Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

Dopuna radova za FEBRUAR 2020

Pošto je o radovima na pčelinjaku u februaru pisano još krajem januara, nije se mogao imati uvid u to kakvo će biti vreme i kako će se društva stvarno razvijati. U februaru je u nekoliko navrata do sada bilo po više dana toplog i lepog vremena, kada su pčele izletale i kada se mogao raditi pregled pčelinjih društava. Sada kada se ova dopuna piše (17. februara) mnogo je jasniji uvid u stvarno stanje i mogu se dati korisni saveti.

U celini, stanje pčelinjih društava je veoma dobro ali ipak treba imati u vidu da još traje težak period kada stare pčele uginjavaju a još se ne rađa dovoljno mladih tako da su društva i dalje u slabljenju. To može da traje još punih mesec dana i u mnogome će zavisiti od toga kako su pčele spremljene za zimu i kako zimuju. Srećna okolnost je što izgleda da su ove godine pčelinja društva krenula sa znatno više prvog legla nego obično, nisu dakle dugo držala sasvim male površine legla. To je uzrokovalo da sada sredinom meseca u košnicama ima prililčno novog legla. Tako, u društvima srednje snage prosečno ima možda 3 rama veličine šake, a u jačim i po 4 rama legla solidne veličine, ima odličnih društava gde legla ima čak i na 5 ramova i to ne malog i razvučenog legla. To može da utiče na znatno bržu zamenu zimskih pčela i na znatno brži i bolji prolećni razvoj.

Hrane u košnicama uglavnom ima dovoljno, naravno ako je pčelar dovoljno ostavio za zimovanje, pošto potrošnja tokom zime nije bila velika. Čak za znatan broj društava može da se kaže da je leglo u izvesnoj meri i blokirano velikom količinom meda. Ta blokada može da predstavlja i prepreku bržem razvoju, a to je još više izraženo ako pčelar dodaje pogače takvim društvima - time će uštedeti još više hrane iz plodišta i neće biti dovoljno prostora za razvoj legla. Jedino u slučaju da naredni period i početak proleća budu posebno hladni i nepovoljni, tada bi se dogodilo da pćele potroše znatno hrane, bez mogućnosti da išta donose iz prirode i tada bi se blokada medom sama uklonila.

Leska masovno cveta ali još uvek nisu otvoreni cvetovi na svim žbunovima i stablima (šumska leska), tako da se može očekivati da će još neko vreme pčele moći da sakupljaju ovaj kvalitetan polen, tako koristan za rani razvoj društava. Uskoro može da se očekuje i cvetanje drena, zatim vrbe ive i šumske ive, kao i raznog šumskog bilja.

Pčelarima se savetuje da iskoriste periode lepog vremena i obave rane preglede pčelinjih društava. Kao što je u regularnom opisu radovima za februar rečeno, pčelari koji su odlično spremili društva za zimovanje najverovatnije nemaju potrebe da još uvek otvaraju košnice ali čini se da ove godine sezona intezivnijeg razvoja počinje znatno ranije, pa se zbog toga svim pčelarima može posavetovati da obiđu pčelinjake, vide kakvo je stanje i razmotre da li treba nešto da urade kako bi doprineli boljem i bržem razvoju pčelinjih društava.

Kod društava gde je u ramovima sa leglom dosta meda, može se savetovati otklapanje tog meda, kako bi se ubrzalo trošenje i premeštanje na druge ramove, čime bi se oslobodio veći prostor za razvoj legla. Takođe, savetuje se da se sa strane postojećeg legla postave puniji ramovi sa medom čime bi se obavile najmanje dve korisne stvari - med bi se približio zimskom klubetu i sprečilo bi se ili bi se usporilo da pčele šire leglo na stranu a ostavljaju velike medne vence kao blokadu na ramovima sa postojećim leglom. Trebalo bi znati da je uslov dobrog razvoja društva da klube i leglo zauzimaju što veće površine rama i da se ne šire na previše ramova ako je leglo malog prečnika.

Ovaj period kada još uvek nema značajnijeg unosa nektara iz prirode treba iskoristiti da se stimuliše da pčele troše med u košnici i time prave prostor za novo leglo. Cilj je dakle da troše med sa ramova sa postojećim leglom a takođe i da uklanjaju med sa ramova koji nisu pogodni za zaleganje i koje pčelar namerava da izvadi iz košnice i pretopi. Kada se završi sa eliminacijom takvih ramova i kada se ukloni blokada plodišta medom, može se pristupiti prihranjivanju pčelinjih društava, čime bi se stimulisao dalji razvoj i ujedno omogućilo da se zadovolje povećane potrebe društava za hranom.

Sada je dakle još uvek isuviše rano da se leglo proširuje, naprotiv treba ga suziti (u smislu bočno suziti da se previše ne širi u širinu). Posle te faze, kada se postigne veće leglo na ramovima, kada društva još više ojačaju, vreme otopli i nastupi jača prolećna paša, biće vreme za proširivanje legla. Po svemu sudeći, ove sezone će to biti moguće ranije nego obično, znači kod dobrih pčelinjih društava verovatno već početkom marta. Isto tako, potreba da se na košnice stavljaju medišta, mogla bi da se javi znatno ranije nego inače.

Ramove koji će kao nepogodni ili kao višak biti uklonjeni iz košnice najbolje je držati iza neke pregradne daske i po potrebi otklapati med na njima ako će ići na pretapanje. Ako se radi otklapanje meda, voditi računa da med ne curi na podnjaču a savetuje se sužavanje leta kako se ne bi izazvao grabež. Kod košnica sa žičanom podnjačom otklapanje praktično ne sme ni da se radi ili ako se radi, tek sasvim pomalo.

Zbog jačeg razvoja legla potreba za vodom je povećana i na svim pčelinjacima treba obezbediti dovoljnu količinu vode u pojilicama, koja će stalno da se održava.

Redovno dati radovi za februar mogu se videti na linku februar_2020