Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

Dopuna radova na pčelinjaku za MART 2021

Mesečna prognoza Hidrometeorološkog zavoda Srbije, na osnovu koje je napisan kalendar radova za ovaj mesec u dobroj meri se pokazala ispravnom za prvih 15 dana ali na žalost ne i za naredni period. Naravno, ne može se ni očekivati da prognoza za tako dug period bude sasvim tačna i Hidrometeorološki zavod zbog toga daje korekciju prognoze svakih 15 dana. Po toj korigovanoj prognozi, sve do 26. marta se najavljuje hladno vreme, sa temperaturama nižim od 10 stepeni. Praktično, zima se navraća. Tek posle toga se najavljuje nešto toplije vreme. Mnogi pčelari, posebno oni sa manje iskustva mogu da budu veoma zbunjeni ili zabrinuti, pa zato dajemo dopunu kalendara radova za drugu polovinu marta.

Tokom ovako niskih temperatura ne treba, niti se savetuje da se rade otvaranja košnica i pregledi, osim ako pčelar ima zaista neke vrlo jake razloge. Vrlo je verovatno da mnogi pčelari strahuju da će pčelinja društva da ostanu bez hrane i da smatraju da nešto treba hitno da učine. U tom smislu neki su tokom marta, umesto drugih radova, jednostavno samo dodavali šećerno-medne pogače a neki će možda sada da dodaju. Sigurno je da je sa pojavom legla u košnicama povećana potrošnja hrane ali treba reći da potrošnja nije bila velika. Posebno, s obzirom da su generalno gledano, zalihe hrane u košnicama bile velike, može da se smatra da sada nije potrebno dodavati pogače. To se pogotovo odnosi na pčelare koji su tokom zime već dodavali pogače. Tako da sve u svemu može da se smatra da ovo nepogodno vreme ne treba posebno da brine pčelare - šta je tu je, mora da se prihvati da ne može sve da bude po našoj želji. I pre nekoliko godina smo imali sličnu stuaciju - mart je bio prilično hladan i čak i nepovoljniji nego što je sada. Za rezultat smo imali znatno usporen i slabiji razvoj društava.

Idealno je bilo da su pčelari tokom pogodnih, toplih dana tokom februara ili marta uradili približavanje ramova sa medom uz samo klube. Ipak, to je verovatno samo manji broj pčelara radio. Takođe, za ovako specifičnu situaciju posebno je bilo korisno otklapanje mednih venaca na ramovima sa leglom. Pčelari koji su sprovodili te mere mogu da se nadaju veoma dobrom stanju u košnici. Kod ostalih, stanje će da bude raznoliko i može da se očekuje da leglo bude manje površine i rašireno na više ramova. Naravno, pri ovako nepovoljnim uslovima zaleganje matica će biti znatno umanjeno i može da se očekuje smanjenje površina pod leglom, i da preovlađuje zatvoreno leglo. Kod slabijih društava i kod društava koja su sklona toj bolesti može da se očekuje povećana pojava krečnog legla. Pčelari koji su zaista dobro pripremili društva za zimovanje a nisu do sada otvarali košnice mogu da budu mirni i da čekaju toplije dane za prve preglede i radove.

Tokom ovih hladnih dana, pčelama će biti potrebna voda za negovanje legla. Vrlo verovatno da će pčele, doduše u manjoj meri, izletati radi vode čak i po lošem i hladnom vremenu pa treba obezbediti pojilice. Korisno je ako bi pčelar mogao da sipa po malo (200-300ml) vruće vode u hranilice, u koju je dodato malo šećera. To treba da se uradi pre podne, kako bi tokom dana, kada je najtoplije pčele mogle da preuzimaju vodu.

Po nastupanju toplijih dana treba obići pčelinjake i uraditi preglede košnica. Kod društava koja su se dobro razvila i gde se povećao broj pčela u košnici može da se uradi proširenje legla dodavanjem ramova sa izgrađenim saćem ili satnim osnovama. Pri tom proširivanju potrebno je da se proceni kako će društvo da se razvija i kakva će da bude paša narednih dana, pa prema tome mogu se dodati jedan ili dva rama sa strane legla, ili možda jedan ram u sredinu legla i jedan sa strane - kod zaista jakih društava i to u slučaju da nastupa dobra paša i toplo vreme. Kod društava koja se nisu mnogo razvila treba biti oprezan sa proširenjem i dobro je i odustati od proširenja i sačekati nekoliko dana dok bude više mladih pčela. Umesto proširenja, može da se uradi preokretanje ramova sa leglom - preokreće se svaki drugi i to samo ako su prethodno bili dobro zaleženi, najmanje 70%. U slučaju da je leglo manje, odustaje se od preokretanja. Ako na ramovima sa leglom ima većih mednih venaca, potrebno je da se otklapaju, kako bi se podsticalo da pčele šire površinu pod leglom. Dakle, ono što je napisano kao savet u kalendaru radova za mart treba korigovati s obzirom na znatno nepovoljnije uslove razvoja. Društva koja su bila na ivici opstanka sada pod ovim uslovima mogu i da stradaju.

Prošlog proleća pčelari nisu imali mnogo potrebe da prihranjuju pčele, ali zato svi su izgledi da će ovog proleća biti potrebno jače prihranjivanje. Posebno pri dodavanju satnih osnova, kao i radi nadoknade rezervi hrane i podsticaj razvoja. U početku se daje manja količina sirupa, dok pčele počnu da ga preuzimaju a kasnije može da se poveća, prema potrebama. Tamo gde su zalihe hrane znatnije smanjene može da se sprovede obilno prihranjivanje, u kratkom roku.