Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

AVGUST 2009

 

Stanje na pčelinjaku  

Verujemo da je ove godine većina pčelinjih društava na podrućju bivše Jugoslavije dosta dobro pripremljena za zimu jer je, generalno, godina bila jako povoljna. Bilo je na žalost oblasti gde je glavna paša podbacila i pčele su dale malo meda za vrcanje. Ne teba ipak da zavarava ni rekordno dobra paša, jer je dosta slučajeva društava koja su dala mnogo meda, da imaju vrlo male ili nikakve medne vence iznad legla i da u takvom stanju jednostavno ne bi mogla da prezime. Zato će ove godine biti veoma važno da pčelari ostave dobru rezervu hrane pčelama i da im omoguće da na vreme pripreme svoje klube. Što se brojnosti i snage društava tiče, verujemo da je to zadovoljavajuće. Po prvim izveštajima o tretiranjima protiv varoe, nema podataka o nekoj velikoj najezdi ali to ne bi smelo da navede pčelare da tretman shvate manje ozbiljno.

Obilne padavine u juju su podstakle razvoj biljaka, medju kojima i medonosnih, pa je sve to povoljno za pčele a bilo bi doduše poželjno još padavina u avgustu. Medljika sa hrasta se javljala u nekoliko navrata ali po saznanjima reklo bi se da je to u manjim količinama, pa ne predstavlja ozbiljniji unos. Ipak, ne može se isključiti ni kasni unos medljike, u avgustu, ako uslovi za to budu pogodni.

Radovi na pčelinjaku

Priprema pčelinjih društava za prezimljavanje i novu sezonu predstavlja glavni posao u avgustu.

Osnovni uslovi koje treba obezbediti pčelama su: dovoljno snažno i zdravo društvo sa dobrim rezervama hrane (meda i polena), kvalitetna matica, kvalitetno saće, dobra košnica, zaštićena od ulaska miševa i rovčica, pčelinjak na suvom, osunčanom mestu ili umerenoj senci.

Ako su navedeni uslovi već ispunjeni, pčelar praktično nema neke posebne poslove u ovom periodu. Biće potrebno samo da izvrši tretman protiv varoe i kasnije u oktobru da postavi ćešljeve na leta, protiv ulaska štetočina. Oni pčelari koji još nisu izvrcali med zbog uslova paše ili selidbe) to sada čine.

Manja intervencija pčelara bi se sastojala u tome da prihrani pčele sa manjim količinama šećernog sirupa ili razređenog meda ili da se doda ram sa puno meda sa strane, u društvo koje inaće ima dobre medne vence. Tretman protiv varoe je veoma važan ali nije samo dovoljno primeniti preparat već i pratiti njegovo delovanje - u slučaju da se primeti slabije dejstvo dobro je da se proba i neko drugo sredstvo.

Zamena matice je važna ako je postojeća matica stara i loše nosi, tada je treba zameniti što pre. Pri tome teba biti oprezan jer se može desiti da su pčele same već zamenile maticu - odgajile mladu a da pčelar to i ne zna i tako neiskusan pčelar može u želji da promeni maticu greškom da ubije mladu, kvalitetnu maticu. Mlada matica se može prepoznati po izgledu a takođe, pažljivim posmatranjem ramova može se primetiti trag matičnjaka iz koga je izašla. Društva iz kojih su izašli rojevi imaju mlade matice (stare su izletele sa rojem), pa ih ne treba menjati osim ako se ne primeti da nešto nije u redu. Matice izležene prošle godine ne bi trebalo smatrati starim.

Evo nekih primera društava spremnih za zimovanje, kojima nije potrebna nikakva posebna intervencija: Snažno društvo u LR košnici u dva nastavka, sa puno meda u gornjem nastavku, u kome je matica zalegla 3-4 rama a nad leglom su veliki medni venci. Snažno društvo u DB košnici, sa dosta meda i polena sa strane legla i dobrim mednim vencima iznad legla. Dobar roj ili manje društvo u LR, DB ili nekoj drugoj košnici na jednom nastavku i nepunim brojem ramova, ali koje ima solidne medne vence iznad legla i ramove sa puno meda sa strane legla.

