakuju, da se neki eventualno izvade, drugi dodaju, a sve radi toga da pčelinje klube tokom zime bude na kvalitetnom saću i da mu med bude na dohvatu. Dobro je da se ramovi sa najviše meda postave tako da budu odmah do ramova sa polenom - ne treba se kruto držati toga da najviše meda stoji na krajevima košnice. Važno je i da se iz prostora klubeta izvade ramovi sa nedovoljno izvučenim ili nedovoljno zaleženim satnim osnovama i sa previše svetlim saćem. Sve takve ramove treba vaditi iz košnice a ako u njima ima nešto legla, onda mogu da se stavljaju sasvim na kraj košnice. Ako se proceni da je matica isuviše stara i loša, treba je zameniti novom. U krajnjem slučaju može da se izvadi i ostavi da društvo samo odgaji novu, iako za to nema mnogo vremena, to je još uvek moguće, pogotovo ako se uradi početkom avgusta.

Posle pregleda i procene količine hrane, treba odmah početi sa davanjem sirupa o to u većim količinama i češće. Najbolje je davati svakodnevno, u ciklusima od 3-4 dana, zatim napraviti pauzu nekoliko dana pa opet nastaviti. Daje se obično po 1-2 litra ali može i više ako se imaju veće hranilice i ako treba više sirupa da se doda. Davanje manjih količina nije efikasno sa stanovišta dopune rezervi - to će više da se ispolji podsticajno a ne kroz zalihe. Takođe, ako se dodavanje sirupa isuviše vremenski otegne, to takođe umanjuje efekat stvaranja zaliha. Treba reći da dugotrajno hranjenje manjim količinama ima svoje dobre efekte ali rezultat je često mimo kontrole pčelara i posle takve prihrane treba pogledati šta se postiglo.

Što pre početkom avgusta, čim se skinu medišni nastavci, treba uraditi tretman protiv varoe.

Na pčelinjacima održavati pojilice sa vodom.

Ostali radovi

Pošto se približava kraj aktivne sezone, treba videti da li je potrebno da se neke košnice menjaju ili eventualno popravljaju, i ako je potrebno, onda to i uraditi što pre. Takođe, sada je pogodno i da se košnice ponovo ofarbaju. I postolja košnica treba prokontrolisati i u slučaju potrebe popraviti.

Medišne nastavke treba pregledati, izbaciti ramove sa lošim ili oštećenim saćem i zatim složiti na mestu gde će da stoje tokom zime. To ne mora da bude u nekoj prostoriji, čak naprotiv, nekada je bolje da nastavci stoje pod nekom suvom nadstrešnicom, na promajnom mestu i da sa donje i gornje strane bude žičana mreža kao zaštita od moljca i miševa.