Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

FEBRUAR 2010

 

Stanje na pčelinjaku  

Za prethodni period su bile karakteristične vrlo velike varijacije temperature. Matice su počele da polažu prva jaja u toplom periodu oko Nove godine ali su najverovatnije kasnije prekinule polaganje, zbog velikih zahlađenja. U suštini, to ne bi trebalo da šteti društvima, naprotiv, bolje je što se leglo nije mnogo razvilo tako rano u sezoni, i da se pčele nisu više iscrpljivale oko negovanja.

Naravno, ne može se to sa pouzdanošću tvrditi, ali reklo bi se da će pčelinja društva ove godine imati dobar prolećni razvoj, kako zbog dosta dobrih zaliha hrane od prethodne sezone, tako i zbog toga što su u zimu ušla jača nego u sezoni 2008. godine. Isto tako, za optimizam je što zima protiče relativno normalno.

 

Radovi na pčelinjaku

Sada je već blizu aktivniji deo sezone i za pčelare će biti više posla na pčelinjaku, posebno ako bude više toplijih dana i izetanja pčela. U slučaju da i dalje bude hladno, neće biti mnogo potrebe a ni mogućnosti za intervencije. Jedino pčelari koji strahuju da su im pčele ostale sa nedovoljno hrane mogu da dodaju šećerno- medne pogače, ali i njima svetujemo da najpre otvore nekoliko košnica pogledaju da li na ramovima sa pčelama ima mednih venaca. Ako ima, nema potrebe za dodavanjem pogača i najbolje je ostaviti pčele da mirno zimuju. Ako nema, mogu se dodati pogače, ili približiti neki ram sa medom uz samo klube pčela, a ukloniti prazan ram koji je tu bio. Kao alternativa pogači može se staviti i saće sa medom, koga isečemo iz nekog rama i stavimo položeno preko satonoša, gde smo prethodno stavili nekoliko sitnih grančica ili nečeg drugog u funkciji odstojnika.

Ako vreme znatnije otopli i pčele izleću u potrazi za polenom, mogu se pogledati sumnjiva društva, koja ne izleću ili kod kojih se na poletaljci uoče znaci mogučih nepravilnosti, na primer mnogo mrtvih pčela, zapušeno ili jako zaprljano leto, mnogo izmrvljenog voska na poletaljci, grabež i slično. Ukoliko se još ranije posumnjalo na neko društvo da nema maticu, sada se može pogledati, pošto će verovatno u većini košnica biti legla i lako će se uočiti bezmatak. U ovo doba, takvom društvu se može pomoći samo tako da se spoji sa nekim normalnim društvom, preko lista novina, i to kada malo otopli, ako nije pogodno vreme onda je najbolje sačekati mart.

Tada bi trebalo postaviti pojilice na neko sunčano mesto pored pčelinjaka. Voda se može vrlo malo posoliti, najbolje morskom solju, što će pčelama biti izvor nekih minerala.

Sada je dobro da se doda neki utopljavajući materijal (novine, karton, stiropor...) pod krovove košnica.

Ostali radovi  

Pošto je sada uvid u stanje na pčelinjaku znatno pouzdaniji nego jesenas, mogu se donositi precizniji planovi, pa prema njima preduzimati i odgovarajuće pripreme. Tako će neki pčelari pripremati nove košnice, drugi popravljati stare, praviti ramove, medišne nastavke, već prema potrebama i planovima. Oni koji planiraju sakupljanje polena, propolisa, proizvodnju matičnog mleča, trebalo bi da se za to na vreme pripreme. Odgajivači matica će već uočiti u kojim košnicama bi mogla da budu potencijalna odgajivačka društva i mogu ih posebno stimulisati. Isto tako i društva za odgajivanje trutova, posebno ako se planira ranija proizvodnja matica.

U ovom mesecu bi trebalo obaviti uzimanje uzoraka mrtvih pčela radi veterinarskog pregleda i poslati ih na analizu. To je posebno važno za pčelare koji sele košnice na paše i za proizvođače matica i rojeva.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u februaru  prošle godine, možete se upoznati preko stranice februar2009.