Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

SEPTEMBAR 2017

Stanje na pčelinjaku

Septembar je u većem delu Srbije bio uglavnom prosečno topao i kišovit. Povremeno je bilo perioda sa kišom i zahlađenjima.

Uslovi za rad sa pčelinjim društvima su sada svakako neuporedivo povoljniji nego što su bili većinom avgusta. Kiše su pogodovale da se priroda osveži i da procvetaju biljke jesenje cvetnice koje će pčelama davati manje količine nektara i polena.

Zbog velikih vrućina u avgustu neki pčelari nisu ni pregledali pčelinja društva, a sada su vremenske prilike za rad mnogo pogodnije.

Radovi na pčelinjaku

Pčelari koji u ovom mesecu rade pregled pčelinjih društava radi pripreme za prezimljavanje mogu da pogledaju savete koji su dati za avgust.

Sada će najverovatnije da bude manje ramova sa leglom tako da će razmeštanje ramova da bude jednostavnije. Savetujemo da se u slučaju da u košnici ima više od 5 ramova legla izvrši izvesno sužavanje tako da u sredini ostane najviše 5 ramova sa leglom i najboljim saćem a eventualni ostatak ramova sa leglom a se stavi na kraj košnice, iza ramova sa medom. To naravno sme da se radi samo ako se proceni da pčele mogu normalno da pokrivaju i te zadnje ramove, koji su sa leglom. Kada se iz tog legla izlegu pčele, s obzirom da su na kraju i da su izolovani od ostatka legla matica neće u njih da ponovo nosi jaja i ti ramovi neće nadalje biti važni za zimovanje. Na taj način smo doprineli da buduće zimsko pčelinje klube bude smešteno da tim centralnim ramovima gde je sada leglo i da će medni ramovi sa strane biti blisko na dohvatu tog klubeta. Nekada se dešava, posebno ako sa strane prebacimo 2 rama sa leglom jedan do drugog, da matica ponovo pređe na te ramove i nastavi da nosi, što je naravno nepovoljno i zato treba izbegavati postavljanje dva rama sa leglom na jednom istom kraju košnice.

Kako se leglo postepeno smanjuje, lakše mogu da se vide eventualne anomalije, koje su inače i na sreću retke, kao što je na primer slučaj američke kuge pčelinjeg legla. Pri otvaranju košnica i posmatranju ramova sa leglom uvek treba obratiti pažnju na to kakvo je leglo i da li možda ima nekih sumnjivih ćelija. Fotografije legla zaraženom tom bolešću mogu se videti na ovom linku.

U septembru i dalje može da se radi intezivno prihranjivanje radi dopuna zaliha ali svakako treba nastojati da se to završi što pre, kako bi pčelinja društva ušla u proces smirivanja i prilagođavanja ka postepenom prestanku zaleganja i negovanja legla. Takođe, ako do sada nije rađen tretman protiv varoe, sada bi to trebalo uraditi.

Neki pčelari ostavljaju nepun broj ramova u košnici, kako bi obezbdili bolju cirkulaciju vazduha sa strane ramova - odmah do zida košnice. U tom cilju, ako konkretna situacija sa ramovima i pčelama to dozvoljava (ako društvo više nije tako jako da ispunjava celu košnicu i ako krajnji ramovi nemaju neki značaj za prezimljavanje društva) krajnji ramovi mogu da se uklone sa obe strane košnice. Tako, 12-to ramne DB košnice mogu da se svedu na 10-to ramne ili eventualno 11-to ramne ako se ostatak ramova centrira prema sredini košnice). Isto tako LR košnice mogu da se svedu na 8-ramne, a moguća je i varijjanta ako su u dva nastavka da i donjem bude 8 ili i nešto manje ramova, što svakako predstavlja dobru konfiguraciju za prezimljavanje.

Poželjno je da sve košnice imaju gornja leta na plodišnim nastavcima, najbolje u vidu otvora prečnika 25mm, bez ikakvih poletaljki. Time se osim pogodne mikroklime, obezbeđuje da pčele tokom toplijih zimskih dana sigurnije mogu da izleću na pročisne letove, što je od suštinskog značaja za dobro prezimljavanje. U krajevima gde duvaju vrlo jaki zimski vetrovi na te okrugle otvore mogu da se stavljaju neki štitnici koji sprečavaju da vetar direktno duva u košnicu a pčele da ulaze bočno.

Ostali radovi

Medišne nastavke koji su sklonjeni sa košnica treba pregledati i eliminisati ramove sa lošim saćem, kao i one koji su eventualno bili zalegani ili sa polenom, jer su oni najosetljiviji za čuvanje, njih najpre napadaju moljci. Pregled treba iskoristiti i da se sa ramova i nastavaka sastruže propolis.

Pošto se sezona aktivnog rada sa pčelama približava kraju, pčelari imaju više vremena da se posvete plasmanu meda i drugih proizvoda. Takođe, sada počinju pčelarske izložbe i manifestacije koje pčelari uglavnom veoma dobro posećuju. Jedan deo pčelara prodaje med i pčelinje proizvode ali većina dolaze kao posetioci i kupci pčelarske opreme, košnica, alata i pribora, kao i pčelarske literature.

Sada počinju pčelarske izložbe i druge pčelarske manifestacije pa je za pčelare korisno da ih posećuju.