Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

SEPTEMBAR 2011

 

Stanje na pčelinjaku  

Tokom avgusta je uglavnom i dalje bilo neke podsticajne paše, pa pčele nisu mnogo trošile zalihe meda. To je bila paša medljike i pčele su deo unosa donele u plodište a ostatak u medišne nastavke. Bilo je i neke tihe paše, najverovatnije sa detelina.

Ograničenje legla unetim medom u plodištu je dosta prisutno na pčelinjacima širom Srbije a posebno tamo gde je bilo medljike ili neke druge letnje paše. Zbog toga, neka društva nemaju mnogo pčela, ali bi trebalo da je i taj broj dovoljan za dobro zimovanje. Važne odlike ove sezone su mali broj ramova legla i veliki medni venci. Što se tiče zaraženosti varoom, čini se da nije velika, što se slaže sa mišljenjem da je u sušnim godinama manje varoe. Ipak, bilo je izveštaja sa nekih pčelinjaka da ima dosta varoe ali takvi izveštaji su ređi.

Radovi na pčelinjaku

Ako na košnicama još uvek stoje medišni nastavci, sada ih treba ukloniti, eventualni med izvrcati i posle čišćenja nastavke skloniti u magacin.

Ukoliko ranije nije urađen pregled društava, sada to treba obaviti, s tim da se vodi računa da li postoje uslovi da se duže radi na pčelinjaku zbog eventualne opasnosti od grabeži, ako nema paše. Društva koja nemaju maticu treba spojiti sa normalnim društvima a ramove kasnije raspodeliti po ostalim košnicama, ako su dobri i upotrebljivi, ako ne, pretopiti ih ili staviti skraja košnice da pčele preuzmu med.

U slučaju vrlo velike blokade legla u plodištu, možda bi se kod DB košnica moglo razmisliti o stavljanju praznog polunastavka ispod plodišta, kako bi klube moglo delom da visi ispod ramova i tako bolje zimuje. Kod LR košnica, to se može izvesti sa praznim nastavkom ispod plodišnog nastavka ili eventualno nekog nastavka sa praznim saćem na podnjači.

Ako nema dovoljno meda, što u nekim krajevima takođe može biti slučaj ove godine, neophodno je prihranjivanje. Pre toga, dobro je suziti prostor koji zauzima pčelinje klube, a ostale ramove staviti skraja.Ako ranije nisu uklonjeni loši ramovi iz plodišta, izvitopereni i sa mnogo trutovskog legla, sada ih treba izmaći iz sredine košnice i staviti skraja, čak ako u njima ima i legla.

Izvršiti tretiranje protiv varoe nekim pouzdanim sredstvom, i pratiti efekte tretiranja.

Treba obratiti pažnju ako u blizini pčelinjaka ima osinjih ili stršljenovih gnezda, ukloniti ih i stavljati lovilice za osice i stršljene (obično su to staklene ili plastične flaše, ili prerezane plastične flaše u koje se obrnuto postavlja odsečen gornji deo flaše da služi kao levak (da napasnici lakše uđu a da ne mogu da lako izađu). U flaše se sipa malo provreo voćni sok, zaslađeno pivo.

Ostali radovi

Sada se održava veliki broj pčelarskih izložbi i drugih okupljanja, pa je dobro uzeti učešće, radi sticanja novih znanja, iskustava i kontakata, takodje radi kupovine ili prodaje pčelarskog pribora, opreme i pčelarskih proizvoda. U ono što je eventualno potrebno kupiti da bi se upotrebilo do kraja ove godine spadaju: lekovi protiv varoe, češljevi za leto protiv ulaska miševa i rovčica i hranilice. Ostali pribor i oprema nisu neophodni u ovo doba ali je dobro i njih nabaviti na vreme.

Vosak koji je sakupljen tokom sezone, sada treba pretopiti i zameniti za voštane satne osnove. Dobro je da osnove odstoje nekoliko meseci pre upotrebe da bi očvrsle. Pre konačnog pakovanja medišnih nastavaka na čuvanje do naredne sezone treba skinuti propolis sa ramova i nastavaka i upotrebiti ga za pravljenje lekovitih preparata.

Suve dane iskoristiti za popravljanje košnica na pčelinjaku, kao i za farbanje, ako je potrebno. Postolja za košnice treba prokontrolisati i takođe i njih popraviti u slučaju da su utonula u zemlju ili se iskrivila.

Vreme je za setvu perka, biljke koja se u proleće koristi sveža za ishranu stoke i svinja, a koja daje dosta nektara i polena.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u septembru prošle godine, možete se upoznati preko stranice septembar2010.