Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

APRIL 2010

 

Stanje na pčelinjaku  

Na sreću, stanje na pčelinjacima je i u Vojvodini nešto bolje nego što smo očekivali po prvim izveštajima prošlog meseca. Ipak, mnogi pčelari i to i oni sa velikim brojem košnica, ostali su bez pčela, ili sa vrlo malo društava. U centralnim delovima Srbije, kao što smo pisali za prošli mesec, stanje je uglavnom dobro, mada i tu ima pčelinjaka na kojima su bili veliki gubici.

Ne može se sa sigurnošću tvrditi, ali velika je verovatnoća da je tretiranje suncokreta preparatima na bazi imidakloprida imalo vrlo nepovoljan i poguban uticaj na pčele i sada tokom zime, pored onog direktnog štetnog uticaja tokom cvetanja. Da ta tvrdnja, iza koje stoji više vrlo poznatih vojvođanskih pčelara, nije bez oosnova govori i to da su pčelari koji su posle suncokretove paše intezivnije prihranjivali pčele sirupom, ili ih selili na kasnije paše prošli sa mnogo manje gubitaka. Med se izmešao sa suncokretovim ili ga je praktično zamenio pa mu je smanjio štetnost. Takođe, vojvođanski pčelari koji su deo svojih pčelinjaka imali u centralnim delovima Srbije, gde nema suncokretove paše, nisu imali takve gubitke kao na pčelinjacima u Vojvodini. Ono što takođe navodi na takve tvrdnje su i izveštaji američkih pčelara o zimovanju. Mnogi od njih govore o vrlo ozbiljnim gubicima i takođe ih znatnim delom vezuju na tretiranja poljoprivrednih kultura neonikotinoidima. Iako se svi američki pčelari ne slažu oko uzroka stradanja, primetno je da su takve diskusije mnogo izrazitije nego ranijih godina.

Dženerika je cvetala možda nešto ranije od prosečnog termina cvetanja i ako se ostvare prognoze o toplom periodu u aprilu, mogli bismo imati jednu ranu sezonu, sa ranim cvetanjem bagrema. Kao što smo pisali ranije, prezimela društva su u dobrom stanju i imala su prosečno po 3-4 rama legla sredinom  marta a krajem marta i više, dok su snažna društva bila još jača.

Radovi na pčelinjaku

Trebalo bi iskoristiti dobra društva koja se ubrzano razvijaju, a posebno ako voćna paša bude intezivnija, što bi moglo da se dogodi ove sezone. Pčelari koji nisu izvršili prolećne preglede trebalo bi to što pre da učine, a ujedno će obaviti i proširenje legla, dodavanjem praznih ramova i satnih osnova.

Srednjim društvima se mogu dodavati po dva izgrađena rama, ili jedan ram i jedna osnova a snažnim se mogu odjednom dodavati i dve osnove. Ako se ima mogućnosti da se češće bude na pčelinjaku, može se dodavati postepeno, po jedan ili dva rama, svakih 5-7 dana. Da bi se napravilo mesta u košnici, treba vaditi stare ramove, loše izgrađene i ispražnjene.

Pčelari koji imaju više vremena mogu da otklapaju pomalo meda, da ubrzaju aktivnost pčela, širenje legla i razvoj društva. Ako na ramovima sa leglom ima većih površina starog meda on se može pomalo otklapati ili razgrebati nožem. Kada počnu veći unosi nektara, otklapanje meda više nema svrhu.

Oni pčelari koji imaju snažna društva, a verujem da će takvih biti dosta, trebalo bi da na vreme menjaju nastavke kod LR košnica, da proširuju plodišta nastavcima ako su zimovala u jednom LR telu ili AŽ košnicama, ili da dodaju medišne nastavke kod DB košnica. Ako proleće bude sa relativno visokim temperaturama kako govore neke prognoze, pčele će moći da se bolje razvijaju pa će pre imati potrebe za dodatnim nastavcima.

A pčelari koji su ostali sa slabim društvima treba strpljivo da ih neguju, da ih za početak suze a kasnije polako proširuju. Veoma dobra mera je preokretanje središnjeg rama legla za 180 stepeni, ili čak preokretanje svakog drugog rama legla. To ima za posledicu veliko širenje legla a može da se podstakne otklapanjem meda.

Za vreme kišnih dana, kada nema izletanja, dobro je davati malo sirupa, razređenog meda ili obične mlake vode, koja je pčelama veoma potrebna.

Pčelama treba obezbediti pojilice u kojima će stalno biti vode.

Ostali radovi  

Još mogu da se sade medonosne biljke - drveće i žbunje, ali im treba obezbediti polivanje u slučaju suše. Takođe, sada se mogu i sejati jednogodišnje biljke, kao facelija, slačica, razno lekovito bilje i dr.

Mogu se obilaziti tereni za selidbu na bagremovu pašu, ali i na druge paše, posebno uljanu repicu, koja stiže već sredinom aprila.

Pčelari koji nameravaju da odgajaju matice trebalo bi na vreme da započnu pripreme. Isto važi i za proizvođače rojeva, kao i one koji za sebe žele da odgaje ili nabave rojeve.

Sa radovima koji su savetovani pčelarima u aprilu prošle godine, možete se upoznati preko stranice april2009.