Za nešto drugačije slučajeve će verovatno biti potrebna intervencija pčelara. Tako na primer, za slučaj društva u LR košnici sa dva nastavka, gde nema legla u gornjem nastavku, već je samo med. Zbog opasnosti da tokom zime pčele ne pređu u gornji nastavak jer neguju leglo u donjem i nisu dovoljno brojne, što bi dovelo do njihovog uginuća, savetujemo da se izvrši malo prepakivanje ramova. U gornji nastavak podići 3, najviše 4 rama sa leglom iz donjeg nastavka, i to ramove sa najboljim saćem i najvećim mednim vencima. Ako se prenesu samo 2 rama može se desiti da se pčele kasnije opet spuste dole sa leglom a ako se prenese previše ramova, a na njima nema mednih venaca, postoji veliki rizik od uginuća od gladi jer će ramovi sa medom sa strane da budu više udaljeni od klubeta.

Spuštanje ramova sa medom ispod plodišta je veoma korisna mera koja se može praktikovati kod mnogih tipova košnica i ima jak stimulišuči efekat na negovanje legla i formiranje mednih venaca na ramovima sa leglom u gornjem nastavku. Tu meru uvek preporučujemo, s tim da savetujemo da se sa strane klubeta u gornjem nastavku obavezno ostavi jedan do dva rama, nema potrebe da ih je više - ostatak može da ostane dole, pogotovo ramovi sa manje meda, na lošijem saću i dr. Pčelari koji pčelare sa polunastavcima, u ovo doba godine ili još bolje i ranije, spuštaju ih ispod plodišta i tako omogućavaju da pčele prenose med gore i obezbeđuju sigurne medne vence za prezimljavanje.

Treba znati da je za pčele nepovoljno da zimu, pogotovo izražene niske temperature, provode direktno na saću sa medom, umesto da budu na praznom saću, koje je toplije (pogotovo ako je tamnije) a da med bude neposredno iznad njih. U slučajevima da su pčele samo u jednom nastavku (ovo se odnosi najviše na LR i Farar košnice), dobro je staviti ispod makar i prazan nastavak, bez ramova, kako bi klube visilo malo ispod, a dobro je naravno ispod staviti i ramove, ono saće koje će na proleće biti pretopljeno, kada iz njega izađe leglo i pčele prenesu med. Kvalitetne ramove sa puno polena ne treba ostavljati u donjem nastavku jer se mogu ubuđati ako ne budu pokriveni pčelama, bolje je i neuporedivo korisnije staviti ih u gornji nastavak, gde će pćele početi da neguju novo, zimsko leglo.

Treba znati da društvo sada ne mora da zauzima na primer puna dva LR nastavka da bi u proleće dalo med - biće jako dobra i ona društva koja sada zaposedaju i samo 6-7 LR rama, ako imaju dobru maticu, dovoljno zdravih pčela i dovoljno hrane.

Obezbediti vodu na pčelinjacima.

Ostali radovi  

U avgustu i septembru je optimalno vreme za setvu perka, pa sada treba nabaviti seme i izvršiti pripremu zemljišta.

Dok su topli dani, može se vršiti farbanje košnica, a ujedno i popravka oštećenih.

Medišne nastavke, koje su pčele posle centrifugiranja meda očistile i popravile, treba skinuti sa košnica ako to nije ranije učinjeno i složiti u magacine, ili kao što mnogi pčelari čine, naslagati jedan na drugi napolju, sa mrežom na dnu i vrhu, čime se obezbeđuje ventilacija.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u avgustu prošle godine, možete se upoznati preko stranice avgust2008.