Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

JUN  200

 

Stanje na pčelinjaku  

Prinosi na bagremovoj paši su veoma mnogo varirali od područja do područja. Tako, u centralnim delovima Srbije, gde je bagrem cvetao krajem aprila ili na početku maja, prinosi su bili veoma dobri, pa i rekordni. Na većim nadmorskim visinama, gde je cvetao kasnije, nepovoljni vremenski uslovi su omeli medenje pa je unos bio slabiji. To se na žalost ponavlja već drugu godinu. U Vojvodini je bagrem bio više oštećen mrazom što je uticalo da vrlo slabo medi.

Pčelinja društva su dobro razvojena. Zbog blokade plodišta medom u košnicama je neposredno posle paše preovlađivalo zatvoreno leglo. Nagon za rojenjem je bio dosta izražen ove godne, još u periodu pre cvetanja bagrema, a to se nastavilo u toku i posle bagremove paše. Trutovskog legla ima u košnicama možda nešto više nego inače, verovatno baš zbog pojave nagona za rojenjem. To je uslovilo i veću pojavu varoe, što treba shvatiti kao upozorenje da se ne dozvoli pojava kasnije invazije.

Pčelari koji su to planirali većinom su već odselili košnice na livadski pašu. Oni koji su selili na kasniji bagrem imali su dobre prinose ako su selidbu obavili pre početka kišnog perioda.

Radovi na pčelinjaku  

S obzirom na ovako ranu godinu, pčelarima je na raspolaganju više vremena za rad oko pčela, negu rojeva, vrcanje meda, selidbe i dr. što treba iskoristiti. I sada je moguće i preporučljivo odseliti pčele na neku od paša, pogotovo na one za koje se zna da pružaju relativno pouzdane prinose. U slućaju selidbe, nastavci sa neizvrcanim medom se mogu ostaviti na košnicama koje se ne sele. Sada se može poćeti i sa vrcanjem meda, birajući ramove na kojima je dobro poklopljen i gde nema unosa novog nektara koji bi mogao da utiče na smanjenje gustine izvrcanog meda.

Posle kiša koje su bile krajem maja i početkom juna, moglo bi se očekivati bolje vreme, a to bi pogodovalo za livadsku, lipovu i druge paše. Ukoliko nastupe velike vrućine, u junu i kasnije, mogla bi se opet očekivati i šumska paša - medljika, koja se u poslednjih nekoliko godina češće javlja nego ranije.

Ovaj mesec je veoma povoljan za sakupljanje polenovog praha, pomoću skupljača ili vađenjem prerađenog polena u saću, pogotovo tamo gde su unosi polena veliki. Sada je preporučljivo proizvoditi i matični mleč. Što se tiče propolisa, treba stavljati skupljače koji bi doprineli da pčele sakupe više propolisa koji bi uz to bio dostupniji pčelaru za skidanje. U te svrhe mogu se koristiti specijalni kupljeni skupljači, mrežice i sl. kao i improvizovani skupljači od raznih mrežica, plastične folije, uz postavljanje uzanih štapića-letvica radi postizanja rastojanja 2-4mm i sl.

Za odgajivanje matica potrebno je izvršiti odgovarajuće pripreme startera, odgajivačkih društava, oplodnjaka idr. Matice se mogu odgajiti i na mnogo jednostavnije načine - obezmatičenjem jakih društava. Savetuje se da se iskoriste matičnjaci koji se eventualno pronađu u košnicama prilikom pregleda. Tako, u košnici iz koje je izleteo roj ostaje veliki broj zatvorenih matičnjaka koji se mogu uzeti sa celim ramom za formiranje sasvim malog društva - rojića koje će omogućiti negu i oplodnju matice (uz dodavanje rama sa medom i stresanje dodatnih mladih pčela). Ako je prošlo više vremena od izletanja roja, deo neoplođenih mladih matica je već izašao iz matičnjaka i moguće je da izlezi i drugi roj - drugenac, koji je sa više matica i obično izleće oko 9 dana posle prvog roja.

Pčelinja društva često i sama menjaju matice koje su stare, iscrpljene i sl. a zamene koje se sada obave najčešće daju izuzetno kvalitetne matice. Tako, ako se pri pregledu košnice naiđe na matičnjak tihe smene, treba ga ostaviti, a ako je matica već izašla, kasnije prokontrolisati da li se oplodila i pronela.

Neizvrcan med na košnicama usložnjava priblem eventualnog tretiranja, ali na pčelinjacima gde se proceni da je tretiranje neophodno treba naći način da se ono i izvede.

Posle vrcanja meda, dobro je steći uvid u stanje pčelinjeg društva, starost i kvalitet matice, kvalitet saća i sl. i preduzeti mere da se društvu pomogne da se što bolje pripremi za prezimljavanje: zameniti maticu, eliminisati staro i loše saće, dodavati satne osnove radi izgradnje kvalitetnijeg saća, obezbediti da društvu ostaje dovoljno meda...

Ostali radovi  

Ako se želi uvećavanje broja pčelinjih društava, sada je krajnje vreme za nabavku košnica. Pčelari koji imaju prazne košnice treba da ih očiste, dezinfikuju i pripreme za naseljavanje rojeva. Za rojeve nije potrebno odmah kupovati cele košnice, pa je tu moguća izvesna ušteda kupovinom u delovima.

Ako se centrifuge nabavljaju, treba voditi računa o vrsti rama, odnosno tipu košnice, kao i o veličini pčelinjaka. Što se ambalaže tiće, najpreporučljivija je staklena i prohromska ali je moguće naći i kvalitetnu plastičnu. Voditi računa da se med čuva u suvoj prostoriji, bez stranih mirisa, odignut od poda - na  nekom postolju, u dobro zatvorenoj ambalaži. Poželjno je da se čuva u tamnoj i što hladnijoj pristoriji, što doprinosi boljem i dužem očuvanju sastojaka meda, posebno enzima i HMF faktora.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u junu prošle godine, možete se upoznati preko stranice jun06.