Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

DECEMBAR 200

Stanje na pčelinjaku  

U drugoj polovini novembra pao je prvi sneg i najavio skori dolazak zime, ali već krajem novembra došlo je do otopljenja. Pčelinja društva miruju, leglo je prestalo. Neki pčelari su javljali o povećanom opadanju varoa prilikom naknadnih tretiranja u novembru a može se reći da je stanje zaraženosti bilo prilićno različito na pčelinjacima ove jeseni.

Radovi na pčelinjaku  

Savetuje se obilazak pčelinjaka, da bi se videlo da li je sve u redu sa košnicama, postoljima, da li je stanje na poletaljkama normalno. Košnice ne treba otvarati, osim u krajnjoj nuždi. To, znači, mogu da učine samo oni pčelari koji primete da se u košnicu uvukao miš (isitnjeni ostaci saća)  ili rovčica (izgriženi ostaci pčela), ili pak oni koji znaju da pčelama nisu ostavili dovoljno hrane. Oni mogu da iskoriste toplije vreme da stave pogače. Više puta je naglašavano da većina pčelara verovatno neće morati to da radi ovako rano, a oni koji su najbolje spremili pčele naravno neće morati da ih stavljaju uopšte.

Isto je i sa tretiranjima protiv varoe, pčele je sada najbolje ostaviti da miruju. Može se desiti, u zavisnosti od klimatskih uslova i stanja u košnicama, da neke matice počnu sa polaganjem jaja već krajem decembra ili početkom januara a prekid legla je dobrodošao za pčelinje društvo u uslovima zimovanja.

Pčelari koji imaju podnjače sa žićanim mrežama, mogu ih slobodno ostaviti otvorenim, sve do kraja zime, a već u zavisnosti od svog opredeljenja, neće pogrešiti ako ih neprestano drže otvorenim. Govorili smo ranije da u pčelarstvu postoje dva suprostavljena stava o tome, svaki ima neke prednosti i mane. Sada nije potrebno dodatno utopljavati pčele, to je mnogo korisnije u proleće. Utopljavanje samo po sebi sada nije štetno, može da smanji kondezaciju (ako se dobro izvede) ali ako se u košnici ne stvore dobri mikroklimatski uslovi može izazvati suvišnu vlagu, loše zimovanje, ili pak rano započinjanje negovanja legla.

Ostali radovi  

Ako se to odlagalo zbog drugih poslova, sada je već vreme da se počne sa pripremama za narednu sezonu, a to pogotovo važi za pčelare koji nameravaju da proširuju  svoje pčelinjake. Nabavka drvene građe, obrada, izrada košnica i ramova, nukleusa, oplodnjaka i dr. su poslovi koji očekuju pčelare. Isto tako - nabavka ostale potrebne opreme i pribora, ambalaže za med i dr. Sada je vreme intezivnijih pčelarskih okupljanja, skupština, predavanja, pa savetuejmo pčelarima da ne propuštaju prilike da se upoznaju i druže sa kolegama, razmenjuju iskustva, mišljenja, upoznaju sa novinama u pčelarstvu, dogovore o zajedničkim akcijama, nauče nešto više o pčelarstvu. Takođe savetujemo pčelarima da se učlane u pčelarska udruženja i pretplate na časopise, nabavljaju literaturu, što će im samo biti od koristi.

Vreme je i za pojačanu kampanju prodaje meda i drugih pčelinjih proizvoda, organizovanje predavanja o medu, izložbi, reklama i dr. Radi toga, potrebno je uraditi i odgovarajuće etikete i izvaditi uverenja o kvalietu svojih proizvoda.

Lepe decembarske dane možemo iskoristiti i za sadnju medonosnog drveća.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u decembru prošle godine, možete se upoznati preko stranice      decembar2004.