Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

MAJ 2010

 

Stanje na pčelinjaku  

Proleće je ove godine bilo kišovito i prohladno i za razliku od prošle godine, pčele su mnogo slabije iskoristile voćnu pašu. Ipak, razvijale su se i s obzirom da su relativno dobro prezimile, pčelinja društva su u dobrom stanju. Na nekim pčelinjacima društva su znatno jača nego u istom periodu ranijih godina.

Bilo je neophodno prihranjivanje i povećana nega, a gradnja novog saća je tekla dobro bez obzira na lošije vremenske prilike. U ovakvim kišnim godinama obično je veća zaraženost varoom pa na to treba kasnije obratiti pažnju, pogotovo zato što je prošla godina bila karakteristična po vrlo maloj zaraženosti.

Ove godine se najranije cvetanje bagrema u centralnim delovima bivše Jugoslavije može očekivati od 6-10. maja, a u Makedoniji i primorskim krajevima verovatno nedelju- dve ranije. To će najviše zavisiti od temperatura krajem aprila i početkom maja. U brdskim predelima će verovatno cvetati oko 15. maja, na većim visinama i kasnije.

Radovi na pčelinjaku

Maj je mesec bagremove paše i večina radova na pčelinjaku je sada povezana sa tom pašom. Kod srednjih i slabijih društava medišta treba postaviti na početku paše a na jaka drustva, koja dobro ispunjavaju plodišta, medišne nastavke treba staviti i pre početka cvetanja bagrema. To pogotovo važi za krajeve gde pre bagrema ima neke dobre paše: uljana repica, perko, vrbe, žešlja i dr. Pčelari čiji su pčelinjaci udaljeni od mesta stanovanja mogu odjednom da stave po više medišnih nastavaka a to se preporučuje i ostalima, jer prazno saće podstiče pčele na veći unos nektara. Ako pčele počnu da unose med u medišta i proceni se da je paša dobra, može se izvršiti zamena mesta medišnih nastavaka 5-7 dana posle početka paše. U slučaju da je unos slabiji to ne treba raditi da ne bi došlo samo do delimičnog punjenja nastavaka i slabijeg poklapanja ćelija sa medom.

Nije isključeno da se ove godine pojavi i nešto pojačan rojevni nagon, kod snažnih društava, najpre onih sa starim maticama i u slučaju da kiša često prekida pašu (mnoštvo pčela bude stalno u košnici). U svakom slučaju treba biti spreman i za to, a najbolje je ako bi se videli matičnjaci, tada se društvo jednostvno podeli na više rojeva i svakom se da po jedan ram sa matičnjacima. Staru maticu bi trebalo  prebaciti sa ramom-dva legla u posebnu košnicu kao poseban roj a u matičnoj košnici ostaviti zrele matičnjake.

Pčelari se uvek nadaju dobroj paši, ali pri svemu tome treba zadržati osećaj za realnost, jer ne može svaka godina biti rekordna. Ova godina je zaista posebna i nezahvalno je davati bilo kakve prognoze. Ukoliko bude dosta padavina i u maju, moguće je da se kasnije (u junu i julu) pojavi šumska paša - medljika, u hrastovim šumama a na većim visinama jelova medljika. Obilje padavina bi stvorilo dobre uslove i za livadsku i druge kasnije paše (lipa, suncokret...). Sve u svemu, ova godina bi mogla biti dobra za selidbu na kasnije paše, a što se tiče bagrema, s obzirom da je to kratka i burna paša, unos će najviše zavisiti od trenutnih vremenskih prilika.

Ostali radovi  

Pčelari koji nameravaju da sele pčele na bagrem ili druge paše već sada će se pripremati: pronaći lokaciju, urediti teren, pripremiti potrebnu veterinarsku dokumentaciju, obezbediti vozilo za selidbu, stege za košnice i dr.

Cvetanje bagrema u ranijem ili eventualno srednjem prosečnom terminu cvetanja je pogodno za rano formiranje rojeva a to će posebno biti dobro za one koji žele da uvećaju svoje pčelinjake i da nadoknade zimske gubitke. Oni će se unapred pripremiti za to: obezbediti košnice, odgajiti ili rezervisati matice, rojeve i dr.

Potrebno je pripremiti se i za sakupljanje polenovog praha, proizvodnju matičnog mleča i dr.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u maju prošle godine, možete se upoznati preko stranice maj2009.