Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

AVGUST 2004 

Stanje na pčelinjaku  

U pojedinim krajevima pčelinja društva imaju solidne količine hrane u plodištu, da im je potrebno možda samo manje dopunsko prihranjivanje, ali su na žalost mnogo češći slučajevi društava sa vrlo malo hrane i koja zahtevaju prihranjivanje velikom količinom sirupa ili dodavanje ramova sa medom iz neke eventualne rezerve. Što se varoe tiče, zapaža se da su i u tom pogledu neki pčelinjaci već u vrlo velikoj meri ugroženi, i generalno, može se očekivati velika zaraženost. Zbog nedostatka hrane procena je da i druge bolesti, kao krečno leglo, američka kuga i dr. mogu biti ćešće na pčelinjacima. Slaba ishrana larvi može prouzrokovati i slab kvalitet izleženih pčela, što znatno otežava prezimljavanje, što sve treba shvatiti kao važno upozorenje.

Kao što je rečeno, ima krajeva gde su pčele ipak donele dobre količine meda i polena u plodište i gde pčelari mogu biti mirniji. To je ove godine možda češći slučaj kod društava srednje snage i onih koja nisu donela neke ozbiljnije količine meda za vrcanje, nego kod snažnih i najproduktivnijih društava. Što se matica tiče, ova godina biće karakteristična po većoj samozameni matica, bilo kroz rojenje ili tihu zamenu, tako da u novu sezonu ulazimo sa više mladih matica, što je dobro.

Suncokretova paša, po informacijama nekih pčelara, nije bila loša, ali je zato u krajevima gde nje nema, dnevni unos najčešće nezadovoljavajući. Posle kiša krajem jula može se očekivati da će izvestan broj biljaka kasne letnje paše bolje cvetati i mediti, a od površine pod tim biljem će neposredno zavisiti unos nektara u košnice. Najčešće će to biti samo podsticajna paša, ali će bar omogućavati i unos polenovog praha, koji je sada od neprocenljivog značaja za spremanje pčela za prezimljavanje.

U pojedinim krajevima (Slovenija, drugi planinski predeli), počela je paša medljike, sa jele ili drugog drveća ali je verovatno bila prekinuta hladnim vremenom i kišama. Moguće je da se ona nastavi ili tek započne tamo gde je nije bilo, ali za to će biti neophodno da temperature vazduha budu visoke i da ne bude padavina. Može se očekivati i da predeli pokraj reka budu pogodni za pripremu društava za prezimljavanje a u krajevima gde ima paše od vrijeska, pčele mogu sakupiti i dobre količine meda za vrcanje.

Radovi na pčelinjaku  

Vrcanje meda ukoliko ranije nije bilo obavljeno, sada treba završiti i posle čišćenja izvrcanog medišnog saća ukloniti medišta sa košnica. Pčele treba što pre tretirati protiv varoe, makar probno, na izvesnom delu košnica, a najbolje i kompletno, nekim sredstvom koje se pokazalo pouzdanim. Pri tome, neophodna je i kontrola broja opalih varoa.

Pčelinja društva se sužavaju na onoliki broj ramova koliko zaposedaju, eventualno za jedan ili najviše dva više kod košnica sa plodištem u jednom telu (DB, AŽ...). Kod LR, Farar, nastojati da se ostavi dovoljno hrane u gornjem nastavku, koje će klube delimično zahvatati tokom jeseni i zime. Srednja društva u LR košnicama se mogu ostaviti sa nastavkom sa praznim ili polupraznim saćem ispod a slabija u jednom nastavku. Ako je društvo sa vrlo malo hrane, pri sužavanju treba biti strožiji, što će olakšati prihranjivanje, dok kod društava bogatih sa hranom može se ostaviti i višak ramova sa medom, s tim naravno da se u proleće omogući da ti ramovi ne predstavljaju organičenje matice za zaleganje.

Prihranjivanje radi dopune hrane treba obaviti što pre i to većim dozama sirupa. Pčele će to brzo rasporediti a kasnije ne treba menjati mesta ramova u košnici.

Sada se prestaje sa dodavanjem voštanih satnih osnova osim u slučajevima dobre podsticajne paše ili prihranjivanja, ali i tada treba obratiti pažnju da li će matice hteti da zaležu takvo saće. Ukoliko zaležu, i to  u većim krugovima, ono se može ostaviti u klubetu, u suprotnom, najbolje ga je izvaditi iz pčelinjeg gnezda i sačuvati za dodavanje u proleće. Loše ramove ili ramove sa nedovoljno hrane treba vaditi iz centra klubeta i stavljati sa strane, iza pregradne daske ili u donje nastavke košnica nastavljača, kako bi pčele prenele hranu iz njih i oslobodile ih za kasnije pretapanje.

Stare i oštećene matice treba što pre zameniti novim a što se tiče formiranja novih rojeva, ako imamo oploženu maticu, krajnji je rok da se to uradi da bi se roj koliko  toliko pripremio za prezimljavanje.

 

Ostali radovi  

Uskladištiti medišne nastavke. Popraviti ili zameniti postolja košnica. Obezbediti vodu na pčelinjaku, koja je pčelama jako potrebna radi negovanja legla.

U avgustu treba razmišljati i o setvi perka, izvršiti pripreme a setvu izvršiti najkasnije u septembru.

 

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u avgustu prošle godine, posetioci se mogu upoznati preko avgust 2003.