Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

JUN 2012

 

Stanje na pčelinjaku  

Iz maja koji je bio sa puno padavina i sa nižim temperaturama nego obično, ušli smo u period sa visokim temperaturama. Ponegde, u brdskim krajevima se još može videti poneki bagrem ucvetu, pa i veće površine, ali se čini da ga pčele mnogo ne posećuju i da ne medi tako dobro. Neobično za bagremovu pašu u maju ove godine je da je zbog delimičnog izmrzavanja bagrema, cvetanje javljalo u više navrata na jednom terenu, a dodatno su postojale uobičajene razlike u cvetanju u nižim i višim predelima. Sve u svemu prinosi bagremovog meda u Srbiji nisu bili visoki, ispod su proseka. Izgleda da je u centralnim delovima Srbije nešto bolje medio nego u Vojvodini, ali se i tu razlikuje od kraja do kraja, čak i na malim udaljenostima. Najviše je zavisilo od toga u kojoj meri je bio oštećen od mraza i kakve su temperature i drugi vremenski uslovi bili u vreme cvetanja. U brdskim krajevima je po cvetanju bagrema počeo kišni i hladan period pa su unosi meda, koji su lepo započeli, ubrzo sasvim prekinuti tokom većeg dela paše. Što se tiče kvaliteta meda, on je nešto redji u odnosu na to kako se obično očekuje i u poredjenju sa na primer, prošlom godinom.

I za plantaže kupine se kaže da su u izvesnoj meri oštećene od jakog mraza protekle zime, pa će verovatno mediti slabije nego što je uobičajeno.

Druga karakteristika ove sezone je pojačana pojava nagona za rojenje. To je posebno primetno na selećim pčelinjacima i tamo gde su pčele imale dobar prolećni razvoj.

Ono na šta će pčelari posebno morati da obrate pažnju ove sezone je da su plodišta košnica ostala sa vrlo malo i nedovoljno meda. Da se pomogne pčelama treba ostaviti deo meda iz medišnih nastavaka ili vršiti obilno prihranjivanje šećernim sirupom.

Što se varoe tiče, čini se da je nje više nego prošle godine.

U drugoj polovini juna će počeeti paša lipe na Fruškoj gori a sa toplijim vremenom, krajem prve polovine juna će početi livadska paša na većim nadmorskim visinama. Na samom kraju meseca i početkom jula se očekuje suncokretova paša.

 

Radovi na pčelinjaku

Vrcanje meda predstavlja važan posao u ovom mesecu, mada neki pčelari to ostavljaju i za naredni mesec, dok seleći to obavljaju obično već početkom juna. Ako ne vrcaju med odmah, seleći pčelari često skidaju ramove sa medom iz košnica koje idu u seobu i stavljaju ih na čuvanje i poklapanje na društva koja ostaju na stacionarnom pčelinjaku. Pri vadjenju ramova za vrcanje obratiti pažnju na moguću pojavu grabeži ako nema neke bolje paše. Da se to izbegne veoma su korisne bežalice, a u svakom slučaju preporučljivo je vaditi ramove ujutru ranije.

Zbog slabih prinosa bagremovog meda više pčelara se odlučuje na prodaju rojeva, kako bi dopunili prihode od pčelarstva, dok oni koji redovno prodaju rojeve ove godine to možda rade i u većoj meri. Cena rojeva ove godine nije visoka pa je potražnja velika a na to su uticala i povećana zimska stradanja u nekim krajevima.Moguće je da krajem meseca cena rojeva i poraste jer je potražnja veća od ponude.

Društva koja imaju nedovoljno meda u plodištima treba prihranjivati ili im ostaviti deo meda iz medišnih nastavaka. Najednostavnije je da se medišni nastavci postave ispod plodišta da bi pčele mogle da med prenose gore u plodište i formiraju medne vence.

Oni pčelari koji žele da uvećaju broj košnica ili da nadoknade zimske gubitke odlučiće se za formiranje novih rojeva ili kupovinu. Uvek je poželjno to uraditi što ranije u sezoni kako bi se imalo dovoljno vremena da se rojevi odneguju i razviju. Rojevi zahtevaju posebnu negu, prihranjivanje ako nema unosa nektara, dodavanje satnih osnova i dr. I osnovnim društvima treba dodavati satne osnove posebno ako želimo da zamenimo vrlo staro i loše saće, ili ako smo iz njih uzimali rojeve na ramovima.

Dobro je ili posle uzimanja ramova sa medom za vrcanje ili nekom drugom prilikom uraditi i kontrolu stanja društava kako bi se stekao neki uvid u količinu hrane, da li se možda rojilo, menjalo maticu tihom smenom, da li je matica možda loša i slično. Ako je neophodno, košnicu možemo otvarati da bismo nešto proverili (prisustvo matice, rojenje...) iako na njoj još stoje medišni nastavci. Ta eventualna konrola nam može mnogo olakšati posao pripreme za zimu koja se obično radi u avgustu, ali mnogi pčelari nemaju vremena da je sada obave ili im to uslovi pčelarenja ne dozvoljavaju (selidbe, paše i dr.) pa pregled vrše u julu ili avgustu.

Jun je odličan period za sakupljanje polenovog praha, kao i za proizvodnju matičnog mleča, pa se za te poslove treba pripremiti. Takodje, sada, kao i tokom jula, je preporučljivo sakupljati propolis. Za te svrhe mogu se postavljati neki specijalni skupljači propolisa, mreže i sl. a može se sakupljati i sa plastičnih folija koje se postavljaju preko satonoša, kao i struganjem sa ramova.

Ako se na nekom pčelinjaku primeti veća najezda varoe, potrebno je izvršiti tretman nekim efikasnim sredstvom, vodeći računa da se tretmanom ne zagadjuje med.

Zbog slabih prinosa u bagremovoj paši verovatno će veći broj pčelara da se odluči na selidbu na suncokretovu pašu. Ona bi mogla da da dobre prinose ove godine, zemljiše je sa dosta vlage, ali pored klimatskih uslov veoma je vežno i kakve agrotehničke mere su primenjene, koje sorte suncokreta su posejane, koji je bio predusev i dr.

Obezbediti pojilice sa vodom na pčelinjaku ili u blizini ako nema nekih potočića, reka, rečica, jezera i sl.

Ostali radovi

Pčelari koji prodaju rojeve i matice obaviće posebne pripreme za to, evenutalnu nabavku ambalaže, kaveza za matice, ramova i dr.

Oni koji sele košnice na neke druge paše obići će te terene a potrebno je da obezbede i dokumentaciju o veterinarskom pregledu pčelinjaka. Dobro je uvek kontaktirati lokalne pčelare ili pčelarsku organizaciju.

Nabaviti ambalažu za med, etikete, i upakovati med u tegle ako se prodaja vrši na malo. Pčelari koji prodaju med na pijacama i dr. imaju registrovane prostorije za vrcanje i pakovanje meda a potrebno je da urade i laboratorijski pregled uzoraka meda.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u junu prošle godine, možete se upoznati preko stranice Jun2011.