Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

APRIL  200

 

Stanje na pčelinjaku  

Pčelari su uglavnom veoma zadovoljni razvojem pčelinjih društava tokom ove izuzetno blage zime i na početku proleća. Ima onih koji su pretrpeli i gubitke i proleće dočekali sa slabim društvima, pa i sa praznim košnicama a smatra se da je tome glavni uzrok varoa uz uticaj virusa. Srećom, takvih pojava je sada manje, a što se jeseni tiče, već je ranije govoreno da je zaraženost varoom bila u porastu.

Hladni dani krajem marta su izazvali povećanu potrošnju zaliha hrane - meda i polena, kao i manji zastoj razvoja legla, posebno ako tada nije vršeno prihranjivanje. Ipak, razvoj pčela u celini je bio veoma dobar i u košnicama je puno pčela, legla, kao i polena i novog nektara. Počinju da cvetaju uljana repica i perko, izvanredne biljke koje daju dobru polensku i nektarsku pašu. Krajem meseca se očekuje cvetanje bagrema u nizijskim krajevima, a u visijskim početkom maja. To će mnogo zavisiti i od temperatura tokom ovog meseca. Umerene pa i niže temperature u vreme cvetanja voća uticale su da ono potraje duže.

Pčelinja društva krajem marta su imala prosečno po 4-6 ramova legla u DB košnicama, a u LR i više. Vrlo snažna društva zaposedaju skoro cela plodišta DB košnica, pogotovo kod desetoramnih a očekuje se još veći razvoj. Neki pčelari su već na samom početku aprila stavili medišne nastavke na svoje košnice.

Radovi na pčelinjaku  

Obilaziti pčelinjake i dodavati satne osnove ili prazne ramove radi proširenja pčelinjeg gnezda. Snažnim društvima a posebno u slučajevima dobrih paša ili pomoćnih paša dodavati i medišne nastavke po potrebi. Tom prilikom se mogu dodavati i ramovi sa satnim osnovama radi izgradnje saća.

Da bi se izbeglo prirodno rojenje dobro je što više dodavati satne osnove (naravno, u meri kako ih pčele izgrađuju i matica zaleže). Takođe, obezbediti dobru ventilaciju konice.

Ko LR košnica može se izvršiti zamena mesta plodišnim nastavcima. Oni pčelari koji imaju polunastavke - magacine hrane kod LR, krajem meseca ih mogu podići iznad plodišta, a ako je potrebno i ranije, kako bi ih pčele dopunile nektarom.

Ona pčelinja društva koja su iz raznih razloga oslabila i još dobro ne pokrivaju cele ramove, treba posebno i strpljivo negovati. Treba ih suziti na što manji broj ramova - onoliko koliko pčele dobro pokrivaju. Otklopiti pomalo meda na ramovima gde je leglo kako bi se time doprinelo bržem proširenju legla. Preokretati srednji ram sa leglom tako da se medni venac sa zadnje strane rama nadje između legla na susednim ramovima. Tu meru sprovoditi samo ako je leglo rašireno na više od polovine rama, u suprotnom samo po malo otklapati med. I kod takvih slabijih društava treba biti pažljiv i uočiti na vreme trenutak kada su se stabilizovala i kada su spremna na proširenje.

S obzirom da u košnicama ima puno zatvorenog legla, na koje veliki broj preparata ne deluje (misli se na varou u leglu), a i to da najezda varoe još neće da nastupi, ne savetuje se tretiranje, osim ukoliko zaraženost nije povećana ili ukoliko se to uklapa u godišnji ciklus tretmana pčelinjih društava. U tom slučaju, za ovo doba se mogu preporučiti ekološka sredstva - mravlja kiselina i timol.

April je veoma pogodan za sakupljanje cvetnog praha a to se vrši pri toplom vremenu i kod jakih društava. Može se početi i sa proizvodnjom matičnog mleča i odgajivanjem matica. Evidentirati matice koje slabije nose da bi ih kasnije zamenili.

U slučaju hladnijeg vremena vršiti podsticajno prihranivanje pčela sirupom ukoliko na neki drugi način nije obezbeđen podsticaj razvoja (šećerno testo, kristalisan med, otklapanje meda, magacini hrane, preokretanje plodišnih nastavaka...). Obezbediti vodu na pčelinjacima, preporučljivo je blago posoliti.

Po završenom cvetanju voća a pre početka bagremove paše treba biti oprezniji pri radu sa pčelama zbog moguće opasnosti od grabeži.

Ostali radovi  

Vrše se pripreme za formiranje rojeva, pripremaju se oplodnjaci, nukleusi, košnice, kavezi za matice. Intezivno se pripremaju ramovi, nabavljaju satne osnove.

Može se očekivati da će zbog ranog početka sezone ova godina biti pogodna za selidbu, pa to treba iskoristiti na najbolji način. Voditi računa i o zakonskoj proceduri za selidbu košnica. Takođe, godina će biti povoljna za negovanje rojeva i umnožavanje broja pčelinjih društava. Ukoliko se želi formiranje većeg broja rojeva, oni mogu da se formiraju i slabiji pošto će više vremena biti za njihov razvoj. Svakako nastojati da se razrojavanje obavi što ranije kako bi pčele što bolje iskoristile prirodne paše i što manje bile zavisne od prihranjivanja.

Još uvek mogu da se sade sadnice medonosnog bilja pa ukoliko je moguće, treba nabaviti i posaditi bar po nekoliko sadnica u blizini košnica. Može se seajti i facelija ili neka druga biljka koja će cvetati posle bagrema.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u aprilu prošle godine, možete se upoznati preko stranice april06.