Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

OKTOBAR 2017

Stanje na pčelinjaku

Kao i septembar, i za oktobar može da se kaže da je bio prosečno topao i kišovit. Naravno, temperature su bile niže nego u septembru a u nekim krajevima padavina je bilo i nešto više nego uobičajeno.

Kada je u jesen toplo obično se smatra da pčele nastavljaju da dugo neguju leglo, međutim, na velikom broju pčelinjaka se primećuje da je otvorenog legla sve manje i da su neke matice i prestale sa nošenjem. Naravno, to se smatra pogodnim, jer negovanje legla spada u poslove koji najviše iscrpljuju pčele.

Radovi na pčelinjaku

Za pčelare koji su u avgustu ili septembru uradili preglede i pripreme pčelinjih društava za prezimljavanje (eventualno razmeštanje ramova, prihranjivanje i drugo), sada praktično i nema nekog posla niti razloga za otvaranje košnica. Eventualno može da se uradi samo letimičan pregled bez podizanja ramova - da se vidi da li je sve u redu i u skladu sa očekivanjima. Tom prilikom mogu da se izvade i neki suvišni ramovi (obično krajnji sa strane) ako su prethodno ostavljeni sa tom namenom da se kasnije uklone ili prosto ako se oceni da su suvišni (na primer ako želimo da u košnici ostane manje ramova od broja koje košnica prima (o tome je pisano u radovima za prethodni mesec).

Ukoliko je u košnicama ostavljen veliki broj ramova sa leglom (nije izvršeno sužavanje), sada se iz centralnog dela pčelinjeg gnezda može izvaditi neki ram u kome je bilo leglo i pčele su se izlegle, koji je sa najmanje hrane i najlošiji i on se može staviti na kraj ili izvaditi iz košnice, a ostali ramovi se samo primaknu jedan do drugog. Time se postiže da buduće zimsko klube bude bliže ramovima sa medom koji stoje skraja gnezda.

Ako pčelari nisu sigurni u efikasnost tretmana protiv varoe, sada mogu da urade neki dodatni tretman ili samo da provere na nekom broju košnica. Druga mogućnost je da sačekaju hladnije vreme u novembru i decembru i tada urade tretman oksalnom kiselinom.

Sredinom ili krajem meseca mogu da se stave češljevi na leta, radi zaštite od ulaska miševa i rovčica. Savetuje se da se ostave otvorena gornja leta a donja mogu da se suze, već prema tipu i konfiguraciji košnice, snazi pčelinjeg društva i dr.

Ostali radovi

Ukoliko nije pretopljeno saće iz ove sezone najbolje je da se to što pre uradi da bi se vosak na vreme zamenio za satne osnove (bolje je kada osnove odstoje do dodavanja u košnice). Takođe, pretapanjem se izbegava da voštani moljac ošteti saće.

Sada već može da se počne sa sadnjom medonosnog drveća i šiblja i ustvari to se i savetuje da se radi sada a ne da se čeka proleće, kada su teži uslovi za prijem i razvoj biljke.