Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

OKTOBAR  200

 

Stanje na pčelinjaku  

Pčele su tokom niza hladnih dana u septembru već bile su u prilici da formiraju zimsko klube, ne doduše tako skupljeno kao na još nižim temperaturama. Društva se puno razlikuju po snazi, već prema tome kakvi su uslovi bili u okruženju pčelinjaka tokom godine i zavisno od intervencija pčelara. Što se tiče snage društava, ova situacija koja se sada vidi na pčelinjaku ne daje najrealniju sliku stanja koje če nastupiti kasnije, jer će se kod nekih društava slabljenje u broju pčela desiti pre, negde kasnije, negde u manjoj, negde u većoj meri.

U nekim krajevima bilo je podsticajne ili i jače paše koja je trajala i u septembru ili se povremeno javljala (razno bilje koje raste na utrinama, deteline, bršljan, kasni suncokret...). Kao druga krajnost su društva u čijem okruženju nije bilo bolje paše skoro cele godine i koja bez pomoći pčelara  ne mogu da se spreme za uspešno prezimljavanje. Tako, ima košnica u kojima leglo već nestaje ili je još samo malo zatvorenog, ali i suprotnih primera gde se pod dejstvom paša još uvek neguje i razvija.

Radovi na pčelinjaku

Pčelari koji su obavili glavne poslove pripreme pčelinjih društava za prezimljavanje sada neće imati puno posla. Krajem meseca ili i nešto ranije ako jače zahladni, mogu se na leta staviti češljevi protiv ulaska miševa i rovčica u košnice. Umesto klasičnih češljeva neki pčelari koriste limove ili letvice kojima suze leta po visini na najviše 6-7mm, zbog rovčica sigurnije je ići na 5mm. Mogu se postavljati i otrovi - mamci protiv ovih glodara koji mogu da nanesu velike štete ako uđu u košnicu.

Leta košnica bi trebalo da stoje u pravcu klubeta pčela (gledano po vertikali), kako bi pčelama bilo lakše da izleću na zimske pročisne letove. Gornja leta su veoma preporučljiva i ako postoje, treba ih ostaviti otvorena a donja se mogu suziti.

Krajem meseca ili u novembru može se izvršiti tretman oksalnom kiselinom. Podesiti tretiranje sa periodom bez legla u košnicama kako bi bilo što efikasnije. Ako ranije nije sprovedeno ili završeno neko tretiranje protiv varoe, sada to treba uraditi.

Pčelarima koji do sada nisu završili intervencije u samim košnicama ne preostaje drugo nego da to sada obave, koristeći lepe i tople dane: da spoje društva bez matica ili jako oslabljena sa normalnim društvima, da dodaju poneki ram sa medom tamo gde je potrebno, pa baš u slučaju velike potrebe i da dodaju malo sirupa ili razređenog meda u košnice koje nemaju dovoljno hrane. Pčele će taj sirup lagerovati uz samo klube i trošiće ga prvog. Nije naravno dobro da takve hrane bude puno jer se može ukiseliti i predstavljati izvor za pojavu nozemoze. Takođe, treba znati da je pčelama najbolje i najprirodnije da zimuju na praznom saću jer je ono najtoplije, pogotovo starije, tamnije saće. Pri tome, med treba da im je na dohvatu ali ako bi zimu trebalo da provedu na samom saću sa medom, koji je inače hladan (provodnik toplote) to uopšte ne bi bilo dobro i u jačim zimama bi izazvalo velike probleme.

Mogu se stavljati lovilice za osice i stršljene.

Vreme je da se provere postolja košnica ako to ranije nije urađeno, kako se tokom zime ne bi dešavala prevrtanja.

Ako je pčelinjak podložan uticaju jakih vetrova, dobro je napraviti i postaviti neke vetrobrane.

 

Ostali radovi  

Sve je manje poslova oko samih košnica, a više na pakovanju i prodaji meda i drugih proizvoda. Na žalost, mnogi pčelari i nemaju ili imaju vrlo male količine ovogodišnjeg meda na prodaju, ali mogu prodavati prošlogodišnji med, kao i druge pčelinje proizvode koje su proizveli. Vreme je i za pravljenje bilansa i novih planova a narednih meseci ti planovi se mogu detaljnije razraditi i može se početi sa realizacijom.

Već počinje povoljan period za sađenje drvenastog bilja i žbunja pa na pčelinjaku i oko njega treba posaditi više vrsta bilja posebno ono koje će cvetati u periodu kada inače nema puno medonosne paše.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u oktobru prošle godine, možete se upoznati preko stranice oktobar2007.